Nieuws

FSFE Jaarverslag 2016

op:

FSFE viert 15-jarig bestaan in 2016

Het is een druk jaar geweest voor de FSFE. Vasthouden aan de principes van Vrije Software en het beschermen van de burgers tegen exploitatie zijn continue uitdagingen die we vanuit vershillende hoeken zijn aangegaan. We (en met "we" bedoelen we de staf en de vrijwilligers van de FSFE) verdiepten ons in honderden pagina's beleid en wetgeving om te kijken naar achterdeurtjes waardoor Vrije Software zou kunnen worden aangevallen.

We reisden als sprekers en deelnemers naar evenementen in heel Europa en droegen vaak zware dozen met handelswaar, om uit te leggen waar Vrije Software over gaat. We hebben ook onze eigen evenementen georganiseerd, inclusief onze eerste internationale top.

Europees Parlementslid Julia Reda spreekt op de FSFE-Top

En we hebben campagnes om bewustzijn te vergroten over de bedreigingen van Vrije Software en vrijheden van gebruikers bedacht en uitgevoerd. Dit bracht het mobiliseren van tientallen stafmedewerkers en vrijwilligers, het contact leggen met de media, het ontwerpen en het bestellen van T-shirts, geluid makende stressballen/-harten en ballonnen, heel veel ballonnen met zich mee.

Wat volgt zijn slechts enkele hoogtepunten van 2016.


Help ons om te groeien en een verschil te maken in 2017: https://fsfe.org/join


Beleid en wetgeving

We hebben zorgvuldig beleid en wetgeving in Europa in de gaten gehouden en zijn in actie gekomen als burgerrechten in gevaar kwamen. We hebben verschillende voorstellen aan EU-instituten en EU-lidstaten geformuleerd met daarin concrete stappen om de uitdagingen rond de EU radio-richtlijn op te lossen.

Deze richtlijn bedreigt software-vrijheid met haar ambigue uitdrukkingswijze die gebruikers allesbehalve verbied om niet-goedgekeurde software (lees: "Vrije besturingssystemen") te installeren op radio-apparatuur. Bij deze apparaten worden alle moderne laptops, draadloze routers en iedere bestaande smartphone bedoeld. Meer dan 40 Europese organisaties en bedrijven delen onze zorgen en eisen. Max Mehl en Polina Malaja zullen samen met vrijwilligers en andere organisaties zorgen voor het vervolg hiervan om zeker te stellen dat u nog steeds Vrije Software kan installeren op die apparaten.

Een andere bedreiging voor Vrije Software is het standpunt van de Europese Commissie (EC) over de strategie voor de digitale interne markt. We hebben verschillende keren geduldig uitgelegd waarom FRAND-licenties, de licenties waar de Commissie de voorkeur aan geeft in haar "ICT Standardisation Priorities for the Digital Single Market", incompatibel is met Vrije Software en waarom een liberaler model gebruikt zou moeten worden. Dit is nog steeds een lopende strijd.

We probeerden te helpen bij het "Free and Open Source Security Audit" (FOSSA) project, in gezamenlijke opdracht van EC en het Europees Parlement. Het project zou moeten helpen bij het evalueren van de geschiktheid van Vrije Software die wordt gebruikt binnen overheden. Een professioneel onderzoek naar Vrije Software-gereedschappen en -raamwerken zou op het eerste gezicht iets goeds kunnen zijn: een excellente manier om software te testen en te verbeteren wanneer bugs en kwetsbaarheden zich aandienen. Het zou tenminste helpen om de data van burgers die op publieke servers opgeslagen zijn te beschermen.

Desalniettemin was het na het lezen van de resultaten niet duidelijk of de tijd en het geld die in de studie waren geinvesteerd goed waren besteed. De conclusies waren soms vaag en sommige delen waren fout. Ondanks onze inspanningen leek het bedrijf dat was ingehuurd om het onderzoek te doen überhaupt niet veel te weten over Vrije Software.

Dat gezegd hebbende, stonden de EC en de leden van het Europees Parlement altijd open voor ons commentaar en waren zij in staat om verbeteringen door te voeren, hoewel zij gebonden waren aan een contract met consultants die niet heel veel wisten over kwesties rond Vrije Software. Gezien als proefproject hielp het iedereen om te zien waar de valkuilen waren. De EU is van plan om, met een groter budget en geleerde lessen, ons advies te volgen en het project in toekomstige herhalingen te verbeteren.

We hebben de wet zelfs uitgetest. Onze collega en FSFE-coördinator Duitsland Max Mehl verstuurde "alternatieve" routers aan testers zodat ze deze konden proberen met hun internetprovider. We publiceerden de resultaten op onze Wiki om anderen te helpen die erover denken om hun apparaten te veranderen.


Word lid van de FSFE om ons beleidswerk te steunen in 2017: https://fsfe.org/join


Campagnes

I Love Free Software

I Love Free Software-postkaart

Maar niet al onze campagnes waren zo serieus. We hebben ook campagnes gevoerd om bewustzijn bij het algemene publiek over Vrije Software te vergroten en daarbij was "luchtig" letterlijk het trefwoord. We lanceerden onze 6e "I love FS"-campagne op Valentijnsdag. Tijdens deze campagne moedigden we al onze vrienden aan om hun liefde voor Vrije Software aan de hele wereld te laten zien: online via sociale media of offline met publieke uitingen van FS-liefde.

We ontvingen online tweets en blogs van gebruikers, vrijwilligers en sympatisanten die uitlegden wat hun favoriete Vrije Software-project was en waarvan zij het meest hielden. Offline ontvingen we tenminste een taart die gebakken was door de WikiMedia Foundation, bewegende .gif-afbeeldingen van mensen die in onze #ilovefs stress-harten duwden en afbeeldingen van mensen uit heel Europa die met onze "<3 Free Software"-ballonnen zwaaiden. balloons.

In dezelfde gemoedstoestand wilden we de massamedia, lokale kranten, radio- en tv-stations helpen om meer te weten over Vrije Software. Voor dit doel begonnen we onze "Ontmoet een Vrije Software Held"-campagne. Als deel van onze grotere 15e verjaardagsviering moedigden we vrijwilligers en media aan om met elkaar in contact te komen zodat de "helden" konden uitleggen waar software-vrijheid over ging en tegelijkertijd een paar mythes uit de wereld helpen.

Met dank aan de campagne konden we ons profiel in de media versterken en is het nu veel gebruikelijker voor journalisten om voor verhalen contact met ons te leggen. Dit biedt ons meer zichtbaarheid en invloed om veranderingen te bewerkstelligen in het voordeel van Vrije Software.

FSFE-kraam op BalCCon 2016 (met dank aan Nikola Todorovic)

Evenementen

Een andere manier om een breder publiek te bereiken waren de evenementen. Naast deelnemen aan Vrije Software-specifieke conferenties zoals FOSDEM, LinuxCon en verschillende Linuxtage (we namen de FSFE-kraam mee naar al deze evenementen), participeerden we ook aan Wear Fair and more. Dit evenement is de grootste Oostenrijkse beurs voor duurzame kleding en leefstijl, van organisch voedsel tot doe-het-zelf elektronische reparaties. De thema's duurzaamheid, individuele persoonlijke vrijheid en alternatieve economische modellen waren behulpzaam om onze stichting er exact bij te laten passen. We verkochten behoorlijk veel T-shirts, tassen en rompers. We verzamelden ook contact-informatie van mensen die interesse hebben in onze zaak.

FSFE op het Rotlint-straatfestival

Maar we zijn trotser op de twee grote evenementen die we zelf organiseerden. In april organiseerden we onze jaarlijkse Juridische en Licentie-werkgroep. Deze werkgroep is opgezet door en voor leden van FSFE's juridische netwerk. Juridische experts uit alle sectoren van de industrie kwamen drie dagen bij elkaar in Barcelona om te discussieren over licenties, compliance en over wat iets tot een afgeleid product maakt.

Onder de sprekers bevonden zich Harald Welte van gpl-violations.org; Miriam Ballhausen van JBB; en Eben Moglen, voorzitter van het Software Freedom Law Center.

Onze juridische coördinator Polina Malaja en onze trainee Olga Gkotsopoulou zijn samen al druk bezig met het plannen van de conferentie van volgend jaar. We verwachten dat die tenminste net zo succesvol zal zijn als die van 2016.

Net zo spannend was onze eerste FSFE-Top ooit in september, waarin Erik Albers, onze gemeenschapsbouwer, een waar leger vrijwilligers en stagiairs aanvoerde om zeker te stellen dat alles soepel verliep als onderdeel van QtCon en in samenwerking met Qt, KDAB, VideoLAN en onze geassocieerde organisatie KDE.

Dit was deels de viering van FSFE's 15e verjaardag en van alles dat we door de jaren heen bereikt hebben; en deels een evenement om te praten over de niet-technische aspecten van Vrije Software. We behandelden de onderwerpen Vrije Software in bedrijf, de publieke sector en als een kracht voor sociale vooruitgang in meer dan 50 presentaties. We vierden ook ons 15e verjaardagsfeest.

Onder de sprekers bevonden zich de twee vorige voorzitters en de huidige voorzitter van de FSFE: Georg Greve, Karsten Gerloff en Matthias Kirschner; de architecten achter de migratie van het Italiaanse leger naar LibreOffice; en Roberto di Cosmo, samen met Stefano "Zach" Zacchiroli co-oprichter van SoftwareHeritage.org.

Julia Reda, Europees Parlementslid voor de Piratenprtij, sloot het evenement af met een thematoespraak over hervorming van het auteursrecht en zij maakte zich sterk voor Vrije Software op machines die cruciaal zijn in moderne democratieën. Zij legde bijvoorbeeld uit waarom oncontroleerbare propriëtaire software op stemmachines onacceptabel is.

Kraam op de FSFE-Top

Versterken van het Vrije Software-netwerk

Dit brengt ons op het volgende onderwerp: hoe gebruikten we evenementen om het netwerk van Vrije Software-organisaties sterker te maken? Voorbeeld: The Software Heritage, die hierboven genoemd is, verzamelt programma's, applicaties en codeknipsels die onder een vrije licentie zijn gedistribueerd uit verschillende bronnen. Het doel is om een encyclopedie van vrije code voor het nageslacht te bewaren. Het was van het begin af aan duidelijk dat de FSFE en de SH veel gemeenschappelijk hebben, dus steunden we het initiatief van het begin, hielpen we bij het krijgen van aandacht in de media en boden we hen een platform voor het uitleggen wat ze doen.

We versterkten ook onze banden met The Document Foundation door deel te nemen aan hun adviesraad. Op hetzelfde moment werd The Document Foundation een geassocieerde organisatie van de FSFE. Dit betekent dat we advies, steun en suggesties bieden aan een van de meest succesvolle Vrije Software-projecten: LibreOffice en haar hele ecosysteem. Met The Document Foundation als een geassocieerde organisatie creërden we officiële kanalen voor het uitwisselen van ideeën, het coördineren van inspanningen, het elkaar motiveren en het vinden van mogelijkheden om samen te werken aan specifieke projecten.

Iets anders: we hebben het organiseren van Document Vrijheidsdag overgedragen aan de Document Freedom Foundation. De DFD organiseert al de Software Vrijheidsdag-campagne, de Educatie Vrijheidsdag en de Hardware Vrijheidsdag. Het leek logisch dat ze ook de Document Vrijheidsdag organiseren. Zo verbreden zij het bereik van de verwante evenementen die zij aanbieden en maken zij het mogelijk dat wij ons kunnen concentreren op de kern-onderwerpen van Vrije Software.

FSFE-kraam op 33C3

Wat te verwachten in 2017

Maar er is nog steeds veel werk te doen en 2017 wordt een interessant jaar. Hoewel we het voor elkaar hebben gekregen om het verbod op verplichte routers in de wet te krijgen, verwachten we dat ISP's zullen terugvechten dus we moeten daarvoor waakzaam zijn. De bedreiging van FRAND-licenties en software-patenten zijn nooit ver weg en we zullen door moeten gaan met het adviseren van wetgevers over de gevaren ervan voor Vrije Software en de Europese software-industrie in het algemeen. Katharina Nucon, beleidscoördinator van de Duitse Piratenpartij, zal ons helpen bij deze campagne.

De meeste van onze inspanningen zullen desalniettemin worden besteed aan het aandringen bij publieke instituten om hun software te publiceren onder een vrije licentie. We willen dat publiek geld wordt besteed aan louter publieke code. Publieke instituten gebruiken software die is gekocht, ingezet en/of ontwikkeld wordt met belastinggeld. Het is de juiste beslissing om deze voor alle burgers beschikbaar te maken onder een vrije licentie. Verder hopen we bewustzijn te creëren bij politici over het belang van het gebruiken van Vrije Software wanneer zij de voordelen ervan zien.

Er zijn in 2017 verschillende nationale en regionale verkiezingen gepland in heel Europa. Er wordt gezegd dat politici meer ontvankelijk zijn tijdens campagnes dus we zullen ons best doen om kandidaten en partijen te commiteren aan Vrije Software en openheid binnen hun overheden.

Het is nodig dat overheden zich commiteren aan het verbeteren van beleid dat over de hele linie in het voordeel is van Vrije Software Het is niet langer acceptabel dat de overheid gestolen belastinggeld besteed aan propriëtaire software.

We hebben beleid nodig dat helpt om de Europese IT-sector veel competitiever en duurzamer te maken. Er is geen betere manier om dit te bereiken dan het aanmoedigen van het gebruik en de ontwikkeling van Vrije Software en Open Standaarden.

Tenslotte hebben we beter beleid nodig voor het helpen promoten van Vrije Software bij het publiek. Het moet iedere Europese burger worden toegestaan om opnieuw en voor altijd de controle te krijgen over de te gebruiken technologie.


Word lid van de FSFE om ons werk in 2017 te steunen: https://fsfe.org/join


Voorbereiding van het FSFE-campagneteam om te laten zien waarom publiek geld ook publieke code zou moeten betekenen.

Samenvatting

Dit is een lang rapport geweest, maar hier volgt een samenvatting, mocht u die nodig hebben:

Vrije Software verbetert het leven van iedereen en van de wereld. Het is duidelijk dat iedereen te lang aan het korte einde van de IT-stok heeft moeten trekken. Kleine en middelgrote bedrijven hebben een speelveld met gelijke regels nodig om tot bloei te komen en werkgelegenheid te creëren. Het moet burgers en ondernemers worden toegestaan om eigenaar te zijn van en de controle te hebben over de apparaten waar zij voor betalen. Overheden moeten ten dienste staan van de mensen, net zoals de software waar zij voor betalen met belastinggeld van mensen. Vrije Software, Vrije Hardware en Open Standaarden lossen dit alles op.

Al deze dingen zouden vanzelfsprekend moeten zijn, maar zijn dat blijkbaar niet. Daarom doen wij van de FSFE wat we doen. in dit rapport hebben we enkele mensen genoemd die werken om deze dingen te realiseren. Toch, hoewel het kan overkomen als een cliché (maar dat maakt het niet minder waar): zonder de voortdurende steun van u, de vrijwilliger, de Fellow, de incidentele donor en de morele supporter, zou niemand van onze staf ook maar iets kunnen doen. We steunen zwaar op u, onze activiteiten en uw donaties om onafhankelijk te blijven en te vechten voor uw rechten als zij worden bedreigd, onafhankelijk van waar de bedreiging vandaan komt.

Help ons alstublieft om het rapport over volgend jaar net zo lang te maken als dit en om te overwegen lid te worden van de FSFE.

Hoogachtend,
Jonas Oberg (uitvoerend directeur) en Matthias Kirschner (voorzitter)