Τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας Λογισμικού στην Ευρώπη

[Εισαγωγή | Βασικές γνώσεις | Κατάσταση | Περαιτέρω μελέτη]

Ανοικτή επιστολή [2004-05-10] [2004-05-31] [2004-07-06] [2004-08-02] [2004-09-06] [2004-10-04] [2004-11-01] [2004-12-06] [2005-01-03] [2005-02-07] [2005-03-07] [2005-04-05] [2005-05-02] [2005-06-06]

Ανοικτή επιστολή προς τον Καθηγητή Köhler σχετικά με τις πατέντες λογισμικού

31 Μαΐου 2004

Αγαπητέ Καθηγητή Köhler,

"Η Γερμανία χρειάζεται να γίνει η χώρα των ιδεών", δηλώσατε μετά από την εκλογή σας. Δεν ζητήσατε να πατεντάρονται αυτές οι ιδέες. Και πολύ ορθά, κατά τη γνώμη μας. Αυτή η φιλελεύθερη στάση προσφέρει τον μόνο τρόπο για την προσέγγιση του στόχου της Λισαβόνας των κρατών και ηγετών κυβερνήσεων για να αποτελέσουν την ''πιο ανταγωνιστική οικονομία της γνώσης'' μέχρι το 2010.

Αλλά στην πραγματικότητα η Ευρώπη - με τεράστια υποστήριξη από τη Γερμανία αναλαμβάνει το ακριβώς αντίθετο από το οποίο θα έπρεπε να κάνει. Στα μέσα Μαΐου, το Συμβούλιο Υπουργών διαβεβαίωσε ότι θα προωθήσει τροπολογία που θα επιτρέπει τη μήνυση για αποζημιώσεις από πατέντες λογισμικού. Αυτό είναι αντίθετο με τις συστάσεις τριάντα Ευρωπαίων καθηγητών της επιστήμης ηλεκτρονικών υπολογιστών 1· η Γερμανική Επιτροπή Μονοπωλιακών Υποθέσεων (ένας οργανισμός που κάνει συχνές αναφορές προς την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση σχετικά με την κατάσταση του ανταγωνισμού) 2· προς το MIT3· τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βοστώνης4· και προς ειδικούς από την πολιτική, τις επιχειρήσεις και τα οικονομικά 5.

Οι πατέντες λογισμικού δεν πατεντάρουν τα προγράμματα λογισμικού αλλά την ιδέα πίσω από αυτά (ο πηγαίος κώδικας προστατεύεται από τα πνευματικά δικαιώματα) και εμποδίζουν στους προγραμματιστές λογισμικού την είσοδο σε απαγορευμένες δημιουργικές περιοχές αν καθυστερήσουν να πατενταριστούν. Για αυτό θα έπρεπε να ονομάζονται πατέντες ιδεών λογισμικού.

Θα ήθελα να περιγράψω τη ζημιά που προκαλείται στην οικονομία, το κράτος και την κοινωνία με τρία παραδείγματα. Αν οι πατέντες ιδεών υπήρχαν στον δέκατο όγδοο αιώνα, ο Joseph Haydn θα μπορούσε να είχε πατεντάρει ''ένα μουσικό κομμάτι που αποτελείται από τέσσερα μέρη και περιλαμβάνει τραγούδι και μελωδία''. Η συνέπεια: ο Haydn θα μπορούσε να είχε απαιτήσει οποιοδήποτε ποσό αδειοδότησης για οποιαδήποτε από τις σαράντα μία συμφωνίες του Mozart.

Σήμερα η κατάσταση είναι παρόμοια. Η διαδικτυακή τηλεφωνία αναμένεται να τετραπλασιάσει τον κύκλο εργασιών της μέχρι το 2007: μία πραγματική μεγέθυνση της αγοράς. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν 880 πατέντες σχετικές με την IP τηλεφωνία. Μία τεράστια απαγορευμένη περιοχή δημιουργίας αναπτύσσεται, η οποία θα παρεμποδίσει νέες εφαρμογές.

Αυτό θα ήταν σαν ο Tim Berners-Lee, ο εφευρέτης του Παγκόσμιου Ιστού, να ήθελε να πατενταριστεί η μοναδική στο είδος της ιδέα του το 1989: αν το είχε κάνει, ο Παγκόσμιος Ιστός θα ήταν ανοικτός μόνο σε μία μικρή, ευκατάστατη λέσχη επιλεγμένων μελών.

Βέβαια συμφωνούμε με εσάς ότι η κοινωνία πρέπει να ανταμείβει την εργασία του προγραμματιστή λογισμικού ικανοποιητικά, διαφορετικά το κίνητρο να διαθέσει τις ικανότητές του στην κοινωνία θα εκλείψει. Αλλά διαθέτουμε έναν ισχυρό νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων για την προστασία του λογισμικού. Η προσθήκη των πατεντών λογισμικού, το πιθανότερο, θα αποτελέσει εμπόδιο.

Με τις καλύτερες ευχές για την επικείμενη προεδρία σας

Georg Greve
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού
fsfe.org

1 http://www.greens-efa.org/pdf/documents/SoftwarePatenting/petitiontoEP_EN.pdf
2 http://swpat.ffii.org/archiv/zitate/index.de.html#mopoko0207
3 http://www.researchoninnovation.org/patent.pdf
4 http://www.researchoninnovation.org/swpat.pdf
5 http://swpat.ffii.org/archiv/zitate/index.de.html