Verplichte routers

Het zou gewoon moeten zijn dat we in onze samenleving vrij zouden moeten kunnen kiezen welke technische apparaten we thuis willen gebruiken, zoals we vrij zijn om te kiezen welke mobiele telefoon we kopen. Maar sommige internetdienstleveranciers ("Internet Service Providers" of ISP's) houden zich niet aan dit principe en dicteren welk apparaat hun klanten moeten gebruiken om verbinding te kunnen maken met het internet, of zij discrimineren tegen de eigenaren van alternatieve apparaten. Deze inbreuk op natuurlijke rechten wordt "verplichte routers" genoemd en wordt sterk bekritiseerd door de Free Software Foundation Europe en veel andere organisaties, projecten en individuen. Verplichte routers is niet alleen een onderwerp voor experts. Het raakt ons allemaal.

Wat zijn routers, en wat voor soort verplichting?

Routers zijn apparaten die naast het verbinden met het internet ook andere functies afhandelen, zoals: WiFi, Voice over IP (VoIP), TV-streaming en ook technische details zoals port forwarding, dynamische DNS, of VPN tunneling. Normaal gaat alle internetgebaseerde communicatie door deze routers.

ISP's zoals Telekom, Vodafone en Kabeldeutschland in Duitsland bieden vaak een aanbevolen router met het contract. In principe is dat niet slecht omdat gebruikers dan niet zelf naar een passend apparaat hoeven te zoeken. Aan de andere kant moet er altijd de mogelijkheid zijn om zelf een apparaat te kiezen zonder afhankelijk te zijn van de goodwill van de ISP. Waarom is dit zo belangrijk? Er zijn verschillende redenen, sommige zijn algemeen en andere zijn technisch van aard.

  1. Vertrouwen en voorkeuren: Ieder persoon heeft verschillende voorkeuren als het gaat om het kiezen van elektronische apparaten. Een ISP zou deze keuzevrijheid niet moeten inperken. Als klanten met welke reden dan ook het door de ISP aanbevolen apparaat niet willen dan zou de ISP dit moeten respecteren zonder gevolgen voor de gebruiker.
  2. Privacy en databeveiliging: Tientallen keren bleken standaardrouters van ISP's veiligheidsproblemen te hebben of waren zij het slachtoffer van "ingebouwde achterdeuren" waardoor geheime diensten en criminelen toegang hadden tot de infrastructuur achter het apparaat. Klanten hebben dus de vrijheid nodig om een apparaat of een fabrikant te kiezen waarin zij vertrouwen hebben. In tegenstelling tot dit alles vernietigen verplichte routers het toch al beschadigde vertrouwen in nieuwe technologieën.
  3. Vrije concurrentie en technologische vooruitgang: Gebruikers profiteren van de vrije concurrentie die vrije keuze en de gestage verbetering van producten garandeert. Echter: zouden steeds meer ISP's het gebruik van verplichte routers forceren dan zijn de kleinere routerfabrikanten in het nadeel omdat bijna niemand hun apparaten zou kunnen gebruiken. Op deze manier zouden kleine en alternatieve fabrikanten niet langer op de markt kunnen blijven. Dit zou uiteindelijk ten koste gaan van de gebruiker omdat (veiligheids)kenmerken voortdurend gereduceerd zouden worden en de gebruiksvriendelijkheid zou afnemen.
  4. Compatibiliteit: Vandaag de dag is er een enorme diversiteit aan technische apparaten. Dit is in principe goed omdat we vrij zijn om de meest aantrekkelijke producten te kiezen. Helaas zijn er bijvoorbeeld ook routers waarmee alleen bepaalde telefoons kunnen worden verbonden. Gebruikers moeten nieuwe hardware kopen alleen vanwege de onwil van de ISP's. Vanuit het gezichtspunt van de gebruiker en het milieu is dit ongunstig omdat de hoeveelheid elektronisch afval groeit, zelfs als de apparaten nog zouden werken.
  5. Veiligheidsuitdagingen als gevolg van monoculturen en ontbrekende updates: Veiligheidsexperts maken zich al zorgen over het groeiende aantal technische monoculturen. Zij ontstaan als een groot deel van de technologische sector wordt gedomineerd door slechts een productfamilie of fabrikant. Als dan belangrijke problemen of veiligheidsgaten naar voren komen dan zijn er meteen enorme aantallen gebruikers tegelijk geraakt. De meeste ISP's gebruiken slechts enkele routermodellen en brengen daarmee de veiligheid van hun klanten in gevaar.

    Dat is vooral problematisch als fabrikanten en providers erg langzaam zijn in het leveren van cruciale updates. Vaak is het voor klanten van verplichte routers niet mogelijk om zelf te updaten, hoewel zij wel beschikbaar kunnen zijn bij de routerfabrikant. Daarom zijn klanten dan niet meer in staat iets te doen ten aanzien van hun veiligheid.

Verwant nieuws

FSFE Nieuwsbrief - september 2018

19 September 2018

Op 12 september verwierp het Europees Parlement het mandaat om de controversiële wetgeving die bedoeld is om online auteursrecht te herzien versneld door te voeren. Na de vorige afwijzing in juli stemden zij opnieuw over dit pakket en deze keer werd het aangenomen. Desalniettemin hebben we met amendement 143 en 150 van het huidige voorstel voor auteursrechtherziening tenminste een beperkte uitzondering voor “open bron software ontwikkelplatforms (..) binnen de betekenis van deze richtlijn”. (geconsolideerd document)

Gedwongen routers: waar klanten nu voor moeten opletten

25 July 2016

Tot nu toe bepaalden internetdienstaanbieders (ISP's) in Duitsland de router die gebruikers moesten gebruiken om verbinding te maken met het internet. De gebruikers had daarbij geen inspraak. Dit verandert op 1 augustus. Een nieuwe wet staat gebruikers toe om het apparaat te kiezen dat thuis geïnstalleerd gaat worden. De FSFE wil verzekeren dat iedereen op de hoogte is van hun nieuwe rechten en vraagt gebruikers om zaken te rapporteren waarin ISP's proberen om de nieuwe regelgeving te vermijden.

Erfolg gegen Routerzwang: Gesetz für Endgerätefreiheit verabschiedet

05 November 2015

Nach fast drei Jahren intensiver Arbeit der Free Software Foundation Europe (FSFE) und vieler anderer Organisationen wurde am heutigen Donnerstag das Gesetz „zur Auswahl und zum Anschluss von Telekommunikationsendgeräten“ vom Deutschen Bundestag beschlossen. Die FSFE begrüßt das neue Gesetz, da es effektiv den Routerzwang für ungültig erklärt und endlich Endgerätefreiheit für Anlagen wie Modems und Router herstellt.

FSFE tekent gezamenlijke brief voor vrijheid van apparaten met een terminal

28 October 2015

Woensdag heeft de Free Software Foundation Europe (FSFE) samen met negen andere maatschappelijke en economische organisaties aan verschillende leden van de Duitse Bondsdag een brief over verplichte routers gestuurd. De brief licht het belang uit van het aannemen van het wetsvoorstel voor de vrijheid van apparaten met een terminal in de telecommunicatie.

The long road from compulsory routers to freedom of choice

02 September 2015

The router. Despite often being dusty it is one of the most important devices needed for using the internet or phones. However: Most users in Germany don’t own this device even though it is located inside their homes and they pay for it.

Transparenzverordnung: Bundesnetzagentur legitimiert Zwangsrouter

29 September 2014

Die Free Software Foundation Europe sieht den aktuellen Entwurf der "Transparenzverordnung" der Bundesnetzagentur als Legitimierung einer Entmündigung von Verbrauchern.