Nieuws

Het team van vertalers: Meer mensen bereiken in hun moedertaal

op:

FSFE's team van vertalers heeft gedurende het hele tweede jaar van Covid-19 onvermoeibaar gewerkt om mensen in heel Europa in staat te stellen om in hun moedertaal over Vrije Software te lezen en te leren. Sinds het begin van 2021 hebben we meer dan 230 nieuwe vertalingen in 9 verschillende talen gekregen, zonder de Engelse originelen mee te tellen.

Multitaal-hart in zwart

Sinds de oprichting van de organisatie in 2001 is het FSFE's vertalersteam een belangrijk onderdeel van de FSFE geweest. Dankzij de vertalingen van het vertalersteam zijn mensen in heel Europa in staat gesteld om te leren en te lezen over softwarevrijheid en FSFE's missie om gebruikers in staat te stellen controle te hebben over technologie. Vertalingen van het Engels naar een andere taal stellen mensen die het Engels niet machtig zijn in staat om over Vrije Software te lezen, te leren en eraan deel te nemen. Zonder de hulp van ons vertalersteam zou dit niet mogelijk zijn geweest.

De afgelopen 20 jaren heeft FSFE's vertalersteam zich beziggehouden met het vertalen van FSFE's verklaringen, nieuwsberichten, activiteiten, campagnes en achtergrondinformatie. De eerste vertaling voor onze website, die vandaag niet meer beschikbaar is op de website, werd gemaakt in 2001 door het vertalen van de "Vrijwilligers welkom"-tekst naar het Frans. Later werd de "Vrijwilligers welkom"-tekst onze Doe Mee-pagina. In 2004, met de verhuizing van gnu.org naar onze eigen infrastructuur, heeft de toenmalige vertaalcoördinator Reinhard Müller de eerste algemene informatiepagina over het vertalersteam en het vertaalproces gelanceerd. Sindsdien is er veel gebeurd.

Reinhard Müller: "Het vertalen van webpagina's en persberichten voor de FSFE is niet alleen een belangrijke bijdrage aan het vergroten van het bereik van onze boodschap, het is ook een uitstekende eerste stap gebleken om betrokken te raken bij het werk van de FSFE."

FSFE's team van vertalers vandaag

Vandaag de dag hebben wij meer dan 280 leden op de e-mailinglijst voor vertalers, die ons in hun vrije tijd helpen te vertalen voor softwarevrijheid. Er zijn veertig talen vertegenwoordigd op onze webpagina, met bijna 7.000 vertalingen. Daaronder zijn grote projecten, zoals de bijna voltooide vertaling van de "Publiek geld? Publieke Code!"-brochure naar het Spaans en de lopende vertaling ervan naar het Italiaans.

Alejandro Criado-Pérez, Vertalingen naar het Spaans: "Het is vooral belangrijk om de boodschap van de FSFE in zo veel mogelijk talen te verspreiden, omdat de vrijheden van Vrije Software en hun implicaties vaak onbekend zijn of of verkeerd begrepen worden, waardoor het algemene publiek hun vitale belang voor onze democratie, privacy en duurzaamheid onderwaardeert."

Niet alleen hebben wij ons aantal in alle richtingen (leden, talen en vertalingen) uitgebreid; wij hebben ook ons vertaalproces verbeterd. Wij hebben een actief onderhouden webpreview-gereedschap waarmee vertalers en proeflezers de HTML-broncode kunnen bekijken als een echte webpagina. En natuurlijk zijn wij ook blijven werken aan onze stijlgids en woordenlijst evenals de vertalers-wiki. Dit alles wordt gedaan met de hulp van het vertalersteam zelf.

Als u interesse heeft om lid te worden van FSFE's vertalersteam dan bent u van harte welkom om u in te schrijven op onze e-maillijst en een kijkje te nemen op onze wiki-pagina.

André Ockers, vice-coördinator vertalers, Vertalingen naar Nederlands: "Ik vertaal voor Vrije Software omdat ik de Vrije Softwarebeweging steun en wil helpen onze boodschap van het mensen in staat stellen hun technologie te controleren, te verspreiden aan Nederlandstalige mensen. Nederlands is ook de beleidstaal in Nederland en een beleidstaal in België, dus vertalingen kunnen nuttig zijn om beleidsbeïnvloeding op dat niveau mogelijk te maken."
Luca Bonissi, vice-coördinator vertalers, Vertalingen naar Italiaans: "Ik hou ervan om items over Vrije Software te vertalen, vooral omdat ik hou van Vrije Software en ik wil dat alle Italianen gemakkelijk de voordelen van Vrije Software in hun eigen taal kunnen kennen. Als bijwerking, aangezien het vertaalproces meestal meer dan één persoon omvat, leer ik ook ook meer over Engels en Italiaans! :-P"
T.E. Kalayci, Vertalingen naar het Turks: "Ik doe graag vertalingen voor FSF(E) omdat ik de wijze woorden van Vrije Software (die naar mijn mening zeer belangrijk is voor de mensheid en de maatschappij) wil verspreiden aan Turks sprekende mensen. Ik hoop dat meer mensen de woorden zullen begrijpen, de ideeën erin zullen omhelzen en deel zullen nemen aan de gemeenschap om voordeel te bieden aan alle mensen."
Pablo González, Vertalingen naar het Spaans: "Ik vind het leuk om naar het Spaans te vertalen omdat Vrije Software voor iedereen is; ook voor mensen die geen Engels begrijpen. Een van de hindernissen hier voor de adoptie van Vrije Software is de taal."