We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

Nieuwsbrief

FSFE Nieuwsbrief - juli 2018

Geschreven door  op  

Save Code Share

Op 5 juli verwierp het Europees Parlement het mandaat om de snelle route te nemen bij de controversiële wetgeving die bedoeld is om online auteursrecht te hervormen. 318 Leden van het Europees Parlement stemden tegen het wetsvoorstel dat is ingediend door de commissie Juridische Zaken (JURI) en 278 leden stemden voor. De wetgeving staat nu open voor een nieuwe ronde wetsvoorstellen voor de tweede stemronde in september.

Deze verwerping door een meerderheid van de leden van het Europees Parlement kan worden gezien als het succes van creatief en massaal protest door burgers en burgerrechtenorganisaties. De FSFE heeft samen met Open Forum Europe uitgelegd hoe de voorgestelde EU auteursrechtherziening de ontwikkeling van Vrije Software substantiële schade kan toebrengen door van online pakketbronnen waarop code wordt gedeeld te eisen dat zij filters gebruiken die welke inhoud dan ook die potentieel in strijd is met auteursrecht in de gaten houden en vooraf verwijderen, inclusief gehele pakketbronnen met code. In plaats daarvan vragen we van de Europese Unie om het delen van code te redden: Save Code Share.

Meer dan 13.000 individuen hebben onze open brief al ondertekend. Daarin vragen we om de mogelijkheid om software online te delen en te produceren te behouden. Veel Vrije Software-supporers hebben van zich laten horen. Het was een succes om te zien dat platforms die code delen door JURI werden uitgezonderd. Terwijl JURI voorstelde om platforms die Vrije Software-code te sparen van de nieuwe verplichtingen om te filteren, blijven de voorstellen van de commissie voor de resterende online omgeving gevaarlijk voor het overige internet-ecosysteem.

In september zullen leden van het Europees Parlement opnieuw plenair stemmen waarbij zij: (1) het wetsvoorstel aannemen zoals voorgesteld door de commissie; (2) het wijzigen; of (3) het geheel verwerpen. Het is mogelijk dat de uitzondering voor platforms die Vrije Software-code hosten niet wordt meegenomen in toekomstige versies van het wetsvoorstel.

Dus wij van FSFE zullen, samen met OFE, onze stem blijven verheffen en de wetgevers uitleg blijven geven over de schadelijke implicaties van de huidige auteursrechtherziening voor Vrije Software.

FSFE's gemeenschapsontmoeting 2018

Dit jaar viel ons het plezier ten deel om samen te mogen werken met hackstub, de organisatie achter de Libre Software Meeting 2018 (ook bekend als RMLL) om een beleids-track voor FSFE en onze jaarlijkse gemeenschapsontmoeting op deze conferentie te organiseren.

Dit bleek een erg goede kans voor samenwerking en alle deelnemers haalden voordeel uit een goed voorziene en goed georganiseerde conferentie. We ontvingen veel positieve feedback en kijken enaar uit om up-to-date te worden met de vele goede ideeën en activiteiten die in onze sessies zijn voorgesteld. Hackstub en alle deelnemers, heel erg bedankt!

Leden van de gemeenschap bij de FSFE-kraam tijdens LSM / RMLL 2018


Neem deel aan onze gemeenschap van vrijheidsstrijders.


Wat hebben we verder gedaan? Binnen en buiten de FSFE

Word actief

De lopende EU-auteursrechtherziening is met zomervakantie maar zal worden heropend in september. Het oorspronkelijk voorgestelde artikel 13 van de EU auteursrechtrichtlijn richt zich op iedere online dienst die haar gebruikers in staat stelt om inhoud te uploaden en online met elkaar te delen, inclusief platforms waarop code wordt gehost. Help ons om zo'n implementatie te voorkomen: Save Code Share door onze open brief te ondertekenen en anderen te vragen om dit ook te doen.

Draag bij aan onze nieuwsbrief

Als u uw ideeën, afbeeldingen of nieuws wilt delen, verzend ze dan naar ons. Het adres is, zoals altijd, newsletter@fsfe.org. We kijken ernaar uit om van u te horen!

Met dank aan onze gemeenschap, alle vrijwilligers, supporters en donoren die ons werk mogelijk maken. En met dank aan onze vertalers, die u in staat stellen om deze nieuwsbrief in uw moedertaal te lezen.

De FSFE wenst iedereen een leuke zomervakantie en zal in september met een nieuwsbrief terugkomen.

Uw eindredacteur,
Erik Albers


Neem deel aan onze gemeenschap van vrijheidsstrijders.