We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

Nieuws

Honderd Dagen 'Publiek Geld? Publieke Code!' in München

op:

Honderd dagen geleden heeft de nieuwe Groen-Rode coalitie in München het principe 'Publiek geld? Publieke Code!' als leidraad genomen voor hun aankoop van software. Nu kijken we naar de eerste activiteiten die voor het gebruik van Vrije Software zijn ondernomen.

Honderd dagen geleden werd het regeerakkoord "Mit Mut, Visionen und Zuversicht: Ganz München im Blick (Met moed, visie en vertrouwen: heel München in beeld) gesloten en door de nieuwe regeringsgroepen Grüne/Rosa Liste en SPD/Volt, alsmede door burgemeester Dieter Reiter ondertekend in München. Deze overeenkomst bevat een sterk engagement voor het gebruik van Vrije Software: dat in de toekomst het principe van 'Publiek geld? Publieke Code!' van toepassing zal zijn. München heeft dus ingestemd met de eis van de FSFE; wij zijn op onze beurt blij met deze beslissing en hebben beloofd de uitvoering ervan te volgen en te evalueren.

Samen met LibreOffice Foundation "The Document Foundation" hebben we de twee groepen gevraagd welke activiteiten ze in de laatste honderd dagen hebben ondernomen om 'Publiek geld? Publieke Code!' in München te implementeren.

Natuurlijk kunnen belangrijke veranderingen niet altijd na slechts honderd dagen worden doorgevoerd, vooral als men de actuele moeilijkheden daarbij in overweging neemt. Het is echter door hun acties tot nu toe nog steeds gemakkelijk om te zien of de nieuwe regering haar engagement serieus neemt of dat het alleen maar lege woorden zijn. Samen met LibreOffice Foundation "The Document Foundation" hebben we de twee groepen gevraagd welke activiteiten ze de afgelopen honderd dagen hebben ondernomen om 'Publiek geld? Publieke Code!' in München te implementeren.

Vanuit de lucht het stadhuis in München.
Gemeentehuis in München.

De Groen-Rode regering heeft in haar regeerakkoord enkele hoge doelen gesteld, niet alleen door zich te verbinden aan "Publiek geld? Publieke Code!" maar ook door innovatieve modellen, zoals de introductie van een Vrije Software sabbatical ("open source sabbatical") voor gemeente-ambtenaren om de ontwikkeling van Vrije Software te bevorderen.

Op dit moment zijn de coalitiepartners in nauw overleg over een pakket voorstellen dat in het najaar zal worden besproken. Als onderdeel hiervan is er het voorstel om voor alle software die geen persoonlijke gegevens bevat en door de overheid wordt ontwikkeld over te brengen naar een publieke codebasis. De introductie van de Vrije Software-sabbatical maakt ook deel uit van het eerste pakket met voorstellen.

Op korte termijn zal de coalitie zich ook moeten bezighouden met de kwestie van gegevensbescherming. Hulpmiddelen zoals Cisco Webex worden vervangen door een privacy-vriendelijke Vrije Software-oplossing. Ook producten uit de Office-familie van Microsoft worden op de proef gesteld. Daarnaast zullen de werknemers van het stadsbestuur in de toekomst de vrijheid krijgen om Vrije Softwareproducten gebruiken. Maar een terugkeer naar het prestigieuze LiMux-project zit er voorlopig niet in; in plaats daarvan zou er een vrij besturingssysteem moeten worden gebruikt dat ook in andere publieke contexten zal worden gebruikt. Er wordt rekening gehouden met het samenwerken met andere overheden.

Daarnaast wil de nieuwe coalitie ook het systeem van de overheidsinkopen aanpakken en onderzoeken welke hervormingen nodig zijn. Ook gemeentelijke bedrijven moeten op de proef worden gesteld. In dit verband zal de gemeente in het bijzonder een beroep doen op de IT-afdeling. De samenwerking met deze afdeling kan echter nog moeilijk blijken omdat de plannen vooral op dit punt met weinig enthousiasme zijn ontvangen.

De nieuwe coalitie zal doorgaan met het 'Publiek Geld? Publieke Code!'-project, ook al is het nog niet duidelijk hoe de voorstellen eruit zullen zien en uiteindelijk geïmplementeerd zullen worden. We zullen het proces nauwlettend blijven volgen en erop aandringen dat er een einde komt aan de afhankelijkheid van individuele leveranciers, zodat de weg wordt vrijgemaakt voor duurzame digitale soevereiniteit, die niet alleen de stad maar ook haar burgers ten goede komt.