Activiteiten

Sinds haar oprichting in 2001 heeft de FSFE elke dag gewerkt om Vrije Software in Europa en daarbuiten te bevorderen. Met onze concrete activiteiten, gebaseerd op de drie pijlers van ons werk, richten wij onze aandacht op het beschermen en uitbreiden van gebruikersrechten. Sommige van onze acties lopen vele jaren en andere zijn gericht op korte termijn ontwikkelingen maar ze maken allemaal deel uit van onze missie: gebruikers in staat stellen om technologie te controleren.

Een ander belangrijk deel van ons werk bestaat uit voortdurende betrokkenheid en achtergrondwerk. We zijn aanwezig op tientallen conferenties per jaar, ondersteunen en beheren een uitstekende gemeenschap en voorzien deze van nuttige hulpmiddelen. Bovendien zijn we een prominent aanspreekpunt voor alle vragen naar en verzoeken om informatie rond softwarevrijheid en gebruikersrechten.

 • Publiek Geld? Publieke Code!

  Waarom wordt software die gemaakt is met belastinggeld niet gepubliceerd als Vrije Software? We willen wetgeving die vereist dat publiek gefinancierde software die ontwikkeld is voor de publieke sector publiek beschikbaar wordt gemaakt onder een Vrije en Open Source Softwarelicentie. Als het publiek geld is dan zou het ook publieke code moeten zijn. Code betaald door het volk zou beschikbaar moeten zijn voor het volk!

 • Boek "Ada & Zangemann"

  Het geïllustreerde boek "Ada & Zangemann - een verhaal over software, skateboards en frambozenijs" van de FSFE vertelt het verhaal van de beroemde uitvinder Zangemann en het meisje Ada, een nieuwsgierige knutselaar. Ada begint te experimenteren met hardware en software en tijdens dat proces beseft ze hoe cruciaal het voor haar en anderen is om technologie te controleren.

 • REUSE Software

  De FSFE voert een project uit om het toevoegen van licenties voor mensen en machines gemakkelijker te maken. Het lost een fundamenteel probleem op van Vrije Softwarelicenties: onder welke licentie valt welk bestand en van wie is het auteursrecht? REUSE biedt gemakkelijke aanbevelingen in drie stappen die gebruikers, ontwikkelaars en juridische professionals helpen.

 • Ik hou van Vrije Software

  We onderschatten vaak de kracht van een eenvoudig bedankje. Bijdragers aan Vrije Software doen belangrijk werk voor onze samenleving en verdienen aandacht. De "Ik hou van Vrij Software dag" op 14 februari (ook bekend als Valentijnsdag) is voor u de perfecte mogelijkheid om uiting te geven aan uw speciale dankbaarheid. Sinds 2010 hebben we dit fantastische jaarlijkse evenement samen met een steeds verder groeiende diverse gemeenschap gevierd. ♥ ♥ ♥

 • Apparaatneutraliteit

  Hoewel digitale apparaten vandaag de dag alomtegenwoordig zijn, neemt het aantal apparaten waarop gebruikers geen Vrije Software kunnen draaien, exponentieel toe. Het gevolg is een toenemend verlies van controle van gebruikers over de technologie. Apparaatneutraliteit heeft als doel eindgebruikers in staat te stellen de poortwachters te omzeilen en zo op een niet-discriminerende manier op hun apparaten gebruik te kunnen maken van Vrije Software.

 • Verordening Digitale Markten

  Apparaatneutraliteit is het beleidsconcept om het monopolie op apparaten te reguleren en de eindgebruiker opnieuw controle te geven over eigen digitale apparatuur. De Verordening Digitale Markten (DMA) regelt de economische activiteit van grote digitale platforms en introduceert apparaatneutraliteit in de EU-wetgeving, waardoor de toegang tot Vrije Software op apparaten wordt bevorderd.

 • Routervrijheid

  In onze samenleving is het vanzelfsprekend dat we in staat zouden moeten zijn om technische apparaten voor thuis in vrijheid te kiezen. Maar sommige internetdienstverleners in Europa schenden dit principe door aan hun klanten op te leggen welk apparaat ze moeten gebruiken om met het internet te verbinden of door de eigenaren van alternatieve apparaten te discrimineren. De FSFE en vele andere organisaties, projecten en individuen zijn sterk tegen deze ondermijning van de basis van onze keuzevrijheid. Routervrijheid is niet alleen een onderwerp voor experts. Het raakt ons allemaal.

 • Bevrijd uw Android

  Android is een grotendeels vrij besturingssysteem dat met name door Google is ontwikkeld. Helaas zijn de drivers voor de meeste apparaten en de meeste apps in de ingebouwde winkel geen Vrije Software. Deze activiteit helpt u bij het herwinnen van de controle over uw Android-apparaat en uw data. We verzamelen informatie over het zo vrij mogelijk draaien van een Android-systeem en proberen de inspanningen op dit gebied te coördineren.

 • Juridisch Netwerk

  Het Juridische Netwerk is een neutrale, onpartijdige groep experts op verschillende gebieden die zich bezighouden met uitdagingen op het gebied van Vrije Software. Op dit moment zijn er honderden deelnemers uit verschillende jurisdicties, met verschillende academische achtergronden en affiliaties betrokken bij het Juridische Netwerk. De gesprekken op het Juridische Netwerk zijn bedoeld om dynamisch, tot nadenken stemmend en actueel met de meest recente ontwikkelingen te zijn. Sinds 2007 hebben we jaarlijks in een informele en vertrouwelijke sfeer een Juridische en Licentieswerkgroep (LLW) georganiseerd die 's werelds meest vooraanstaande ontmoeting van advocaten, technologen en ideeënleiders op het gebied van juridische en licentie-onderwerpen rond Vrije Software is geworden.

 • Jeugd Hackt voor Vrijheid

  Jongeren nemen deel aan Jeugd Hackt voor Vrijheid ("Youth Hacking 4 Freedom") door het maken van programma's van hun keuze met Vrije Softwarelicentie. De winnaars ontvangen een prijs tijdens een ceremonie. Jeugd Hackt voor Vrijheid inspireert mensen om te leren programmeren en samen te werken.

 • Licentievragen

  FSFE's e-maillijst over licentievragen is onze groep vrijwilligers die zijn toegewijd aan het bieden van help bij vragen over Vrije Softwarelicenties en de naleving ervan. Als u advies nodig heeft over welke Vrije Softwarelicentie u zou moeten gebruiken of meer wil weten over welke rechten u heeft over een stuk Vrije Software dan kunt u contact met ons opnemen.

 • Het ZOOOM initiatief

  De FSFE werkt samen met negen Europese organisaties om het belang van Vrije Software, Open Data en Open Hardware te promoten en bekend te maken bij de academische wereld, het bedrijfsleven, de industrie en organisaties die innovatie ondersteunen. Als een belangrijk onderdeel van ons werk met het ZOOOM-initiatief promoten we de REUSE-specificatie als een belangrijk element voor de naleving van licenties.

 • Next Generation Internet

  De FSFE neemt als partner deel aan NGI, een coalitie van verschillende Europese organisaties zonder winstoogmerk. Gefinancierd door de Europese Commissie biedt NGI beurzen aan individuele onderzoekers, ontwikkelaars en teams die willen verken aan nieuwe ideeën en technologieën die bijdragen aan de creatie van het Next Generation Internet. De FSFE biedt juridische steun voor projecten die openheid, inclusiviteit, transparantie, privacy, samenwerking en databescherming verbeteren.

Meer activiteiten

 • Fiduciair programma

  De Fiduciaire Licentieovereenkomst ("Fiduciary License Agreement" of FLA) stelt softwareprojecten in staat auteursrechten toe te wijzen en te consolideren aan een met name genoemde fiduciair, zodat deze hun auteursrechtstatus effectief kan beheren. Hierdoor kunnen ontwikkelaars zich concentreren op het maken van goede applicaties, in plaats van hun tijd te besteden aan juridisch beheer. Hoewel de FSFE geen nieuwe projecten meer aanvaardt in het kader van het Fiduciaire Programma, blijven we aangepaste versies van de Fiduciaire Licentieovereenkomst (FLA) aanbieden.

 • Android OpwaarderenBeëindigd

  Blijf uw telefoon gebruiken met Vrije Software. Android Opwaarderen legt het probleem van softwareveroudering in de Android-wereld uit en helpt mensen hun telefoons te flitsen met Vrije Software-besturingssystemen.

 • 20 Years FSFEBeëindigd

  In 2021, the Free Software Foundation Europe turns 20. Throughout this time we have empowered users to use, study, share, and improve software. In 20 Years FSFE, we thank everyone who helped us along the way. Here you will find interviews discussing the FSFE progress as well as technological issues. You are welcome to celebrate with us!

 • EU Radioblokkeringsrichtlijn

  Een EU-richtlijn zou het onmogelijk kunnen maken om een aangepast stuk software te installeren op de meeste radio-apparaten zoals WiFi-routers, smartphones en ingebouwde apparaten. Deze vereist van hardwarefabrikanten om een barrière te implementeren die gebruikers niet in staat stellen om welke software dan ook die niet door hen is gecertificeerd te installeren. We werken er aan om de verwachte negatieve gevolgen voor gebruikersrechten, Vrije Software, veiligheid, eerlijke concurrentie, het milieu en gemeenschapsinitiatieven zonder winstoogmerk.

 • Verkiezingsactiviteiten

  Wat is een betere tijd om aan politici naar hun standpunten over Vrije Software en Open Standaarden te vragen dan voor een verkiezing? We geloven dat we van deze onderwerpen in alle verkiezingen verkiezingsonderwerpen kunnen en zouden moeten maken, ze nu op Europees, nationaal, regionaal of lokaal niveau plaatsvinden. Afhankelijk van het verkiezingssysteem en cultuur zijn er verschillende strategieën en gereedschappen die we gebruiken: Vraag het uw Kandidaten, het Digital-O-Mat online gereedschap, het Freedomvote online platform en de "Laten we het beloven"-beloften.

 • Softwarepatenten in Europa

  Wij werken aan een wereld waarin software doet wat de softwaregebruikers willen dat het doet. Hiervoor moeten softwaregebruikers kunnen deelnemen aan de ontwikkeling en de distributie van de software. Softwarepatenten blokkeren dit doel door juridische en financiële risico's toe te voegen aan de ontwikkeling en de distributie van software en door de patenthouders de wettelijke macht om software-ontwikkelaars volledig te verbieden de gepatenteerde ideeën te gebruiken.

 • Leren zoals de professionelen

  Een initiatief om Vrije Software in het onderwijs te brengen. Doel van de campagne is het verhogen van de digitale soevereiniteit en competentie van de leerlingen, maar ook van de leerkrachten. Opgericht door de lokale groep Zürich, is Leren zoals de professionelen bekroond met de DINAcon Award. De activiteit is in het Duits.

 • PDF-lezersBeëindigd

  Met de PDF-lezers-campagne lichten we de overheidsorganisaties uit die reclame maken voor propriëtaire PDF-lezers en maken we duidelijk hoe vaak deze advertenties voor onvrije software zijn. Met hulp van activisten uit heel Europa nemen we contact op met deze organisaties en leggen we aan hen uit hoe ze hun websites kunnen verbeteren zodat zij onze vrijheid kunnen respecteren. Op pdfreaders.org presenteren we Vrije Software PDF-lezers voor alle belangrijke besturingssystemen.

 • DRM.info

  DRM.info is een gemeenschappelijk platform over de gevaren van het beheer van digitale beperkingen, Digital Restriction Management (DRM). De FSFE die aan de wieg stond van dit initiatief, zal ook het onderhoud van dit platform op zich nemen. Alle initiatiefnemers, waaronder vrijheidsbewegingen, consumentenorganisaties, internetactivisten en bibliotheken, krijgen de kans om hun specifieke zorgen over DRM meer bekend te maken.

 • Microsoft vs. EU Antitrust CaseBeëindigd

  In 2001 the European Union started investigating Microsoft's dominant position in the market for desktop operating systems. The FSFE represented the interests of Free Software developer as a public interest organisation who cannot be bought off. Thanks to the excellent work by all involved parties, the case was won in all rulings up to the European Court of Justice in 2012.

 • FOSS4SMEsBeëindigd

  FOSS4SMEs was een twee jaren durend Erasmus+-samenwerkingsproject. De FSFE werkte samen met vijf andere organisaties met andere geografische en werk-achtergronden om de kennis van Vrije Software te verspreiden en uit te breiden. Om dit doel te bereiken ontwikkelde het project vrije online educatieve hulpbronnen voor managers en stafleden van kleine en middelgrote bedrijven ('SME's').

 • EURA Slovakia caseBeëindigd

  The Slovak company EURA faced fines of 5600 euros for not purchasing and use Microsoft Windows operating system for submitting electronic tax reports. The Slovak tax administration gave EURA the option to either buy and use Microsoft Windows or face the fines. The FSFE assisted in this case advocating for platform-neutral solutions for such procedures. Unfortunately, the court ruled against Free Software and Open Standards, but we were able to raise awareness about these wrongdoings in Slovakia and beyond.

 • Onderwijs in Nederland vrijmakenBeëindigd

  We willen alle burgers vrije toegang geven tot onderwijs en alle andere publieke instellingen, zowel online als offline. We willen dit bereiken door aan te dringen op een verplicht gebruik van Open Standaarden en gegarandeerde platformonafhankelijke toegang tot alle materialen die nodig zijn in het publieke onderwijssysteem. Hierdoor kunnen leerlingen en ouders Vrije Software gebruiken, waardoor ze hun potentieel voor persoonlijke groei en ontwikkeling kunnen benutten, zonder afhankelijk te zijn van een bedrijf. Deze activiteit was specifiek gericht op de Nederlandse onderwijssector.

 • AVM GPL violationBeëindigd

  Can a company modify GPL-licensed software on a third-party device? Router manufacturer AVM accused Cybits of copyright and trademark infringement for modifying the original router firmware, which is largely based on the Linux kernel. Together with gpl-violations.org, we successfully convinced the court that the terms of the GPL licence are binding: software under this licence can be freely modified and installed, even if it is supplied as part of the firmware of an embedded device.

 • Internet Governance Forum (IGF)Beëindigd

  Het Internet Governance Forum (IGF) is een discussieforum van de Verenigde Naties, opgericht als gevolg van besluiten van de VN World Summit on the Information Society (WSIS). De FSFE volgt het IGF om er zeker van te zijn dat de beleidsdiscussies geen gevaar vormen voor digitale vrijheid in het algemeen en Vrije Software in het bijzonder.

 • SELFBeëindigd

  Het SELF-project (Wetenschap, Educatie en Leren in Vrijheid) had als doel om een pakketbron van educatief materiaal over Vrije Software en Open Standaarden te creëren. Ze verwezenlijkte dit door een platform te bieden voor het gezamenlijk ontwikkelen van educatieve materialen en deel te nemen aan de ontwikkeling van educatieve materialen die op dat moment ontbraken.

 • MS-OOXMLBeëindigd

  Since the beginning of the standardisation process for Microsoft's Office Open XML - OOXML (hereafter MS-OOXML), the FSFE has raised serious doubts about whether MS-OOXML can be considered open. FSFE was the first to raise the issue in the community, led the movement against the standardisation of MS-OOXML, and has been closely following developments over the years.

 • IPRED2Beëindigd

  De Europese Commissie heeft een tweede richtlijn voor het afdwingen van "intellectuele eigendomsrechten" voorgesteld. Het richt zich op het criminaliseren van alle "bewuste inbreuken op commerciële schaal" en om rechthebbenden in staat te stellen om onderzoeken in te stellen. De FSFE heeft EU-instellingen duidelijk gemaakt hoe zulke wetten misbruik van het juridische systeem aanmoedigen en onaangename effecten hebben voor legale activiteiten.

 • GPLv3Beëindigd

  Tijdens heel 2006 krijgt iedereen de kans mee te werken aan de derde versie van de GNU General Public License. Deze licentie, vooral bekend onder de naam "GPL", is veruit de meest gebruikte licentie voor Vrije Software. De Free Software Foundation Europa wil zo veel mogelijk mensen stimuleren om hieraan deel te nemen door iedereen bewust te maken van de noodzaak van de GPL, door personen die deze bewustmaking verwezelijken te ondersteunen, door mensen de kans te geven hier aan mee te werken en door het organiseren van conferenties.

 • Wereldorganisatie voor Intellectueel EigendomBeëindigd

  De Wereldorganisatie voor Intellectueel Eigendom (WIPO) is een van de zestien gespecialiseerde agentschappen in het systeem van organisaties van de Verenigde Staten. Haar rol is het beheren van de 23 internationale verdragen die te maken hebben met verschillende aspecten van beperkte monopolies op kennis. Als observant bij WIPO en samen met een wereldwijde coalitie van andere spelers met vergelijkbare doelen werkt FSFE aan het hervormen naar een "Wereldorganisatie voor Intellectuele Rijkdom."

 • World Summit on the Information Society (WSIS)Beëindigd

  The World Summit on the Information Society (WSIS) is een VN conferentie, georganiseerd door de ITU, om belangrijke principes voor de informatie- en kennismaatschappij vast te leggen. De FSFE neemt, samen met verschillende andere burgerorganisaties, deel aan deze conferentie om er voor te zorgen dat de principes van het digitale tijdperk niet alleen door de media-industrie en regeringen wordt bepaald en ook om te voorkomen dat de mensenrechten beperkt gaan worden door technische afspraken.

 • Brave GNU WorldBeëindigd

  The Brave GNU World was a monthly column published from 1999 to 2004, addressed at both technical and non-technical readers. Its aim was to provide an insight into current projects and developments based on the Free Software philosophy. The Brave GNU World was translated into 9 languages, making it probably the most widely distributed monthly column in the world.

 • GNU Business NetworkBeëindigd

  The GNU Business Network had the vision to network all companies, developers and users in and around Free Software in a way that the potential synergies are encouraged and informed decisions become possible.

 • Classification of Free Software as a World Cultural HeritageBeëindigd

  The goal was to have Free Software classified by UNESCO as an Intangible World Heritage and registered in the World Memory Register (another UNESCO project). The Free Software community and UNESCO share the same values of freedom, equality and fraternity. Such recognition would be a great boost for Free Software.

 • AGNULA: A GNU/Linux Audio distributionBeëindigd

  The AGNULA project aimed to create a fully functional, completely Free Software GNU/Linux distribution for professional audio users. Run by key players in the audio community, and funded by the European Commission, the FSFE was a partner in the project, taking care of the legal issues, its long-term aspects, and making sure that the interests of the Free Software community were heard.

 • EUCD - Copyright extensions that harmBeëindigd

  The European Copyright Directive (EUCD) was the European equivalent of the US Digital Millennium Copyright Act (DMCA). These laws lead to the creation of monopolies and cartels, and pose serious obstacles to freedom of speech and the press by providing means for digital censorship. The FSFE has been actively involved in opposing such harmful legislation.

 • TUX&GNU@school columnBeëindigd

  The TUX&GNU@school column was a regular column about Free Software in education written by by Mario Fux. It informed about educational Free Software, useful web sites on the topic and other interesting topics for teachers, students and all software freedom advocates.

 • We speak about Free SoftwareBeëindigd

  Free Software is often referred to as "Open Source". But we are convinced that Free Software is the better term: easier to understand, harder to abuse, well-defined, providing additional value, and offering freedom. We connected companies, organisations and even co-founders of the Open Source movement that prefer to use the term Free Software.