We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

Nieuwsbrief

FSFE Nieuwsbrief - Oktober 2017

Geschreven door  en Polina Malaja op  

Vraag aan wetgevers dat zij het delen van code redden!

De EU herziet op dit moment haar auteursrechtregels om ze meer aan te passen aan het moderne digitale tijdperk. Het voorstel zal deel uitmaken van de EU auteursrechtrichtlijn in de digitale interne markt. In plaats van de realiteiten van hoe verschillend inhoud online gedeeld wordt te erkennen bedreigthet huidige voorstel van de EU auteursrechtrichtlijn, in het bijzonder artikel 13 dat gericht is op online hostingleveranciers, ons vermogen om toegang te krijgen tot publieke codebronnen en om code online te delen. De nieuwe regels die worden beschermd in artikel 13 hebben de intentie om nieuwe verplichtingen te introduceren voor code hostingplatforms om mogelijke overtredingen van auteursrecht te voorkomen, anders zullen platforms uiteindelijk direct aansprakelijk zijn voor de activiteiten van gebruikers. Artikel 13 legt dus het gebruik van dure uploadfilters op om code die mogelijk in overtreding is te identificeren. Het probleem met zo'n eis is dat er geen geautomatiseerde filters bekend zijn die op accurate wijze kunnen identificeren of code adequaat gedeeld wordt zonder in overtreding te zijn van een bijbehorende Vrije Software-licentie. Daarbij legt artikel 13 een verreikende toezichtverplichting op aan code hostingplatforms voor het actief zoeken naar overtredingen door hun gebruikers. Het voorgestelde artikel 13 beschouwt iedere gebruiker van een code hosting platform als een mogelijke overtreder wiens inhoud, inclusief hele codebronnen, op ieder moment offline gehaald zou kunnen worden of voorkomen zou kunnen worden dat deze op welk moment dan ook geüpload wordt. Als de code zo gemakkelijk "gedepubliceerd" kan worden dan kan dit een ernstige belemmering vormen voor alle andere software die daarbovenop gebouwd wordt.

Bezoek voor meer informatie over hoe artikel 13 een bedreiging vormt voor het vermogen om software online te bouwen alstublieft Save Code Share en lees ons witboek.

FSFE-kraam op FrOSCon in de Universiteit voor Toegepaste Wetenschappen Bonn-Rhein-Sieg, Duitsland

FSFE-kraam op FrOSCon in de Universiteit voor Toegepaste Wetenschappen Bonn-Rhein-Sieg, Duitsland


Help ons te groeien en een verschil te maken in 2017


Wat hebben we verder gedaan? Binnen en buiten de FSFE

Mis het niet! Komende evenementen met de FSFE

We bereiden de eerste FSFE gemeenschapsontmoeting voor. Deze zal plaatsvinden op 24 en 26 november in Berlijn. We nodigen daarom alle actieve leden van de gemeenschap, en zij die opnieuw actief lid willen worden, uit om bijeen te komen en samen te werken. Het antal deelnemers is beperkt vanwege fysieke beperkingen. Als u wilt deelnemen leest u dan alstublieft alle details op de betreffende wiki-page.

Word Actief

Vertel de leden van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie om online samenwerkende ontwikkeling van software veilig te stellen, en in het bijzonder Vrije Software, door het ondertekenen van de Open Brief, als individu en als organisatie op Save Code Share! Deel alstublieft de boodschap over de negatieve gevolgen van het huidige voorstel voor de EU auteursrechtrichtlijn met uw netwerk #savecodeshare . Vertel EU-beleidsmakers dat het geen goed idee is om uploadfilters te plaatsen als het gaat om het delen van Vrije Software-code!

Draag bij aan onze nieuwsbrief

Mocht u uw ideeën, afbeeldingen of nieuws willen delen, verzend deze dan naar ons. Het adres is, zoals altijd, newsletter@fsfe.org. We kijken ernaar uit om van u te horen!

Met dank aan onze gemeenschap, alle vrijwilligers, supporters en donoren die ons werk mogelijk maken. En met dank aan onze vertalers die u in staat stellen om deze nieuwsbrief te lezen in uw moedertaal.

Uw eindredacteuren, Polina Malaja en Erik Albers


Help ons te groeien en een verschil te maken in 2017