Sinds 2001 heeft de FSFE gebruikersrechten versterkt door drempels voor softwarevrijheid af te breken. We hebben mensen en organisaties 20 jaren lang geholpen te begrijpen hoe Vrije Software bijdraagt aan vrijheid, transparantie en zelfbeschikking.

Voor de komende twee decennia hebben we uw hulp nodig. We willen dat iedereen in staat is om hun technologie zelf te controleren. Vrije Software en haar vrijheden om te gebruiken, bestuderen, delen en verbeteren zijn de sleutel voor dat doel.

Deze pagina is nog niet vertaald. Help ons alstublieft bij het vertalen van deze en andere pagina's op fsfe.org zodat mensen onze boodschap in hun moedertaal kunnen lezen.

News

News Archive for 2007

De FSFE staat achter een nieuwe antitrustonderzoek tegen Microsoft

21 December 2007

"Men moet van Microsoft op een onverholen, volledige en nauwgezette wijze een volledige implementatie van de vrije en open industriestandaarden eisen", dit is de boodschap van de brief van de Free Software Foundation Europe (FSFE) aan de Europese commissaris voor concurrentie Neelie Kroes. Om dit doel te bereiken biedt de FSFE haar steun aan bij een mogelijk antitrustonderzoek gebaseerd op een klacht van Opera Software tegen Microsoft. De klacht is een gevolg van anticompetitief gedrag in de webbrowsermarkt.  

EU antitrustzaak is beëindigd: Samba ontvangt informatie over interoperabiliteit

20 December 2007

Eén rechtszaak is beëindigd en de interoperabiliteit heeft gewonnen. Het Gerecht van de Europese Gemeenschappen heeft duidelijk gemaakt dat informatie met betrekking tot interoperabiliteit niet geheim mag worden gehouden. De overeenkomst maakt duidelijk dat het voor Microsoft onmogelijk geworden was om interoperabiliteit in dit domein nog langer te bemoeilijken. Dit zet een nieuwe standaard waaraan iedereen zich vanaf nu zal moeten houden.  

Welkom in het leven na de ICT lock-in

09 November 2007

"Leveranciersafhankelijkheid is een van de grootste problemen geworden bij IT-beslissingen in het algemeen en bij het invoeren van Vrije Softwareoplossingen in het bijzonder. Het verstoort de markt en ontneemt Vrije Software een eerlijke concurrentie op basis van haar intrinsieke waarden. Eén van de grote problemen was dat veel van deze afhankelijkheden onzichtbaar bleven, voorbeelden hiervan zijn afhankelijkheid van propriëtaire protocollen en de noodzaak om bepaalde documentformaten te kunnen gebruiken. Certified Open maakt deze Leveranciersafhankelijkheid zichtbaar en stelt haar gebruikers in staat om hun afhankelijkheid te meten."  

FSFE, Samba: Een overwinning voor de vrije keuze en voor vrije concurrentie.

17 September 2007

"Microsoft kan zichzelf niet langer boven de wet verheven voelen," zegt Georg Greve, voorzitter van de Free software foundation Europe (FSFE). "Door gebruik te maken van tactieken die andere delen van de wereld, en ook in de VS, op een succesvolle wijze de antitrustprocessen hebben doen ontsporen, is microsoft erin geslaagd om deze dag met bijna een decennium uit te stellen. Maar dankzij de vastberadenheid en het schitterende werk van de Europese commissie, hebben deze tactieken gefaald in Europa."  

Het convertieleugen

16 July 2007

FSFE's gastartikel op Heise.de: "Convertie tussen Microsofts's Office OpenXML-formaat (MS-OOXML) en het producent-onafhankelijke Open Document Formaat (ODF), wordt door Microsoft en haar partners voorgesteld als de oplossing voor het probleem dat Microsoft nu creëert door een formaat op de markt te brengen dat niet compatibel is met de bestaande Open Standaard. [...] Als deze convertieprogramma's moesten doen wat ze beweren te doen, dan zouden ze overbodig zijn."  

Persoonlijke hulp bij Vrije Softwarevragen voor bedrijven

11 July 2007

De Free Software Foundation Europe (FSFE) heeft de gemeenschap altijd geholpen met gratuit advies. Ze hebben daardoor ontdekt dat bedrijven vaak behoefte hebben aan bijkomende persoonlijke hulp. Daarom gaat de FSFE, vanuit hun kantoren in Zurich, Zwitserland, nu ook persoonlijk advies over Vrije Software aanbieden aan bedrijven.  

BBC: Vragen aan Microsoft over open formaten.

11 July 2007

Gepubliceerd artikel van Georg Greve en Joachim Jakobs over de noodzaak van Open Standaarden in archieven, en waarom het gebruik van MS-OOXML kan leiden tot gegevensverlies. "Digitale informatie heeft het potentieel in zich om zeer lang bewaard te kunnen worden zonder enig kwaliteitsverlies. Maar zonder kennis over de gebruikte codering, worden deze gegevens voor de toekomstige generaties een betekenisloze reeks enen en nullen, net zoals veel grotschilderingen vaak een niet te begrijpen combinatie zijn van kleuren en steen."  

GNU GPLv3 gepubliceerd

05 July 2007

Na achttien maanden van openbare consultaties en discussies is versie 3 van de GNU GPL gepubliceerd. Versie 3 is veel universeler, geeft een betere bescherming tegen softwarepatenten, en geeft een grotere garantie aan Vrije Softwaregebruikers dat ze ook aangepaste software op hun computers kunnen installeren en gebruiken.  

Tweejaarlijkse samenvatting

30 June 2007

Zes jaar na haar start in 2001, is de Free Software Foundation Europe (FSFE) uitgegroeid tot een organisatie met 9 werknemers, goed voor 6,7 voltijdse equivalenten, en 2 stagiairs. Het Europese kernteam bestaat al uit bijna 30 leden uit meer dan 9 Europese landen. Dit verslag is een samenvatting van de belangrijkste momenten en activiteiten van de afgelopen twee jaar.  

Zes vragen voor de nationale standardisatiebureaus

26 June 2007

De volgende zes vragen vragen staan in verband met de aanvraag om het ECMA/MS-OOXML-formaat te aanvaarden als IEC/ISO-standaard. Tenzij een nationaal standaardisatiebureau een afdoend antwoord heeft op alle zes deze vragen, zouden ze tegen de aanvaarding als IEC/ISO-standaard moeten stemmen, en aan Microsoft vragen om hun werk aan de MS-OOXML te integreren in ISO/IEC 26300:2006 (Open Document Formaat).  

Het Europees Parlement moet het criminaliseren van softwareproductenten en softwaregebruikers voorkomen.

23 April 2007

De FSFE bekritiseert het voorstel voor "de tweede richtlijn voor het afdwingen van "intellectuele Eigendom" (IPRED2), omdat het criminalisering uitsmeert over verschillende rechtsdomeinen, voor zeer vaag omschreven begrippen zoals "poging tot, medeplichtigheid aan of aanzetten tot een inbreuk". De voorgestelde tekst maakt al deze handelingen strafbaar voor zeer uiteenlopende wetgeving waaronder het auteursrecht, het handelsmerk en patentwetgeving.  

De FSFE publiceert een lijst van aanbevolen Vrije Software advocaten

17 April 2007

De Free Software Foundation Europe (FSFE) moet samenwerken met advocaten over heel Europa, om Vrije Software de maximale juridische bescherming te bieden. We zijn er van overtuigd dat de noodzaak aan professioneel juridisch advies steeds belangrijker zal worden in onze groeiende gemeenschap. Daarom heeft de FSFE een nieuw initiatief gestart, met het aanbevelen van juridische specialisten in de verschillende landen.  

Tijd om iets terug te geven: Fellowshiploterij 2007!

24 February 2007

"De Vrije Softwaregemeenschap bestaat dankzij de samenwerking van veel, sterk verschillende partijen. De Free Software Foundation Europe (FSFE) werkt exclusief voor het welzijn van de hele gemeenschap, ook voor de bedrijven die Vrije Software gebruiken", zegt Georg Greve, voorzitter van de FSFE. "Wij houden van ons werk, en doen het met groot enthousiasme, en wij vergeten nooit dat dit voor een groot deel mogelijk gemaakt wordt door mensen die voor ons werken en ons financieel ondersteunen, in het bijzonder de vele Fellows van de FSFE."  

De FSFE heeft een nieuw middel om Vrije Softwareprojecten juridisch te versterken

01 February 2007

Vandaag heeft de FSFE haar Ficuciary Licence Agreement (FLA) uitgebracht onder de voorwaarden van de GNU Free Documentation Licence (GFDL) en onder de voorwaarden van de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen (CC by-sa) licentie. De Fiduciary Licence Agreement (FLA) is een overdracht van het auteursrecht waardoor Vrije Softwareprojecten hun auteursrechten kunnen bundelen bij één organisatie of persoon. Dit zorgt ervoor dat de projecten juridisch beheersbaar blijven. Het stelt projecten in staat om hun auteursrechten over te dragen aan het fiduciaire programma van de FSFE of aan een andere organisatie opgericht door hun team.  

De Vista boodschap: Upgrade naar GNU/Linux NU!

30 January 2007

De FSFE ziet een unieke kans: Met het uitbrengen van Vista, zullen gebruikers verplicht moeten overstappen naar een nieuw besturingssysteem, één dat er anders uitziet en anders aanvoelt, het zal een tijdje duren om gewoon te raken aan de nieuwe functionaliteiten. Hetzelfde geldt voor alle moderne GNU/Linux distributies, waarvoor de aanpassing bijna dezelfde moeite zal vragen. In ruil krijg je wel opnieuw controle over je eigen gegevens.  

FSFE wordt de juridische voogd van het OpenSwarm Project

23 January 2007

Het OpenSwarm project zal beschermd worden door FSFE's Freedom Task Force (FTF). Shane Coughlan, coördinator van de FTF, legt uit: "De Freedom Task Force is opgericht om de juridische basis van het Vrije Software ecosysteem te versterken. De Fiduciary licence Agreement moet daar ook toe bijdragen. Het stelt projecten in staat op een transparante manier hun auteursrecht te consolideren. In het geval van OpenSwarm, wil de FSFE optreden als juridisch voogd voor het project, zodat de ontwikkelaars zich volledig kunnen focussen op het uitbreiden van hun boeiend ontwikkelplatform."  

Afschrift: Vrij Software en de toekomst van vrijheid

09 January 2007

In deze toespraak verklaart Richard Stallman hoe men tot de huidige definitie van Vrije Software is gekomen, welke technische en bestuurlijke keuzes de Vrije Softwarebeweging brachten waar ze nu staat, en wat er moet gebeuren om klaar te staan voor de toekomst. Dankzij zijn 20 jaar ervaring slaagt Stallman erin zijn verhaal boeiend te vertellen.
Dit afschrift werd gemaakt door FSFE, aangemoedigd door de positieve reacties op de afschriften van de GPLv3.