SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Deze vertaling zou achterhaald kunnen zijn ten opzichte van originele tekst. Help ons alstublieft bij het vertalen van deze en andere pagina's op fsfe.org zodat mensen onze boodschap in hun moedertaal kunnen lezen.

Nieuwsbrief

FSFE Nieuwsbrief – Augustus 2014

Geschreven door  op  

Privilege en Macht

In oude tijden was een gewone burger van een Republiek die zich met de dagelijkse dingen bezighield nogal, laten we zeggen, vrij. Terwijl zij zich op hun taken richtten hadden zij af en toe een nieuw gereedschap of enig advies nodig, maar het oude Latijnse gezegde scientia potentia est bepaalde dat de grenzen van hun vrijheid samenviel met de grenzen van hun kennis: als zij nieuw gereedschap nodig hadden en niet de kennis hadden om dat te maken werden zij afhankelijk van de gereedschapsmaker om aan het gereedschap te komen.

In de 'brave new world' is het anders: we zijn niet alleen afhankelijk van de gereedschapsmaker als we een nieuw stuk gereedschap willen verkrijgen maar we blijven vaak daarna tot in het oneindige afhankelijk. In oude tijden kon een hamer zowel gebruikt worden voor het plaatsen van palen (of vampieren) in de grond alswel het plaatsen van planken boven de kist van de vampier. In onze tijd moet de klant die een gereedschap met een algemeen doel koopt er twee keer voor betalen: een keer om de palen in de vampier te krijgen en daarna nog een keer om de planken bovenop de kist te bevestigen.

Dit is geweldig als je toevallig een van de weinige gereedschapsmakers bent: zij zijn niet alleen de weinige gepriviligeerden die de controle hebben over hun eigendom maar ze hebben alle anderen ook onze rechten ontnomen en zij hebben de macht om ons gereedschap te besturen en daarmee hebben zij macht over ons. Helaas verblindt dit privilege hen van de afschuwwekkendheid van de situatie.

We hebben harde tijden meegemaakt en, bovenop de afschuwwekkende gevolgen van gefaalde regelgeving en koude, onrechtvaardige, op winst gebaseerde bedrijfslogica, zijn we getrakteerd op de ene na de andere openbaring van agentschappen en kantoren die zijn opgericht om ons te beschermen en daarna een onmogelijke missie hebben gekregen: om ons tot hun prooi te maken. Deze ontwikkelingen kunnen, hoewel zij afschuwelijk zijn, tenminste nog rationeel worden begrepen.

Het kan echter niet rationeel worden begrepen waarom onze democratisch gekozen vertegenwoordigers deze ongelukkige manier van doen op onze rechten, en op hun eigen rechten, van toepassing zou willen laten zijn. Toch doen velen van hen dit: de Europese Commissie weigert de greep van Microsoft op de EU te verbreken en, als zijnde een nog onverkwikkelijkere ontwikkeling, heeft het communicatie-commité van het Hogerhuis van het parlement van het Verenigd Koninkrijk voorgesteld om een eind te maken aan anonimiteit op het internet.

Als het gevaar voor de privacy en de vrijheid niet zo ernstig zou zijn dan zouden de technische dwaasheid en de argumenten die volstrekt ongeschikt zijn voor de geboorteplaats van het liberalisme hoogst amusant zijn. Maar het gevaar dat wordt gevormd door mensen die gecorrumpeerd zijn door macht of hebzucht bestaat echt en wij moeten het oplossen door dat gevaar te confronteren met nog meer decentralisatie, veiligheid, privacy en anonimiteit.

We zijn allemaal Doelen

Volgens nieuwe openbaringen van begin juli vormt vrijwel iedereen in de technologische gemeenschap een doel voor surveillance. Net als andere activisten zijn we eruit gepikt, of zullen we eruitgepikt worden, vanwege het bezoeken van de Tor website, het lezen van Linux Journal, het verbinden met Mixminion anonymous remailer service, en het downloaden van Tails, een privacygevoelige GNU/Linux distributie. Deze sober stemmende feiten zouden ieder uur, iedere dag onthouden moeten worden. Uiteindelijk is ons grootste wapen het ontwikkelen en promoten van projecten die op een dag geïnteresseerde mensen doen laten landen op diezelfde lijst.

Iets Geheel Anders

Word Actief!

  1. Vertel het verder: GnuPG, Off-the-Record berichten, Tor, cryptsetup, HTTPS Everywhere, Privacy Badger en andere privacy-verbeterende Vrije Software.
  2. Als u code kan schrijven en computerwetenschap een beetje begrijpt, vind dan een cool privacy- of anonimiteitsverbeterend concept in een wetenschappelijk tijdschrijft en laat het tot leven komen.

We bedanken al onze vrijwilligers, Fellows, en donoren die onze inspanningen mogelijk maken,
Heiki OjasildFSFE