SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Nieuwsbrief

FSFE Nieuwsbrief - November 2016

op  

Publieke consultatie van onze Fellowship

Sinds 2005 beheerde de FSFE twee afzonderlijke merken: de FSFE en onze Fellowship. Hoewel dit aanvankelijk zinnig was, kregen we in toenemende mate een ongemakkelijk gevoel van de manier waarop dit een scheiding opleverde tussen de Fellows en de FSFE als twee afzonderlijke entiteiten, ondanks het feit dat we allemaal samenwerken! Daarom hebben we minder activiteiten ondernomen ter promotie van de "Fellowship" als zijnde iets afzonderlijks van de FSFE en spreken we nu meer over "FSFE Groepen" in plaats van "Fellowshipgroepen" als het gaat om onze lokale groepen.

We moeten nu een beslissing nemen over hoe we deze merken in de toekomst ontwikkelen. Gebaseerd op een eeste discussie tussen onze coordinatoren en in ons kernteam hebben we een voorstel ontwikkeld dat u hieronder aantreft: het komt er in essentie op neer dat we de Fellowship afkeuren en alles onder de vlag van de FSFE brengen. U maakt een belangrijk deel uit van onze gemeenschap dus is uw feedback belangrijk voor ons. We ontvangen voor deze publieke consultatie graag uw gedachten over dit onderwerp voor 30 november 2016, waarna we een samenvatting van de feedback die we ontvangen zullen publiceren, waarop we onze beslissing zullen baseren.

Alle veranderingen die voortvloeien uit dit voorstel, in haar huidige vorm of in de manier waarop we er vorm aan zullen geven op basis van de geleverde feedback zal in 2017 in de praktijk worden gebracht. U kunt uw feedback leveren via contact@fsfe.org.

Let alstublieft op dat we in het voorstel hieronder de term "Supporter" gebruiken als nieuw alternatief voor "Fellow". We zouden graag ook hierover uw gedachten horen. Andere opties zouden kunnen zijn: "Patron", "Contributor", "Donor", en mogelijk andere namen die u ook kunt bedenken. Er is ook de optie om de naam "Fellow" te blijven gebruiken en alleen de naam "Fellowship" af te keuren.

VOORSTEL

De namen "Fellowship" en "Fellow" zijn afgekeurd. Activiteiten in lokale groepen of die anderzijds worden genoemd in relatie tot het merk "Fellowship" zullen worden benoemd in de naam van de "FSFE": een FSFE evenement, een FSFE lokale groep, enzovoort.

Onze "Gemeenschap" is iedereen die zich identificeert als deel van de FSFE, of het nu gaat om het steunen of aanmoedigen van onze activiteiten, financieel bij te dragen, of deel te nemen aan het werk. We willen dat iedereen deel uitmaakt van onze gemeenschap, onafhankelijk van het niveau van betrokkenheid.

Iedereen die financieel bijdraagt met de intentie om regulier bij te dragen is een "Supporter" van de FSFE. De Algemene Vergadering mag een minimumdrempel instellen voor de bijdragen in verband met de transactiekosten. Onze Supporters dragen financeel bij en leveren de solide basis waar de FSFE voor staat: hun reguliere bijdragen bieden de organisatie stabiliteit. We noemen mensen die eenmalig bijdragen "Donoren".

We moedigen iedereen aan die deel wil uitmaken van onze activiteiten om me ete doen aan een van onze teams: ofwel een onderwerpgericht team (als vertaler, webmaster, of vergelijkbaar) danwel een geografisch team (het Berlijnse team, het Noordse team, enzovoort). Door deel uit te maken van een van onze teams worden zij een "teamlid" van dat team (system-hackers teamlid, vertaalteamlid).

EIF v.3 – burgers eisen meer Vrije Software, terwijl bedrijven kans zien om echte Open Standaarden te promoten

De Europese Commissie (EC) heeft eindelijk de samenvatting gepubliceerd van de bijdragen die zijn ontvangen voor de publieke consultatie over de herziening van het Europese interoperabiliteitsraamwerk (EIF), een reeks richtlijnen voor overheden om hun elektronische overheidsdiensten te leveren. De FSFE heeft eerder haar commentaren en aanbevelingen over de voorgestelde werkversie ingediend. Volgens de resultaten van de publieke consultatie vroeg de meerderheid van de deelnemende burgers voor meer Vrije Software en Open Standaarden bij het herzien van de EIF, terwijl deelnemende bedrijven en private organisaties de EC vroegen om "het gebruik van (echte) open standaarden te promoten en standaarden te steunen in nieuwe technologieën". We hopen dat de EC de wensen van de EU-burgers zal volgen en deze aanbevelingen zal verwerken in de herziene EIF.

Uit de gemeenschap

Wat hebben we verder gedaan?

Kom in actie!

Lees alstublieft het voorstel voor het merk Fellowship hierboven en verzend uw commentaar of gedachte naar contact@fsfe.org.

Goed Vrije Software-nieuws

De publieke inkoopautoriteit van de Franse staat vernieuwde haar twee contracten voor Vrije Software-dienstverlening ten behoeve van twee ministeries en andere overheidsdiensten. Beide contracten zijn toegekend aan de Franse Vrije Software-dienstverlener Linagora en zijn gestart in 2012. Meer goed nieuws uit Frankrijk: de stad Nantes is in april overgestapt op LibreOffice, hetgeen de IT-kosten heeft verlaagd met 1.6 miljoen euro en dat de overheid 260.000 euro per jaar zal blijven besparen.

De FSFE in de pers

Help ons bij het verbeteren van onze nieuwsbrief

Denkt u dat we nieuws gemist hebben of zou u willen dat specifiek nieuws zou worden opgenomen in onze volgende nieuwsbrief? Heeft u over FSFE in de pers gelezen en zou u dit met ons willen delen? Deel deze en andere feedback alstublieft met onz door erover te schrijven naar newsletter@fsfe.org

Met dank aan alle vrijwilligers, Fellows en zakelijke donoren die ons werk mogelijk maken,

uw eindredacteuren Erik Albers, Olga Gkotsopoulou, Jonas Öberg en Polina Malaja, FSFE