SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Nieuwsbrief

FSFE Newsbrief - april 2009

Weet u wat Vrije Software duurzaam maakt? U! Ja, dankzij uw steun kunnen wij in heel Europa op verschillende niveaus de Vrije Softwareprincipes beschermen en promoten. Dankzij uw steun hebben wij onder andere de tweede Vrije Softwareworkshop over licenties en wetgeving kunnen organiseren, heeft het Oostenrijkse team ons kunnen vertegenwoordigen op verschillende evenementen over heel Oostenrijk en kunnen we een stagiair blijven veroorloven voor ons kantoor in Zurich.

We hebben onze boekhouding van vorig jaar kunnen afsluiten en publiceerden dan ook onze begroting van vorig jaar. Bekijk ze even, dan weet u waarvoor wij uw donaties hebben gebruikt.

Ten slotte wil ik het nog even hebben over de veranderingen aan de nieuwsbrief. Ik hoop dat ze uw leescomfort zullen verbeteren. Ten eerste is er het nieuwe item "in de kijker", waar we iets dieper ingaan op één nieuwsfeit van de afgelopen maand. Aangezien de tijd vliegt en de verschillende evenementen elkaar zo snel opvolgen heb ik ook een "Terugblik" item in de nieuwsbrief opgenomen, hierin blikken we terug op een belangrijk evenement uit het verleden.

Giacomo Poderi

Inhoudstafel

 1. De tweede Vrije Softwareworkshop over licenties en wetgeving, 23-24 april
 2. FSFE op de 3de sessie van WIPO's comité over Ontwikkeling en Intellectuele Eigendom
 3. FSFE's antwoord op de brief van het Europees Octrooibureau over softwarepatenten.
 4. Het Fellowshipinterview: Myriam Schweingruber
 5. De FSFE verwelkomt Thomas Jensch, de nieuwe stagiair in ons kantoor te Zurich
 6. Fellowshipstemming voor zetel in de Algemen Vergadering - U kan nu stemmen
 7. Vernieuwen van de Fellowshipdiensten
 8. PDFreaders.org is heel succesvol
 9. De FSFE overspoelt Oostenrijk
 10. In de kijker
 11. FSFE - Inkomsten en uitgaven 2008
 12. Terugblik ...
 13. De eerste Fellowship Smartcards
 14. Toekomstige evenementen
 15. FSFE op eLiberatica 2009, 22-23 mei

De tweede Vrije Softwareworkshop over licenties en wetgeving, 23-24 april

De tweede Europese workshop over licenties en wetgeving was een groot succes. Op 23 en 24 april kwamen verschillende specialisten en belanghebbenden in Vrije Softwarelicenties samen in Amsterdam voor een bruisende workshop. Het evenement werd georganiseerd door onze Freedom Task Force (FTF) en gesponsord door Bender von Haller Dragsted, Blackduck, Canonical, HP and Mozilla. Harald Welte, van gplviolations.org, schreef op zijn blog: "Ik moet toegeven dat het mij verbaasde dat de constructieve atmosfeer en de kwaliteit van de presentaties, panelgesprekken en informele discussies nog hoger lag dan het al buitengewoon hoge niveau van vorig jaar". De conferentie was inderdaad aanzienlijk groter dan in 2008 en de planning voor een nog beter en grootser evenement in 2010 is dan ook al gestart.

FSFE op de 3de sessie van WIPO's comité over Ontwikkeling en Intellectuele Eigendom

Van 27 april tot 1 mei nam Georg Greve, voorzitter van de FSFE, deel aan het "Committee on Development and Intellectual Property: Third Session" (CDIP/3) van de World Intellectual Property Organization. als voorbereiding op deze vergadering publiceerde Georg "The case for a World Innovation Policy Organisation", bedenkingen bij het huidig belang van de WIPO ontwikkelingagenda en hoe die zou moeten gerelateerd zijn met andere internationale zaken, zoals bijvoorbeeld vragen rondom softwarepatenten. Georg heeft tijdens CDIP/3 aandacht gevraagd voor deze problematiek tijdens 3 formele interventies in naam van de FSFE.

FSFE's antwoord op de brief van het Europees Octrooibureau over softwarepatenten

Naar aanleiding van een vraag van de Grote Kamer van Beroep heeft de FSFE, samen met verschillende andere organisaties, haar commentaar gegeven op de visie van het Europees Octrooibureau (EPO) over softwarepatenten. In haar bijdrage legt de FSFE uit waarom softwarepatenten schadelijk zijn voor innovatie, concurrentie en de economie aan de hand van de redeneringen geformuleerd tijdens het werk in WIPO's permanent comité over patentwetgeving (SCP) in maart.

Het Fellowshipinterview: Myriam Schweingruber

Myriam Schweingruber is de Fellow die we interviewden voor de reeks "The smalles unit of freedom". Myriam is een toegewijde promotor van Vrije Software met een talent om anderen te overtuigen. Dankzij haar werk als vertaalster, lerares en apothekeres heeft ze veel ervaring in het communiceren en komt ze heel geloofwaardig over. In het interview heeft ze het onder andere over Whilhelm Tux, Amarok, KDE, FSFE en Vrije Software in het algemeen.

De FSFE verwelkomt Thomas Jensch, de nieuwe stagiair in ons kantoor te Zurich

We heten Thomas Jensch hartelijk welkom als onze nieuwe stagiair voor het kantoor in Zurich. Thomas is student Politieke Wetenschappen aan de universiteit van Leipzig, Duitsland. Hij zal ons de volgende 8 maand helpen met de administratie en het coördineren van de verschillende activiteiten van de voorzitter. Welkom in ons team Thomas!

Stage doen bij de FSFE is een boeiende en leerzame ervaring. Als u onze volgende stagiair wil zijn lees dan even:

Fellowshipstemming voor zetel in de Algemen Vergadering - U kan nu stemmen

De stemperiode voor de eerste fellowshipzetel in de Algemene Vergadering komt dichterbij. Vier kandidaten: Torsten Grote, Jan-Hendrik Peters, Michel Roche an Björn Schiessle hebben zichzelf voorgesteld aan de andere Fellows. Op hun blogs en wikipagina krijgt u de kans om hen wat beter te leren kennen. De belangrijke data: de hele maand mei kan u stemmen; 1 juni maken wij de uitslag bekend. Alle Fellows hebben reeds een e-mail ontvangen met de informatie en richtlijnen voor de stemprocedure.

Vernieuwen van de Fellowshipdiensten

We blijven de technologische structuur voor onze Fellowshipdiensten verder vernieuwen. Vorige maand hebben we het oude Fellowshipportaal overgeschakeld naar de nieuwe site https://my.fsfe.org/donate (u vindt hierover meer informatie op: https://wiki.fsfe.org/OldPortal) en activeerden de nieuwe homepage, registratieprocedure en beheer van de accounts. U vindt een overzicht van de Fellowshipdiensten op https://wiki.fsfe.org/FellowshipServices en de "Fellowship News" blog houdt u op de hoogte van de nieuwste veranderingen: q

PDFreaders.org is heel succesvol

Pas zes maand geleden werd PDFreaders.org gelanceerd, een project van de Fellowship promotie voert voor Vrije Software PDFlezers voor de grootste platformen. De website is sindsdien heel succesvol en trok al de aandacht van verschillende producten van propriëtaire PDFlezers, waaronder Adobe. Vanuit de gemeenschap kregen we al veel positieve reacties.

In april kregen de bezoekersaantallen een nieuwe boost nadat Mikko Hypponen, onderzoeksofficier van F-Secure, tijdens een RSA veiligheidconferentie naar PDFreaders.org verwezen had naar aanleiding van recent ontdekte veiligheidproblemen in de Adobe Reader. De website werd door vrijwilligers al in 15 talen vertaald en wordt voortdurend geüpdatet door onze Fellows. Nieuw lezers werden toegevoegd en een grote update in verband met Open Standaarden staat in de steigers!

De FSFE overspoelt Oostenrijk

Tijdens de "Linuxwochen Österreich Tour" die al begon in maart, heeft het Oostenrijkse team de hele maand maart de Vrije Softwareprincipes verdedigd op de grootste evenementen. Tijdens de tour die bestond uit zes evenementen, waarvan er vier plaatsvonden in april, hebben we gedurende 9 dagen een stand kunnen openhouden en hebben we 6 toespraken bezorgd. Peter Bubestinger, afgevaardigd coördinator van het Oostenrijkse team, hield vijf toespraken en Davis Ayer, lid van het Oostenrijks team, hield 1 toespraak in Linz. De toespraken gingen over thema's zoals Vrije Software in scholen tot toekomstscenario's over Vrije Softwaregebruik. De evenementen die in april werden georganiseerd: "FLOSStag 2009", 15 april, Danube Universiteit Krems; "Linuxwochen Wien", 16-18 april, Wenen; "Liwoli 2009", 23-25 april, Universiteit voor kunst en industriële ontwikkeling Linz; "LinuxTage", 25 april, Graz.

In de kijker

FSFE - Inkomsten en uitgaven 2008

We hebben zopas onze financiële cijfers voor 2008 bekend gemaakt. Het was een druk jaar en net zoals de vorige jaren een bevestiging van de groei van onze financiële ademruimte. De 245.000 EUR aan schenkingen en 68.000 EUR uit het fellowschipprogramma zijn levensnoodzakelijk voor het bestaan van onze organisatie. Eens te meer willen wij iedereen bedanken die een schenking overmaakte of besliste om Fellow te worden. Dankzij deze steun kunnen wij projecten uitbouwen en werken aan de promotie en de verdediging van Vrije Software. Met een totaal aan inkomsten van 383.221 EUR en 303.419 EUR uitgaven heeft 2008 een heel positieve balans. Dit maakt het mogelijk om de reeds enige tijd geplande versterking van onze organisatie verder uit te voeren

Voor het beheer en de coördinatie van onze steeds groter wordende groep werknemers en vrijwilligers op lokaal, nationaal en internationaal niveau zoeken we een Executieve Director als voltijds werknemer. We willen ook iemand inhuren voor de coördinatie van het Fellowshipprogramma en het Duitse team, waar het merendeel van onze Fellows en sponsors vandaan komen. De activiteiten van onze Freedom Task Force (FTF) zullen nog versterkt worden en ten slotte willen we bestuderen of we onze activiteiten op EU en VN niveau nog verder kunnen uitbreiden. Wij hopen dat we op uw steun kunnen blijven rekenen!

Relevante links:

Terugblik ...

De eerste Fellowship Smartcards

Het was pas in april 2005 dat we onze eerste 250 Fellowship Smartcards hebben klaargemaakt en verzonden. Sindsdien hebben steeds meer mensen zich aangesloten er werden steeds meer Smartcards afgeleverd.

Toekomstige evenementen

FSFE op eLiberatica 2009, 22-23 mei

Georg zal een toespraak houden over de uitdagingen van het traditionele standaardisatiesysteem, de gevolgen van patenten en de mechanismen die ons moeten helpen bij juridische problemen op eLeberatica 2009, één van de grootste Vrije Softare-evenementen in Oost-Europa.

U vindt een overzicht van alle FSFE nieuwsbrieven op

https://fsfe.org/news/newsletter.html

U kan lid worden van de Fellowship of informatie vinden over hoe u ons kan steunen op

https://my.fsfe.org/donate https://fsfe.org/contribute/contribute.html

Copyright (C) FSFE. Letterlijk kopiëren en verdelen van dit volledig document is toegestaan voor elk medium op voorwaarde dat u deze opmerking behoudt