We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

Nieuwsbrief

FSFE Nieuwsbrief - Mei 2017

op  

Daniel Pocock is de nieuwe Fellowshipvertegenwoordiger

Van 10 tot 24 april organiseerde de FSFE de negende jaarlijkse verkiezing voor de Fellowshipvertegenwoordiger om FSFE's gemeenschap en Fellowship te vertegenwoordigen in FSFE's Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering bestaat uit leden van de FSFE e. V. en vormt FSFE's juridische lichaam. Zij is verantwoordelijk voor strategische planning, budgettering, het bepalen van de agenda, goedkeuren van het jaarverslag en het kiezen en terugroepen van de Uitvoerende Raad en de financieel directeur. En de winnaar van de verkiezing van dit jaar is... Daniel Pocock!

Daniel Pocock werd eerste. Zeven kandidaten deden mee en beschreven zichzelf in onze wiki-pagina voor de Fellowship Verkiezingen 2017 en door deel te nemen aan een publieke campagne. Helaas zijn er twee verschillende data voor de campagne aangekondigd maar het logbestand is online beschikbaar voor iedereen die het heeft gemist.

De FSFE wil graag voormalig Fellowshipvertegenwoordiger Nicolas Dietrich bedanken voor zijn bijdragen tijdens de afgelopen twee jaren en verwelkomt Daniel Pocock als nieuwe vertegenwoordiger. Ontdek alstublieft Daniel's persoonlijke conclusies op zijn eigen blog.


Help ons te groeien en een verschil te maken in 2017 https://fsfe.org/join/nl2017-05


Wat heben we verder gedaan? Binnen en buiten de FSFE

Help ons om onze nieuwsbrief te verbeteren

Ziet u nieuws dat aan de nieuwsbrief toegevoegd zou kunnen worden, stuur het dan aan ons door. Als u uw ideeën zou willen delen, stuur ze dan aan ons. Het adres is, zoals altijd, newsletter@fsfe.org. We kijken ernaar uit om van u te horen!

Met dank aan alle vrijwilligers, supporters en donoren die ons werk mogelijk maken.

Uw eindredacteuren, Erik Albers en Polina Malaja FSFE