SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Nieuws

Radio-afscherming: huidige status van de vrijheid van uw apparaat

op:
Geschreven door 

De Free Software Foundation Europe heeft meer dan twee jaren gewerkt aan het onderwerp radio-afscherming, dat geïntroduceerd is door een Europese richtlijn die gebruikers zouden kunnen hinderen bij het laden van software op hun radio-apparatuur, zoals mobiele telefoons, laptops en routers. We hebben het publiek geïnformeerd en gepraat met de beslissingsnemers om cruciale punten van de lichtlijn te repareren. Er is nog steeds veel te doen om de vrijheid en IT-veiligheid in onze radio-apparatuur te beschermen. Lees over de laatste ontwikkelingen en de volgende stappen.

een vogelkooi met een gevangen router en een mobiele telefoon, die beide radiosignalen verzenden

In 2014 nam het Europees Parlement de richtlijn voor radio-apparatuur aan. Samen met andere regelingen stelt deze verkopers van radio-hardware verantwoordelijk voor het voorkomen dat gebruikers software installeren die de radio-parameters van de apparaten veranderen hetgeen een inbreuk vormt voor de betreffende regelgeving voor radio. Ook wij willen de radio-frequenties schoonhouden, maar de aanpak van deze richtlijn zal negatieve gevolgen hebben voor rechten van gebruikers en Vrije Software, eerlijke competitie, innovatie en het milieu - en meestal zonder vergelijkbare voordelen voor de veiligheid.

Radioapparatuur ondersteunt bepaalde mogelijkheden om te waarborgen dat software alleen in de radioapparatuur kan worden geladen als de conformiteit van de combinatie van de radioapparatuur en de software is aangetoond.
Artikel 3(3)(i) van de richtlijn voor radio-apparatuur 2014/53/EU

Meer dan vijftig organisaties en bedrijven delen dit bezwaar en hebben onze gezamenlijke verklaring tegen radio-afscherming getekend. Dit is een resultaat van onze voortdurende uitwisseling en samenwerking met de Vrije Software-gemeenschap binnen en buiten Europa.

De richtlijn voor radio-apparatuur is in juni 2017 in werking getreden, maar de klassen apparatuur waar het in het controversiële artikel 3(3)(i), die de radio-afscherming veroorzaakt, over gaat zijn nog niet gedefinieerd. Dit betekent dat de richtlijn nog niet van toepassing is op welke hardware dan ook. De Europese Commissie zal door middel van een gedelegeerde handeling beslissen over de definitie van de betreffende hardware. Deze wordt op zijn vroegst aan het einde van 2018 verwacht.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 44 gedelegeerde handelingen vast te stellen waarin wordt gespecificeerd op welke categorieën of klassen radioapparatuur elk van de eisen [...] betrekking heeft.
Artikel 3(3), paragraaf 2 van 2014/53/EU

Die lijst wordt al voorbereid door de expertgroep over configureerbare radiosystemen, een lichaam bestaande uit autoriteiten van lidstaten, organisaties en individuen wier taak het is om de Europese Commissie te assisteren bij het opstellen van de gedelegeerde handelingen om artikel 3(3)(i) te activeren. De FSFE heeft zich aangemeld om lid te worden van dit comité maar is afgewezen. De bezwaren die ermee te maken hebben dat de leden van de expertgroep onvoldoende de samenleving en een breed spectrum aan software-gebruikers representeren zijn onder andere geuit tijdens een recente ontmoeting in het Europees Parlement.

Desalniettemin werken we samen met organisaties en bedrijven om vrijheden van gebruikers te beschermen en contact te houden met leden van de expertgroep. We hebben bijvoorbeeld onze expertise gedeeld voor concept-casestudies en impactbeoordelingen door de leden van de groep. En we kijken vooruit naar een publieke consultatiefase waar we officieel onze argumenten en suggesties voor verbeteringen kunnen presenteren en andere entiteiten in staat stellen om hun mening te delen.

Al onze activiteiten hebben als doel het beschermen van Vrije Software en gebruikersrechten op huidige en toekomstige radio-apparatuur. Dit is nu belangrijker dan ooit omdat slechts enkele leden van de expertgroep het belang van het laden van software op radio-apparatuur voor IT-veiligheid lijken te begrijpen. Een voorbeeld hiervan zijn cruciale updates op hardware die niet of sporadisch ondersteund wordt door de oorspronkelijke verkoper. We zullen doorgaan met onze inspanningen om besluitvormers te laten begrijpen dat Vrije Software (ook bekend als Open Bron Software) cruciaal is voor netwerkveiligheid, wetenschap, educatie en technische innovatie. Daarom zijn grote uitzonderingen in de definitie van de klasse noodzakelijk.

Het uitvoeren van zulke langdurende beleidsactiviteiten vereist veel hulpbronnen voor organisaties zonder winstoogmerk zoals de FSFE. Overweeg alstublieft om ons te helpen door vandaag supporter te worden of u te melden als zakelijke donor om ons werk mogelijk te maken.