SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Nieuws

Auteursrechtvoorstel EU versterkt DRM

op:

Op 14 september publiceerde de Europese Commissie (EC) haar langverwachte voorstel voor een richtlijn over auteursrecht in de digitale interne markt. We verwelkomen het voorstel om een verplichte uitzondering te introduceren voor tekst- en data-exploitatie ('text and data mining' (TDM)) op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Desalniettemin zijn we bezorgd over de toevoeging van de verreikende clausule met 'technologische veiligheidsmaatregelen' die wordt toegekend aan rechthebbenden om de nieuw vastgestelde beperking te beperken.

Het voorstel kent een verplichte uitzondering toe aan onderzoeksinstellingen om TDM uit te voeren op werken waar auteursrecht op rust en waartoe zij rechtmatig toegang hebben. De uitzondering is alleen van toepassing op onderzoeksorganisaties, waarmee dus haar bereik is beperkt en alle anderen met een rechtmatige toegang tot auteursrechtelijk beschermde werken worden uitgesloten.

Volgens het bijgevoegde Impact Assessment is het mogelijk dat de TDM-uitzondering leidt tot een groot aantal downloads van de werken. Daarom is het de rechthebbenden toegestaan om 'noodzakelijke' technische maatregelen te nemen in de naam van 'veiligheid en integriteit' van hun netwerken en databases.

Zo'n eis, zoals voorgesteld door de EC in de huidige tekst, geeft rechthebbenden een vergaand recht om de daadwerkelijke uitvoering van de nieuwe uitzondering te beperken. Het staat rechthebbenden vrij om welke maatregel dan ook te nemen die zij 'noodzakelijk' achten om hun rechten onder de TDM-uitzondering te beschermen en om het formaat en de modaliteiten van zulke technische maatregelen te kiezen.

Deze maatregel zal leiden tot een bredere implementatie van 'digitaal beperkingen beheer' (DRM) technologieën. Deze technologieën worden al uitgebreid gebruikt om arbitrair het rechtmatige gebruik van toegankelijke werken te beperken onder de nieuwe TDM-uitzondering. Deze referentie naar 'noodzakelijke technische veiligheidsmaatregelen' is extreem en kan de verplichte TDM-uitzondering nutteloos maken. Het is van belang om te herhalen dat de uitzondering al sterk beperkt is tot onderzoeksorganisaties met een publiek belang.

Andere redenen om het gebruik van DRM-technologieën in de uitzondering te verbieden zijn:

We vragen aan het Europees Parlement en aan de EU-lidstaten om expliciet het gebruik van schadelijke DRM-praktijken en de EU-auteursrechtherziening te verbieden, vooral ten aanzien van al sterk beperkte uitzonderingen.