We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

Nieuws

FSFE lanceert Routervrijheid Activiteitenpakket

op:

In de context van de herziening van telecommunicatiewetten implementeren EU-lidstaten op dit moment wetgeving met een directe impact op Routervrijheid. De FSFE heeft een activiteitenpakket gelanceerd voor organisaties en individuen ter vergroting van het bewustzijn en hen in staat te stellen om in hun landen op te komen voor de soevereiniteit van gebruikers over hun apparaten.

Routervrijheid is het recht dat klanten van welke internetleverancier (ISP) dan ook hebben om een privé-modem en router te gebruiken in plaats van de apparatuur die de ISP levert. Sinds 2013 heeft de Free Software Foundation Europe zich succesvol beziggehouden met Routervrijheid door op te komen voor de rechten van eindgebruikers om hun eigen terminal-apparatuur te kiezen: eerst in Duitsland als precedent en nu in vele Europese landen.

In de context van de herziening van een telecommunicatiewet heeft de Europese Unie een nieuwe verzameling regels aangenomen die een directe impact zal hebben op de Routervrijheid van de 27 EU-lidstaten. De FSFE heeft de ontwikkelingen nauwlettend gevolgd en actief deelgenomen aan consultatie-initiatieven op Europees niveau en in wetgevende processen van landen die vooruitliepen in het implementeren van zulke regels, zoals Oostenrijk, Duitsland en Griekenland.

Engagement van de gemeenschap

Routervrijheid hangt af van het engagement van de gemeenschap
Routervrijheid hangt af van het engagement van de gemeenschap

Hoewel de nieuwe regels meer duidelijkheid zullen verschaffen als het gaat om verschillende aspecten betreffende de rechten van eindgebruikers, is het bewustzijn voor Routervrijheid in heel Europa laag. Actieve deelname van lokale gemeenschappen aan het wetgevingsproces van wetten die van invloed zijn op de mogelijkheid van eindgebruikers om hun netwerkapparatuur te kiezen is van cruciaal belang om de bescherming van Routervrijheid in nationale rechtsgebieden te bevorderen.

Daarom heeft de FSFE een activiteitenpakket samengesteld voor individuen en organisaties die willen communiceren met regelgevers en beleidsmakers in hun land en zich willen inzetten voor Routervrijheid. Het pakket bestaat uit een samenvatting van de activiteiten, een controlekaart, een enquête over de ervaringen van eindgebruikers en een wiki-pagina met relevante informatie voor lokaal engagement.

Samenvatting van de Activiteit

De Bescherm Routervrijheid in Europa: Samenvatting van de Activiteit (.pdf) wil iedereen de nodige informatie geven om bewustzijn over de urgentie van het beschermen van Routervrijheid te vergroten. Het bevat de positieve argumenten voor Routervrijheid gebaseerd op de jarenlange succesvolle ervaring van de FSFE. Het rapport geeft ook een overzicht van de huidige stand van zaken in Europa en hoe mensen in hun land kunnen deelnemen en samenwerken om hun situatie met betrekking tot Routervrijheid te verbeteren.

Router Vrijheid    Samenvatting van de Activiteit
Pak uw Samenvatting van de Activiteit nu mee!

Controlekaart

De FSFE heeft de regels in verband met Routervrijheid in Europa op de voet gevolgd. De kaart hieronder toont hoe de EU-lidstaten de identificatie van het Netwerk Eindpunt ("Network Termination Point" of NTP) implementeren, een technische definitie die de grenzen van ISP's en eindgebruikersnetwerken bepaalt. U kunt informatie krijgen door op het pictogram van elk land te klikken. De tracker zal regelmatig worden bijgewerkt.

Routervrijheid    Controlekaart
Bekijk hier de status van Routervrijheid in uw land

Onderzoek naar Routervrijheid

Regelgevers zijn uiterst terughoudend geweest in het melden van de problemen en barrières die consumenten, tegen hun rechten in, ondervinden met betrekking tot de onrechtmatige commerciële praktijken van ISP's. We willen een beter inzicht krijgen in de ervaringen van eindgebruikers in Europa met onze Routervrijheid-enquête. Elke mening telt; het kost maar een paar minuten.

Wiki-pagina

De Routervrijheid wiki-pagina biedt mensen de nodige informatie om actief te worden in de communicatie met nationale regelgevers, consumentenorganisaties en politieke vertegenwoordigers. Het is ook een uitstekend punt voor het eerste contact met het concept Routervrijheid.

De toekomst van Routervrijheid in Europa

Een engagement op lange termijn is alleen mogelijk met uw hulp. U kunt een verschil maken door samen met ons de boodschap te verspreiden, uw ervaring te delen, contact op te nemen met de autoriteiten van uw land en duurzaam supporter te worden van de FSFE.

"Zoals bij de meeste liefdadigheidsorganisaties zijn onze middelen beperkt. Hoewel we Routervrijheid in Duitsland als precedent hebben bereikt en momenteel actief betrokken zijn bij de wetgevingsprocessen in Griekenland en Oostenrijk kunnen we dat niet in alle 27 EU-lidstaten doen. Daarom hebben we uw hulp en uw ervaring met nationale wetgeving en het lokale medialandschap nodig. Zo'n ambitieus doel, Routervrijheid invoeren in heel Europa, vereist de medewerking van veel mensen!", zegt FSFE's Projectmanager Lucas Lasota.