Nieuws

Software vormt de samenleving, Vrije Software verbetert het.

op:

Bekijk onze nieuwe video die laat zien hoe verschillende praktijken in software tot verschillende modellen van de samenleving leiden. Software is ongrijpbaar, maar de resultaten zijn dat vaak niet. De beslissingen die we nemen over welk type software we gebruiken hebben effecten in het echte leven. Er is een type software dat in het voordee is van het algemeen belang en dat is Vrije Software.

Als u ooit op zoek was naar een video die de waarden van Vrije Software in drie minuten uitlegt, zoek dan niet verder.

De transparantie en het aanpassingsvermogen van Vrije Software bevorderen samenwerking, inclusiviteit en zelfbeschikking. Dit leidt ons naar een samenleving met sterkere democratische procedures en gemeenschapszin. "Het verschil tussen Vrije en propriëtaire software is dat Vrije Software ons altijd vier rechten toekent: iedereen mag de software vrijelijk gebruiken, bestuderen, delen en verbeteren. Als software is ontwikkeld onder een vrije licentie dan kan iedereen het altijd en overal zonder beperkingen gebruiken. Aangezien de broncode door iedereen kan worden gelezen zorgt dit voor meer transparantie en kan dit leiden tot meer veiligheid. Mensen kunnen over grenzen heen samenwerken aan problemen die de mensheid aangaan; ze kunnen de software delen, bespreken en collectief verbeteren."

Voor onze twintigste verjaardag hebben we deze video gemaakt zodat meer mensen kunnen leren wat softwarevrijheid inhoudt. Als u er dieper in wilt duiken: het script van de video is gebaseerd op een lezing op FOSDEM 2020 van FSFE-voorzitter Matthias Kirschner. Het weerspiegelt de kernwaarden van softwarevrijheid en pleit voor meer respect en diversiteit in Vrije Software-gemeenschappen.

Deel de video alstublieft met uw vrienden zodat zij ook kunnen leren waar Softwarevrijheid over gaat.