Nieuwsbrief

FSFE Nieuwsbrief - december 2015

op  

Van de FSFE

Leden van het Europees Parlement steunen onze wijzigingsvoorstellen

De comités voor interne markt en consumentenbescherming (IMCO) en die voor industrie, onderzoek en energie (ITRE) van de Europese Commissie brachten gezamenlijk en op eigen initiatief een rapport uit dat gebaseerd is op de digitale interne marktstrategie van de Commissie. FSFE's beleidsteam analyseerde hun rapport en stelde veranderingen voor zodat standaarden zouden worden ingevoerd die open, minimalistisch en uitvoerbaar zijn met Vrije Software, om de controle van gebruikers over hun data te integreren en om zeker te stellen dat de gezamenlijke open wetenschapscloud wordt uitgevoerd met Vrije Software.

Op het rapport kwamen meer dan duizend wijzigingsvoorstellen binnen van Europees Palementsleden (MEP's), waarvan verschillende onze punten en voorgestelde wijzigingen steunden. Dit wijst op een toegenomen bewustzijn van het Parlement over het belang van Vrije Software in "de cloud", big data en standaardisatie, alswel in de publieke sector. Schaduwrapporteur Cornelia Ernst lichtte zelfs de noodzaak om een antwoord te geven op Vrije Software uit tijdens haar praatje op de gezamenlijke bijeenkomst van IMCO/ITRE op 10 november. Deze maand, op 14 december, zal het Parlement stemmen over de eindversie van het rapport.

Hoewel het rapport niet-bindend is en de Commissie niet verplicht is om de aanbevelingen van het Parlement te volgen, vormt het feit dat verschillende MEP's onze wijzigingsvoorstellen steunden een belangrijke stap. Vooral omdat het Parlement gewoonlijk wat minder openstaat over de onderwerpen die te maken hebben met digitale rechten en Vrije Software.

Duitsland nam een wet aan tegen routerdwang

Na drie jaren intensief lobbyen door de FSFE en andere organisaties nam het Duitse Parlement (Bondsdag en Bondsraad) een wet aan tegen routerdwang maar voor vrije keuze van de gebruiker. Dit is een belangrijke stap naar consumentenbescherming en eerlijke competitie tussen fabrikanten. Vrije keuze stelt gebruikers ook in staat om zelf te zorgen voor cruciale eigenschappen op hun eigen apparaat zoals veiligheid of privacy. De wet word medio 2016 van kracht en zou voor heel Europa een voorbeeld moeten zijn. We zullen vergelijkbare wetgeving steunen waar dat nodig is.

Sony Rootkit haalt na 10 jaar nieuwskoppen

Eind oktober herinnerde FSFE aan de gevaren die veroorzaakt worden door technische beperkingen op technologie ter promotie van ieders recht om *** to tinker ***. Dit resulteerde erin dat het onderwerp werd opgepikt door de pers en dat de FSFE info-pagina werd gelinkt door tenminste een dozijn artikelen van verschillende bekende nieuwsbronnen. Onze ex-stagiair Asa Ritz [vatte in zijn blog de media-aandacht samen] vatte in zijn blog de media-aandacht samen die we ontvingen.

Wat hebben we verder gedaan?

Onderneem actie

Uit de gemeenschap

Goed Vrije Software-nieuws

Op EU-niveau: het Europees Parlement doet een beroep op de Commissie voor de systematische vervanging van onvrije software door verifieerbare Vrije Software in alle EU-instituten. In Italië vervangt het Italiaanse Ministerie van Defensie Microsoft Office door LibreOffice op 150.000 pc's en dat maakt het Europa's op één na grootste LibreOffice-invoering. Intussen is de op één na belangrijkste industriële stad in Zuid-Italië, Bari, bezig met het afronden van haar overgang naar LibreOffice en ODF. Op hetzelfde moment gaf de gemeenteraad van Bern in Zwitserland de IT-afdeling de opdracht om haar afhankelijkheid van onvrije software te beëindigen en om onvrije software te vervangen door Vrije Software-oplossingen. Dit voorbeeld werd gevolgd in Denemarken waar de stad Aarhus voor alle toekomstige IT-projecten het gebruik van open IT-standaarden vereist om af te komen van lock-in door IT-verkopers. Tenslotte heeft een recente studie in Frankrijk bevestigd dat de regering nog steeds veel Vrije Software in Frankrijk mogelijk maakt. Volgens de studie groeit de Vrije Software-markt lineair met 9% per jaar tot 2020.

Dit was de laatste nieuwsbrief van 2015. Heel erg bedankt voor je aandacht. Je zal de volgende nieuwsbrief begin februari 2016 ontvangen.

Overigens experimenteren we nog steeds met nieuwe manieren en formaten van onze nieuwsbrief. Voel je vrij om ons jouw feedback te geven via contact@fsfe.org.

Vrolijk kerstfeest en een vrolijk GNU-jaar!

Jullie eindredacteuren Polina Malaja en Erik Albers FSFE