I love Free Software Day 2018

We should not underestimate the power of a simple "thank you" to motivate Free Software contributors in their important work for society. The 14th of February (a Wednesday this year) is the ideal day to do that.


In the Free Software society we exchange a lot of criticism. We write bug reports, tell others how they can improve the software, ask them for new features, and generally are not shy about criticising others. There is nothing wrong about that. It helps us to constantly improve. But sometimes we forget to show the hardworking people behind the software our appreciation.

Show your love for Free Software

Many people are in love with Free Software for different reasons (full gallery)

Free Software drives a huge number of devices in our everyday life. It ensures our freedom, our security, civil rights, and privacy. It enables everyone to participate in a fair society. But as with people, everybody has different reasons to love Free Software. Let's show this variety to the world!

As the traditional day to show one's appreciation to people, Valentine's Day is the perfect opportunity to say thank you to the contributors of the various Free Software you love: developers, translators, designers, testers, or documentation writers, of huge softwares or smaller projects. All of them work on the Free Software ecosystem which we can enjoy every day.

Be part of #ilovefs

It doesn't matter who and where you are and what you do – everyone can participate at the "I love Free Software" day in many different ways:

  • Thank your favourite contributors for their work in an individual way. For example by sending one of our postcards.
  • our postcard with the text: I love Free Software - but I love you more

    #ilovefs postcard

  • Show your appreciation publicly using social networks or your blog to demonstrate the world how many people love Free Software – and thereby motivate others to do the same. Just use the hashtag #ilovefs on GnuSocial, Twitter, or other platforms.

If everybody contributes a small part we can enjoy a beautiful "I love Free Software" day together. Let's share videos and pictures, send postcards, tweets and blog posts, and show our love individually. Happy I love Free Software day everyone!

Jaarverslag van de Free Software Foundation Europe 2018

05 November 2018

"Softwarevrijheid in Europa" is het jaarverslag van de Free Software Foundation Europe (FSFE). In één document geeft het u een overzicht van belangrijke dingen die de FSFE de afgelopen 12 maanden heeft gedaan en bereikt. In het rapport van 2018 leest u over onze verkiezingscampagnes, onze input over de hervorming van het auteursrecht in de Europese Unie en over onze succesvolle aanpak in het eisen van publiek gefinancierde software die openbaar gemaakt wordt onder een Vrije Softwarelicentie. U krijgt ook inzicht in de evenementen die we (mede)georganiseerd hebben en over onze gemeenschap en groepen die ons geholpen hebben met deze prestaties. Tot slot zullen we een aantal cijfers tonen die laten zien op welke middelen we hebben gerekend en een vooruitblik geven voor het komende jaar.

#ilovefs Rapport 2017: liefde en activisme

15 March 2018

Op dinsdag 14 februari werd de "I Love Free Software"-dag voor de achtste keer op rij gevierd, zodat er nu sprake is van een traditie. Deze dag is voor mensen op de hele wereld een speciale dag geworden om hun liefde en affectie niet alleen aan hun partner te verklaren maar ook aan de hele Vrije Software-gemeenschap.

Neem deel aan de I Love Free Software Day 2018

12 February 2018

De Free Software Foundation Europe roept iedereen op om alle bijdragers aan Vrije Software-projecten op 14 februari te bedanken. Vorig jaar zijn we op de jaarlijkse I Love Free Software Day offline actief geweest om met mensen buiten onze informatieluchtbel te praten over het belang van Vrije Software. Komende woensdag gaan we terug naar onze roots en richten we ons op de reden waarom deze dag eigenlijk is uitgevonden: om de Vrije Software-gemeenschap te vieren.

Berlijn verzendt een boodschap voor "I love Free Software"-dag

14 February 2017

Ter gelegenheid van de viering van "I love Free Software"-dag op 14 februari is de Rijksdag in Berlijn afgelopen weekend verlicht geweest met de boodschap "Give Free Software A Chance". Andere boodschappen zijn op verschillende gebouwen en symbolische plaatsen in Berlijn geprojecteerd. "Build Free Software - Not Walls" kon worden gelezen op de Berlijnse muur en het federale ministerie van Financiën is verfraaid met de slogan "Public Money, Public Code". Daarmee vestigen activisten de aandacht op het belang van een grotere waardering van Vrije Software.

I love Free Software Dag 2017

09 February 2017

Het is tijd om "dank u wel" te zeggen op 14 februari, de "I love Free Software"-dag 2017. De Free Software Foundation Europe vraagt aan alle gebruikers van Vrije Software om gebruik te maken van de traditionele dag van de liefde om te denken aan de hardwerkende mensen die meewerken aan de Vrije Software waar we allemaal afhankelijk van zijn. Zoals ieder jaar zijn er veel verschillende manieren om mee te doen aan deze campagne.