SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Nieuws

Afsluiten van radiocommunicatie: kritiek op de controversiële richtlijn zal Europese Commissie waarschijnlijk niet van gedachten doen veranderen

op:
Geschreven door  en 

Sinds 2014 heeft een Europese richtlijn als gevolg dat gebruikers worden gehinderd bij het laden van software op hun radio-apparatuur, zoals mobiele telefoons, laptops en routers. Terwijl de Europese Commissie onlangs een feedbackperiode heeft afgesloten waarin burgers hun ideeën over de gevolgen van de richtlijn konden delen, maakt de FSFE zich zorgen dat de feedback heel goed onopgemerkt kan blijven. Lees meer over de ontvangen feedback en over wat er voor ons ligt.

In 2014 heeft het Europees Parlement de richtlijn voor radio-apparatuur (de "richtlijn") aangenomen, die naast andere regelgeving verkopers van bepaalde soorten radio-hardware verantwoordelijk stelt voor het verhinderen dat gebruikers software installeren die de radio-parameters veranderen om radio-regelgeving die van toepassing is te breken. Hoewel de FSFE de algemene doelstelling van de richtlijn, namelijk het schoonhouden van radiofrequenties, deelt hebben we nu al bijna vier jaar aan de kwestie van het afsluiten van radiocommunicatie gewerkt omdat de aanpak van de richtlijn negatieve gevolgen zal hebben voor de rechten van gebruikers en Vrije Software, eerlijke concurrentie, innovatie en het milieu; meestal zonder gelijke voordelen voor de veiligheid.

Artikel 3 (3)(i) van de richtlijn vereist dat fabrikanten van verschillende typen radio-apparatuur alle software beoordelen op de conformiteit met bestaande nationale radio-regelgeving. De betreffende apparaatklassen moeten nog worden gedefinieerd. Hierdoor zal het voor gebruikers en bedrijven waarschijnlijk onmogelijk of zeer moeilijk worden om alternatieve software te gebruiken op apparaten die ze hebben gekocht: routers, mobiele telefoons, WiFi-kaarten en de laptops waar ze zijn ingebouwd - en bijna alle apparaten van het "internet der dingen" in de toekomst.

[R]adio-apparatuur [zal] bepaalde functies [ondersteunen] om ervoor te zorgen dat de software alleen in de radio-apparatuur kan worden geladen waarvan conformiteit van de combinatie van de radio-apparatuur en de software is aangetoond.
- Radio-apparatuur richtlijn, artikel 3 (3)(i)

De Europese Commissie opende officieel een online feedbackperiode van 28 januari tot 4 maart 2019. Er zijn 276" >276 opmerkingen verzameld waarvan de overgrote meerderheid kritisch was over de gevolgen van artikel 3 (3)(i). De meeste commentatoren waren burgers, hoewel academische en onderzoeksinstellingen, non-gouvernementele organisaties en bedrijven ook feedback hebben gegeven.

Het was bemoedigend om te zien dat de opmerkingen grotendeels het standpunt van de FSFE weerspiegelden. Veel mensen deelden hun bezorgdheid dat artikel 3 (3)(i) een negatief effect zou hebben op het gebruik van Vrije Software door individuen, overheden en bedrijven omdat het fabrikanten van apparatuur zou verplichten om alle software te beoordelen op haar naleving van de nationale radioregelgeving. Fabrikanten worden hiermee aangezet om ervoor te zorgen dat hun producten gebundeld worden geleverd met alleen hun eigen niet te wijzigen propriëtaire software. Met Vrije Software als de enige realiseerbare methode waarmee gebruikers van technologie kunnen ontsnappen uit geplande verouderingscycli van het product, weerspiegelde de ontvangen feedback de bezorgdheid over de beperkingen op de vrijheid van gebruik en het recht op reparatie van de radio-apparatuur.

Veel commentatoren uitten ook hun ontzetting over het effect van de richtlijn over mededinging en innovatie. Een groot deel van deze ontwikkelingen komen uit de Vrije Software-gemeenschap. Naleving van artikel 3 (3)(i) betekent de afschaffing van innovatie en nieuwe technologische ontwikkelingen. Als de software in de radio-apparatuur vergrendeld en propriëtair is dan verhindert dit dat het publiek in staat kan zijn om te leren hoe de software in hun apparaten werkt en van het maken van eigen potentieel innovatieve en nuttige wijzigingen.

We zagen ook dat veel mensen zich zorgen maakten over de gevolgen van artikel 3 (3)(i) op de veiligheid. Aangezien de veiligheid van radio-apparatuur na verloop slechter wordt kunnen veiligheidskwesties efficiënter worden aangepakt door Vrije Software-verbeteringen dan door te wachten tot fabrikanten zelf hun vaak propriëtaire software-updates uitbrengen. Bovendien kunnen oude apparaten onveilig worden wanneer een fabrikant geen ondersteunende software-updates meer publiceert. Dit veroorzaakt bezorgdheid dat een gebruiker die vanwege het toepassen van artikel 3 (3)(i) niet in staat is om zelf updates te installeren zou moeten kiezen tussen het kopen van nieuwere modellen of het moeten leven met mogelijk onveilige apparaten.

Ondanks de vele negatieve reacties op artikel 3(3)(i) toonde een recente vergadering van de expertgroep van de Europese Commissie over opnieuw configureerbare radiosystemen in aanwezigheid van de FSFE op 25 juni 2019 aan dat de omvang van het probleem waarschijnlijk niet wordt ingezien door de Europese Commissie. We zijn zelfs bang dat men door middel van een gedelegeerde handeling naar een veel bredere regelgeving zoekt terwijl de belangrijkste actoren de rol van software in een digitale wereld en economie nog steeds niet begrijpen, laat staan van de rol van Vrije Software en hoe haar licenties werken.

De FSFE werkt er hard aan om de regulatoren te helpen begrijpen wat de negatieve gevolgen van hun huidige aanpak zullen zijn. Onze zorgen over artikel 3 (3) (i) worden gedeeld door meer dan 50 organisaties en bedrijven, die onze gezamenlijke verklaring tegen het afsluiten van radiocommunicatie hebben ondertekend: een resultaat van onze lopende uitwisseling en samenwerking met het Vrije Software-gemeenschap in Europa en daarbuiten. Als uw organisatie betrokken wil raken en de gezamenlijke verklaring wil ondertekenen, neem dan alstublieft contact met ons op.

Van de Europese Commissie wordt momenteel verwacht dat zij een andere publieke consultatie zal openen in het vierde kwartaal van 2019. U kunt alle reacties op de online feedbackronde van de Europese Commissie hier lezen.