Nieuws

Nederlandse autoriteit handhaaft Routervrijheid

op:

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft nieuwe regels gepubliceerd die Routervrijheid in Nederland vooruit zullen helpen. Binnen 6 maanden moeten Internet Service Providers (ISP's) hieraan voldoen en aan consumenten en bedrijven de mogelijkheid bieden om een modem of router naar eigen keuze aan te sluiten. De FSFE beschouwt deze beslissing als een belangrijke overwinning voor de rechten van de consument.

Routervrijheid is het het recht dat consumenten van iedere ISP hebben om een eigen modem en router te kiezen en te gebruiken in plaats van de apparatuur die de ISP levert. In zijn publicatie (.pdf) haalt de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM) de BEREC richtlijnen over de implementatie van de open internet regelgeving aan als reden om de nieuwe regels in te stellen. Deze richtlijnen zijn tot stand gekomen door de aanhoudende inspanning van de FSFE om de aandacht te vestigen op het belang van en het recht op Routervrijheid. Als andere motivatie vermeldt de ACM expliciet de "aanzienlijke" groep van gebruikers die controle wil over hun persoonlijke gegevens en netwerkapparatuur.

De nieuwe verordening verduidelijkt welk deel van de infrastructuur onder het beheer van de ISP valt en voor welk deel de gebruiker vrij is om een eigen oplossing te kiezen. Routervrijheid houdt ook in dat een gebruiker nog steeds vrij is om een modem of router te kiezen die door de ISP wordt aangeboden. Het is een belangrijke stap voorwaarts dat deze praktijk vanaf 27 februari 2022 de norm zal zijn en door de Nederlandse toezichthouder zal worden gehandhaafd. Hoewel de juridische aspecten in Nederland nu zijn vastgelegd was Routervrijheid er in de praktijk al gedoogd . De meeste ISP's gaven aan dat zij consumenten toestaan om de apparaten van de eigen voorkeur aan te sluiten. Eén geeft consumenten zelfs korting als ze een eigen router of modem gebruiken.

De details

Een belangrijke stap vooruit is de expliciete keuze van de ACM voor het netwerkaansluitpunt (NTP). De BEREC-richtlijnen suggereren drie mogelijke locaties, in het kort: A) aan het eind van de kabel B) na de modem C) na de router of mediabox. De ACM heeft ervoor gekozen om het NTP aan het eind van de kabel te plaatsen, om de gebruiker zo maximale flexibiliteit te bieden. Dit "passieve" aansluitpunt voorkomt dat gebruikers de werking van een apparaat buiten hun controle moeten accepteren buiten hun controle en maakt Routervrijheid mogelijk.

Netwerkaansluitpunt (NTP)
Schematisch overzicht van het netwerkaansluitpunt (NTP)

De nieuwe regels bevatten verklaringen over welke diensten moeten worden verleend. ISP's mogen een lijst van apparaten publiceren maar mogen de ondersteuning niet beperken tot alleen die lijst van apparaten. ISP's moeten de administratieve maatregelen binnen één werkdag leveren. ISP's behouden de mogelijkheid om een gebruiker af te sluiten indien er schade aan het netwerk wordt toegebracht. Voor het oplossen van problemen is een beleid beschreven waarbij de ISP eerst moet controleren of het niet zijn netwerk is dat defect is, waarna de gebruiker kan worden verzocht een bekend werkend apparaat van de ISP te gebruiken om na te gaan of het niet de alternatieve modem of router is die defect is. Indien het aangepaste modem of de aangepaste router defect is mag de ISP een financiële vergoeding vragen voor het verstrekken van een bekend werkend apparaat voor testdoeleinden.

Ruimte voor verbetering

Het besluit van ACM is een belangrijke overwinning voor alle eindgebruikers in Nederland. Het besluit geeft meer duidelijkheid over de juridische aspecten van de NTP. ISP's handelspraktijken met routers en modems vormen echter nog steeds belemmeringen op voor Routervrijheid van eindgebruikers:

De nieuwe regels bevatten geen verklaringen die de situatie op deze punten zullen veranderen, dus de FSFE zal blijven pleiten voor een robuustere Routervrijheid en de situatie in Nederland in de gaten houden.

Het Routervrijheid-initiatief

Sinds 2013 is de Free Software Foundation Europe bezig met Routervrijheid: we promoten vrijheid van eindgebruikers om hun eigen terminal te kiezen en te gebruiken; eerst in Duitsland als precedent en nu in vele Europese landen. Doe mee en kom meer te weten over de verschillende manieren om betrokken te raken.