Routervrijheid

Het zou gewoon moeten zijn dat we in onze samenleving vrij zouden moeten kunnen kiezen welke technische apparaten we thuis willen gebruiken, zoals we vrij zijn om te kiezen welke mobiele telefoon we kopen. Maar sommige internetdienstleveranciers (ISP's) houden zich niet aan dit principe en dicteren welk apparaat hun klanten moeten gebruiken om verbinding te kunnen maken met het internet of zij discrimineren tegen de eigenaren van alternatieve apparaten. Deze inbreuk op natuurlijke rechten wordt sterk bekritiseerd door de Free Software Foundation Europe en veel andere organisaties, projecten en individuen. Routervrijheid is niet slechts een onderwerp voor experts. Het raakt ons allemaal.

Wat zijn routers en modems?

Routers en modems zijn apparaten (of terminals, volgens de Europese regelgeving) die onze apparaten (zoals computers, smartphones, tv's, etc.) gebruiken om contact te maken met de ISP. Terwijl de informatie via de modem naar binnenkomt verdeelt (of "routes") de router deze naar de verschillende apparaten. Routers delen informatie tussen computers en verbinden via een modem naar het internet. Soms biedt een ISP een router en een modem in een apparaat. Toch heeft een router geen toegang tot het internet zonder een modem. Routers kunnen ook andere functies aan, zoals WiFi, Voice over IP (VoIP), tv-streaming en technische details zoals port forwarding, dynamic DNS en VPN tunneling. Normaal gesproken passeert alle internetgebaseerde communicatie door routers.

De meeste ISP's in Europa bieden hun klanten met het contract een aanbevolen router. In principe is dat niet slecht omdat gebruikers niet zelf hoeven te zoeken naar een passend apparaat. Toch kan deze praktijk, als consumenten verplicht zijn dit apparaat te gebruiken, hen totaal afhankelijk en kwetsbaar maken voor technische en contractuele veranderingen, die kunnen resulteren in een oneerlijke behandeling door de ISP's.

Routervrijheid en netneutraliteit

Netwerkneutraliteit, of in het kort netneutraliteit, is het principe dat ISP's alle internetcommunicatie gelijk moet behandelen en dus niet mogen discrimineren of verschillend mogen aanrekenen, bijvoorbeeld gebaseerd op gebruiker, inhoud, website, dienst, apparaattype of communicatiemethode. Routervrijheid is een logisch gevolg van dit idee. De vrijheid van keuze van eigen apparatuur wordt in feite al gegarandeerd door het Europese regelgevende raamwerk. De zogenoemde EU Open Internetregelgeving biedt eindgebruikers toegangs- en distribueringsrechten tot de wettige inhoud en diensten van hun keuze via hun ISP. De basisregel is: internetverkeer zal zonder discriminatie worden behandeld.

Om deze vrijheid te beschermen stelt artikel 3(1) van de netneutraliteitsrichtlijn dat het opleggen van de respectievelijke open internetregels een taak is voor de nationale regelgevende autoriteiten (NRA's) van ieder Europees land. Zij moeten de toepassing van de regels van de richtlijn controleren aan de hand van de technische richtlijnen van het lichaam van Europese regelgevers voor elektronische communicatie (BEREC).

Toch leven vele Europese ISP's de regelgeving nog niet na door aan consumenten hun eigen routers op te leggen hetgeen duidelijk in tegenstelling is met het principe van netneutraliteit. Hun argumentatie komt neer op de locatie van het netwerkeindpunt (NTP): een willekeurige definitie ergens tussen de grenzen van de privé-apparatuur van de gebruiker en die van het netwerk van de ISP. Zij introduceerden een debat om te bepalen of het NTP zich binnen het domein van de eindgebruiker bevind zodat zij hun eigen modem en router kunnen gebruiken, of dat het NTP deel zou uitmaken van het domein van de netwerkexploitant, zodat eindgebruikers geen eigen router met een privé-modem kunnen gebruiken. In dit geval moeten gebruikers de router van de ISP's gebruiken.

Netwerkeindpunt
Representatie van het netwerkeindpunt

Routervrijheid in Europa

Tijdens de jaren 2013 en 2016 voerden de FSFE en 9 andere burgerorganisaties een succesvolle campagne voor routervrijheid in Duitsland. Deze resulteerde in het aannemen van een wet die alle Duitse ISP's verplicht om nieuwe klanten in staat te stellen alternatieve modems en routers te gebruiken om verbinding met het internet te maken. De FSFE houdt de implementatie nog steeds in de gaten, heeft testapparatuur naar vrijwilligers gestuurd om te controleren of de ISP's zich aan de wet houden en verzamelde de resultaten.

Toch is het bewustzijn van zo'n fundamenteel onderwerp in Europa nog steeds erg laag. Gebruikers worden niet bewust geïnformeerd over de risico's van het niet hebben van de vrijheid om hun eigen apparatuur te kiezen. Het is onacceptabel om routervrijheid te beperken op basis van een willekeurige definitie die alleen voordelig is voor ISP's en gebruikers onderwerpt naar een erg oneerlijke en onderdanige situatie.

Waarom is routervrijheid belangrijk?

Laten we het zo stellen: uw hele internetverkeer, versleuteling, back-ups, communicatie, winkelen, geschreven artikelen, zakelijke interactie enzovoort passeren allemaal uw router. Als uw reuter niet vrij is dan is uw digitale vrijheid waarschijnlijk gecompromitteerd.

De inbreuk van routervrijheid kan plaatsvinden door verschillende beperkingen, zoals:

  • De ISP staat de klant niet toe om een andere router te gebruiken, bijvoorbeeld door het contract.
  • De ISP geeft de klant niet de verbindingsdata zoals gebruikersnaam en wachtwoord voor de PPPoE/VoIP-verbinding (kan in sommige landen afwijken maar het probleem blijft hetzelfde).
  • De ISP gebruikt niet-standaardtechnieken om haar klanten te laten verbinden met het internet danwel haar infrastructuur, bijvoorbeeld speciale plugs of propriëtaire protocollen.
  • De ISP vereist dat iedere router is geregistreerd bij haar eigen infrastructuur, bijv. een MAC-adres of andere identificatie. Dus de klant is niet in staat om de eigen apparatuur te gebruiken omdat deze geen IP-adres of andere noodzakelijke data krijgt.

Deze situaties tonen de slechte gevolgen van het gebrek aan routervrijheid. De redenen om routervrijheid te verdedigen en te promoten hebben betrekking op ethische en technische elementen ten aanzien van onze basisbehoeften naar internettoegang, zoals:

  • Keuzevrijheid: we hebben het recht om onze eigen elektronische apparaten te kiezen. Als klanten om welke reden dan ook het door de ISP aanbevolen apparaat niet willen gebruiken dan moet de ISP dit respecteren zonder dat dit gevolgen heeft voor de gebruiker.
  • Privacy en databescherming: Het gebrek aan routervrijheid compromitteert onze privacy en de veiligheid van onze meest gevoelige persoonlijke data.
  • Compatibiliteit: Sommige ISP's leggen gebruikers specifieke modellen op en dwingen hen om alleen compatibele hardware aan te schaffen. Vanuit het gezichtspunt van de consument en het milieu gaat hier niet de voorkeur naar uit vanwege de toenemende hoeveelheid elektronisch afval die bestaat uit apparaten die nog steeds werken.
  • Vrije concurrentie en technologische vooruitgang: Gebruikers profiteren van vrije concurrentie die vrije keuze en voortdurende productverbetering garandeert. Het gebrek aan concurrentie zou uiteindelijk ten koste gaan van de gebruiker omdat (veiligheids)kenmerken voortdurend zouden worden ingeperkt en de gebruiksvriendelijkheid zou afnemen. Dit gaat zelfs verder: als een gebruiker gedwongen wordt om een router te gebruiken dan is de ISP slechts een stap verwijderd van het steunen van slechts een enkele SIP-leverancier, een cloud-opslag, een DynamicDNS-leverancier of een media-streaming platform. De gebruiker kan de eigen telefoon niet gebruiken, online opslag of eigen hardware vertrouwen omdat deze niet wordt ondersteund.
  • Veiligheid: Het gebrek aan routervrijheid vergroot de kans dat grote delen van de routermarkt gedomineerd worden door slechts een of enkele productfamilies of fabrikanten. Als er dan grote problemen of veiligheidslekken verschijnen dan zullen enorme aantallen gebruikers tegelijk worden geraakt. De meeste ISP's gebruiken slechts enkele routermodellen en brengen daarmee de veiligheid van hun klanten in gevaar. Dat is in het bijzonder problematisch wanneer fabrikanten en leveranciers cruciale updates erg langzaam leveren en gebruikers niet in staat stellen deze zelf te implementeren.

Word actief

ISP's in heel Europa leggen hun eigen routers op aan consumenten en bedreigen de keuzevrijheid als het gaat om de apparatuur die we gebruiken voor internetverbindingen. ISP's stimuleren het debat op het Europese niveau door bedenkelijke definities over het netwerkeindpunt te gebruiken. U kunt deel uitmaken van deze belangrijke campagne ter verdediging van onze vrijheid.

We hebben al gewonnen in Duitsland en andere landen volgen dit pad. We hebben gaandeweg belangrijke lessen geleerd en deze opgesteld in een wiki page. Daar kunt u alle benodigde informatie vinden om te vechten tegen de verstoring van routervrijheid en het probleem binnen uw gemeenschap en met uw politieke vertegenwoordigers aankaarten.

Verwant nieuws

Angst, onzekerheid en twijfel: de barrières naar Routervrijheid in Duitsland

02 March 2020

Beschouw dit hypothetische scenario: u bent verhuisd. Behalve alle stress rond het inpakken, transporteren en uitpaken van al uw spullen in uw nieuwe huis moest u ook worden aangesloten op alle nutsvoorzieningen. Het electriciteitsbedrijf deed moeilijker dan u had gedacht: zij zeiden dat u een andere televisie, een ander broodrooster en een andere koelkast moest kopen en de meeste lampen moest vervangen.

Input for the BEREC's guidelines on Router Freedom in Europe

20 November 2019

Router Freedom is the right of customers of any Internet Service Provider (ISP) to choose and use a private modem and router instead of a router that the ISP forces them to use. The Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) drafted guidelines for national agencies how to deal with Router Freedom in their countries. The Free Software Foundation Europe (FSFE) provided mixed feedback to an ongoing public consulation.

Routervrijheid: soevereiniteit over uw digitale apparatuur terugwinnen

28 October 2019

Het recht om uw eigen modem en router te kiezen is een basisvoorwaarde voor een neutrale, veilige en gezonde digitale omgeving. Als u uw router niet kunt beheren dan is uw digitale vrijheid waarschijnlijk gecompromitteerd. De FSFE vecht al jaren voor routervrijheid in Duitsland. Het debat is nu aangekomen op het Europese niveau waarbij de aanbieders van internetdiensten hun specifieke routers aan klanten opleggen. De FSFE heeft een activiteitenpakket voorbereid voor mensen en organisaties die geïnteresseerd zijn in het bepleiten van hun vrijheid om zich in te zetten voor de keuzevrijheid.

Annual report of the Free Software Foundation Europe 2019

22 October 2019

"Software Freedom in Europe" is the yearly report of the Free Software Foundation Europe e.V. (FSFE). In one document, it gives you a breakdown of important things the FSFE has done and achieved during the last 12 months. Among many other interesting stories, in the 2019 report you will read about our ongoing work for router freedom in Europe, about the first Parliament in Europe who joins our "Public Money? Public Code!" campaign, about our new version of REUSE tools to help Free Software developers with easy license compliance and about much more of our multi-faceted policy work - all together aiming at a world in which users are in control of technology!

FSFE Nieuwsbrief - september 2018

19 September 2018

Op 12 september verwierp het Europees Parlement het mandaat om de controversiële wetgeving die bedoeld is om online auteursrecht te herzien versneld door te voeren. Na de vorige afwijzing in juli stemden zij opnieuw over dit pakket en deze keer werd het aangenomen. Desalniettemin hebben we met amendement 143 en 150 van het huidige voorstel voor auteursrechtherziening tenminste een beperkte uitzondering voor “open bron software ontwikkelplatforms (..) binnen de betekenis van deze richtlijn”. (geconsolideerd document)

Gedwongen routers: waar klanten nu voor moeten opletten

25 July 2016

Tot nu toe bepaalden internetdienstaanbieders (ISP's) in Duitsland de router die gebruikers moesten gebruiken om verbinding te maken met het internet. De gebruikers had daarbij geen inspraak. Dit verandert op 1 augustus. Een nieuwe wet staat gebruikers toe om het apparaat te kiezen dat thuis geïnstalleerd gaat worden. De FSFE wil verzekeren dat iedereen op de hoogte is van hun nieuwe rechten en vraagt gebruikers om zaken te rapporteren waarin ISP's proberen om de nieuwe regelgeving te vermijden.

Erfolg gegen Routerzwang: Gesetz für Endgerätefreiheit verabschiedet

05 November 2015

Nach fast drei Jahren intensiver Arbeit der Free Software Foundation Europe (FSFE) und vieler anderer Organisationen wurde am heutigen Donnerstag das Gesetz „zur Auswahl und zum Anschluss von Telekommunikationsendgeräten“ vom Deutschen Bundestag beschlossen. Die FSFE begrüßt das neue Gesetz, da es effektiv den Routerzwang für ungültig erklärt und endlich Endgerätefreiheit für Anlagen wie Modems und Router herstellt.

FSFE tekent gezamenlijke brief voor vrijheid van apparaten met een terminal

28 October 2015

Woensdag heeft de Free Software Foundation Europe (FSFE) samen met negen andere maatschappelijke en economische organisaties aan verschillende leden van de Duitse Bondsdag een brief over verplichte routers gestuurd. De brief licht het belang uit van het aannemen van het wetsvoorstel voor de vrijheid van apparaten met een terminal in de telecommunicatie.

The long road from compulsory routers to freedom of choice

02 September 2015

The router. Despite often being dusty it is one of the most important devices needed for using the internet or phones. However: Most users in Germany don’t own this device even though it is located inside their homes and they pay for it.

Transparenzverordnung: Bundesnetzagentur legitimiert Zwangsrouter

29 September 2014

Die Free Software Foundation Europe sieht den aktuellen Entwurf der "Transparenzverordnung" der Bundesnetzagentur als Legitimierung einer Entmündigung von Verbrauchern.