Nieuwsbrief

FSFE Nieuwsbrief – Juni 2015

Geschreven door  op  

Voor wie de klok luidt?

Op de eerste woensdag van mei heeft een coalitie van digitale vrijheidsorganisaties, waaronder FSFE, en een groot aantal individuele activisten de Internationale dag tegen DRM 2015 gehouden om het bewustzijn te vergroten over digitale beperkingen-management: een hardnekkig en diep ingegraven mechanisme dat ontworpen is om burgerschap uit het concept van eigenaarschap te plunderen.

Samen met verschillende andere verdedigers van consumentenrechten en digitale vrijheden publiceerden wij een statement waarin wetgevers word gevraagd om het traditionele recht om onze eigendommen te repareren of te wijzigen wordt gegarandeerd. Dit was nodig vanwege zowel de voorafgaande voortdurende inperking op de rechten om onze eigendommen te repareren en te wijzigen alswel de hernieuwde druk door verschillende fabrikanten, zoals John Deere, een van de grootste fabrikanten van landbouwwerktuigen, om hun klanten het recht te ontnemen om hun eigendommen te repareren of te wijzigen. Dit gebeurt door het gebruik van slechte wetten zoals de US Digital Millennium Copyright Act, die consumenten verbied om bepaalde defecten in hun aankopen te verwijderen of eromheen te handelen.

FSFE zoekt een systeemarchitect

Dankzij onze duurzame groei van de afgelopen jaren is onze infrastructuur ontwikkeld naar een staat waarin zij niet langer aan onze behoeften tegemoetkomt. Daarom zoeken we een systeemarchitect om ons te helpen bij het documenteren van onze bestaande infrastructuur-afhankelijkheden, dit te helpen ontwikkelen naar een houdbare architectuur, en onze systeembeheerders te helpen bij het migreren van onze diensten naar deze nieuwe architectuur.

Als u een goede grip hebt op Vrije Software, het creëren van technische documentatie, virtualisatie, MTA's, database-servers en webdiensten en u ons wenst te helpen bij het zekerstellen van schaalbaarheid en voortdurende beschikbaarheid van zowel Fellowshipdiensten alswel onze interne gereedschappen, dan nodigen wij u uit om te solliciteren door contact op te nemen met onze uitvoerend directeur, Jonas Öberg. Dit is uw kans om een dieper begrip te krijgen van de technische uitdagingen waar onze vrijwilligers en stafleden voor staan, en ons te helpen om deze hordes te nemen!

Iets geheel anders

Word actief: doe een beroep op wetgevers om weerstand te bieden tegen TTIP en CETA

Deze nieuwsbrief begon met DRM en zal er ook mee eindigen: actoren zonder scrupules doen een poging om de in het geheim onderhandelde handelsovereenkomsten TTIP (Transantlantic Trade and Investment Partnership) en CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) te gebruiken om het extreem moeilijk te maken voor toekomstige regeringen om af te komen van de huidige ban op het vermijden van digitale beperkingen-mechanismen. In plaats daarvan zouden zij regeringen dwingen om zelfs nog hardere straffen op te leggen aan iedereen die het waagt hun eigendommen te repareren of te wijzigen.

Wij van FSFE zouden die toekomst liever vermijden. Daarom vragen wij u om contact op te nemen met uw gekozen vertegenwoordigers, zowel in het Europees parlement alswel in de verschillende wetgevende lichamen in Europa en ze te laten weten dat u wenst dat Europese wetten het terrein blijven van Europese wetgevers. Vraag hen om tegenstand te bieden aan in het geheim onderhandelde verdragen; vraag hen om transparantie en openheid te eisen; en, het belangrijkste, doe het nu en vertel uw wetgevers over de dingen die u zou willen doen met uw eigendommen.

Het zou ook aardig zijn als u hen zou kunnen vertellen wat u niet meer zou kunnen doen als deze geheime handelsovereenkomsten zouden zijn geratificeerd. Dit is erg vervelend, maar wanhoop niet: de meeste van onze gekozen vertegenwoordigers beseffen het ook niet, en het is onwaarschijnlijk dat zij het prettig zullen vinden. Dit biedt ons een unieke kans om hen van mening te laten veranderen voordat de verdragen klaar zijn en worden gepresenteerd voor ratificering: laat ons onze vertegenwoordigers tegen deze verdragen stemmen met een beslissing die gebaseerd is op democratische principes en niet op de vraag of de economische voordelen opwegen tegen de geplande schade aan een vrije samenleving.

Met dank aan alle vrijwilligers, Fellows en zakelijke donoren die ons werk mogelijk maken,
Heiki Lõhmus, FSFE