We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

Nieuwsbrief

FSFE Nieuwsbrief - februari 2017

op  

Waarom Open Wetenschap belangrijk is en het standpunt van de FSFE over Horizon 2020

"Open Wetenschap" is een groeiende beweging die vraagt dat de vier vrijheden die we met Vrije Software in de praktijk brengen, worden geïntroduceerd in de wetenschap. Hoewel Open Wetenschap nog niet zo lang bestaat kennen besluitvormers het steeds meer strategisch belang toe. In de ogen van de ministers van Financiën van de Europese Unie produceert en gebruikt Open Wetenschap veel Open Data. En dat heeft op haar beurt mogelijk grote economische voordelen. Het "Europese Cloud Initiatief" maakt bijvoorbeeld deel uit van de strategie van de Europese Commissie voor Open Wetenschap. Dit is bedoeld voor het bouwen van een "competitieve data- en kenniseconomie in Europa". Het doel hiervan is om Europa's positie binnen de door data gestuurde innovatie te versterken. Men beschouwt het daarmee als een belangrijk deel van de Europese digitale eengemaakte markt. Of, zoals de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling het stelt: "Het aanmoedigen van het delen en hergebruiken van onderzoeksdata zou meer waarde voor publiek geld kunnen genereren".

Tegen deze achtergrond heeft FSFE het doel om Vrije Software vanaf het begin deel te laten uitmaken van dit groeiende gebied van Europese Open Wetenschap. Op dit moment is alle onderzoek, data-verwerking en archivering grotendeels afhankelijk van software. Daarom is dit een kans om met de massa mee te gaan en Vrije Software te definiëren als voorwaarde van Open Wetenschap. We beschreven ons standpunt voor de tussentijdse evaluatie van Horizon 2020. Dit is het grootste EU onderzoeks- en innovtieprogramma ooit, met een beschikbaar budget van bijna €80 miljard.

In de standpuntbepaling van FSFE leggen we uit waarom Vrije Software en Open Standaarden essentieel zijn voor Open Wetenschap. Daarom vragen we dat Europees onderzoek dat met publiek geld is gefinancierd verplicht gebruik maakt van Vrije Software en Open Standaarden en deze ontwikkelt. Tegen de achtergrond van het "Europese Cloud Initiatief" vragen we expliciet dat "data- en software-pakketbronnen en data-beheerplannen gebruik moeten maken van Vrije Software om de vrije toegang tot de inhoud en het behoud op lange termijn zeker te stellen".


Help ons nu om groter te groeien en een verschil te maken in 2017 https://fsfe.org/join


Wat hebben we verder gedaan? Binnen en buiten de FSFE

Kom in actie

14 Februari is "I love Free Software day", een dag om alle mensen achter Vrije Software te bedanken. Maak gebruik van deze dag om uw liefde te laten blijken voor uw favoriete Vrije Software en bekijk vooraf onze campagne-pagina voor ideeën en om inspiratie op te doen: http://www.ilovefs.org

Goed Vrije Software nieuws

The De Verklaring van Parijs over Open Overheid is afgelopen december geïntroduceerd tijdens OGP Parijs. Het doel ervan is om in 2017 samenwerking te bewerkstelligen tussen landen en organisaties in de samenleving. De Verklaring bestaat uit 21 collectieve acties, waaronder het tot stand brengen van open publieke inkoop en het instellen van effectief Vrije Software-beleid.

Help ons om onze nieuwsbrief te verbeteren

Denkt u dat we nieuws hebben gemist of zou u willen dat specifiek nieuws verschijnt in de volgende nieuwsbrief? Deel dit en andere feedback alstublieft door te schrijven naar newsletter@fsfe.org

Met dank aan alle vrijwilligers, Fellows en zakelijke donoren die ons werk mogelijk maken,

uw eindredacteuren Erik Albers, Olga Gkotsopoulou en Fernando Sanjurjo, FSFE


Help ons nu om groter te groeien en een verschil te maken in 2017 https://fsfe.org/join