SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Team

Max Mehl

Werkgebieden | Lezingen en publicaties | Contact

Max was programmamanager bij de FSFE en coördineerde initiatieven op de gebieden als juridisch en licenties, lobby, informatiebeveiliging en publiek bewustzijn. Maar hij was ook regelmatig actief betrokken bij het beheren van de virtuele serverruimtes van de FSFE. Hoewel Max niet langer deel uitmaakt van de FSFE-staf, blijft hij diep betrokken bij Vrije Software. Hij ziet Vrije Software als een belangrijk onderdeel bij het oplossen van urgente technische en sociale problemen. Hij is iedere dag gefascineerd door de hoeveelheid voordelen van softwarevrijheid voor verschillende aspecten zoals ethiek, politiek, economie en beveiliging.

Hij begon in 2011 actief te worden binnen de FSFE als vrijwillig vertaler. Later liep hij zes maanden stage. Sindsdien is hij eerst als werknemer en nu weer als vrijwilliger betrokken bij verschillende campagnes, publieke evenementen en beleidsaangelegenheden.

Naast zijn toewijding aan Vrije Software studeerde Max politiek en overheid in Konstanz en Münster, richtte hij een klein IT-bedrijf op, leefde en deed hij vrijwilligerswerk in Tanzania en is hij uit overtuiging scout. Van tijd tot tijd werkt hij op zijn blog de informatie over zijn lopende privé- en professionele activiteiten bij.

Werkgebieden

Max werkte mee aan vele FSFE-campagnes en -activiteiten, zoals bijvoorbeeld: REUSE, Publiek Geld? Publieke Code!, Radio Vergrendelingsrichtlijn, Routervrijheid, I love Free Software Day, Bevrijd uw Android, DRM (Digitaal Beperkingen Beheer), de server- en diensteninfrastructuur van de FSFE, vertalingen, webpagina's en vele persberichten, gast-artikelen, lezingen, kramen...

Voel u vrij om met Max contact op te nemen over welk onderwerp dan ook waar hij aan werkt of interesse in zou kunnen hebben.

Lezingen en publicaties

U kunt een deel van Max' FSFE-gerelateerde audio- en video-opnamen en geschreven publicaties op zijn website vinden.

Contact

U kunt contact opnement met Max via deze vermelde kanalen.