Τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας Λογισμικού στην Ευρώπη

[Εισαγωγή | Βασικές γνώσεις | Κατάσταση | Περαιτέρω μελέτη]

Ανοικτή Eπιστολή [2004-05-10] [2004-05-31] [2004-07-06] [2004-08-02] [2004-09-06] [2004-10-04] [2004-11-01] [2004-12-06] [2005-01-03] [2005-02-07] [2005-03-07] [2005-04-05] [2005-05-02] [2005-06-06]

Όχι στις πατέντες λογισμικού, διατηρήστε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα!

6 Σεπτεμβρίου 2004

Αγαπητέ Πρωθυπουργέ,
Αγαπητέ Dr. Balkenende,

Η νέα Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιθυμούσε να επιταχύνει τη διαδικασία της Λισαβόνας για να μετατρέψει την Ευρώπη στην ''πιο ανταγωνιστική οικονομία της γνώσης μέχρι το 2010''. Αυτός είναι ένας λογικός στόχος που αξίζει της υποστήριξης των Ευρωπαίων πολιτών. Ωστόσο, η ΕΕ προετοιμάζει νομοθεσία η οποία θα έχει τα αντίθετα αποτελέσματα στην αγορά του λογισμικού. Εμείς - το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) - θα θέλαμε να στρέψουμε την προσοχή σας σε αυτό το σημαντικό ζήτημα. Με τη βοήθειά σας θα ήταν δυνατή η αποφυγή αυτού του προβλήματος πριν βρει έδαφος στην ΕΕ.

Οι πατέντες λογισμικού χρησιμοποιούνται για να εμποδίσουν τους ανταγωνιστές από την καινοτομία στο λογισμικό. Αυτός είναι ο μοναδικός λόγος που ένα εικονικό καλάθι αχρήστων είναι πατενταρισμένο, που η ενσωμάτωση εφαρμογών σε έναν ιστότοπο είναι πατενταρισμένη και που η παραγγελία δώρων μέσα από το διαδίκτυο είναι πατενταρισμένη. Αυτές οι ιδέες δεν είναι πολύ καινοτόμες, αλλά είναι απαραίτητες για να εκτελείται όλη η εφαρμογή και να είναι χρήσιμες στον καθένα. Είναι το ίδιο όπως με ένα όχημα: Για να έχετε πρόσβαση στις πραγματικές καινοτομίες χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε επουσιώδη χαρακτηριστικά όπως ένα τιμόνι.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε αντιληφθεί τι συμβαίνει στη διαχείριση έργων στις επιχειρήσεις και στη δημόσια διοίκηση εξαιτίας ενός απαιτητικού έργου, όπως στο Μόναχο. Ένα μέλος του δημοτικού συμβουλίου φοβήθηκε ότι το έργο θα μπορούσε να παραβιάσει μία πατέντα - και το έργο αναστατώθηκε για μία ολόκληρη εβδομάδα, αν και γίγαντες λογισμικού όπως η IBM ενδιαφέρονταν να διαχειριστούν αυτό το έργο για λόγους διεθνούς γοήτρου. Έγινε ο παραλληλισμός σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς παρόμοια έργα υποτίθεται ότι επίσης απειλούνται.

Από τώρα και στο εξής κάθε είσοδος της SAP θα βρίσκεται σε κίνδυνο. Με τον ίδιο τρόπο θα ήταν αδύνατη η υλοποίηση πρόσθετων χαρακτηριστικών ασφαλείας για την εξάλειψη ενός προβλήματος στον εξυπηρετητή ιστού επειδή οποιαδήποτε στιγμή ίσως εμφανιζόταν κάποιος που θα μπορούσε να εικάσει ότι οι ιδέες στις οποίες βασίζεται η υλοποίηση ''προστατεύονται'' από πατέντες λογισμικού. Για αυτούς τους λόγους υπάρχουν ηχηρές απόψεις στις ΗΠΑ που θα ήθελαν να απαλλαγούν από τον αποκλεισμό από την καινοτομία, ο οποίος αντιστοιχεί στις ''πατέντες λογισμικού''.

30,000 πατέντες λογισμικού υπάρχουν ήδη στην ΕΕ· αυτό έρχεται σε σύγκρουση με το πνεύμα του τρέχοντος νόμου περί πατεντών στην ΕΕ. Τα τρία τέταρτα των πατεντών λογισμικού ανήκουν σε μη-Ευρωπαϊκές εταιρίες. Η απόδοση νομικής βάσης στις πατέντες λογισμικού θα ήταν μία απόφαση που θα έκανε την ΕΕ πολύ λιγότερο ανταγωνιστική. Για αυτό θα θέλαμε να ζητήσουμε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αναθεωρήσει τη συμφωνία του της 18ης Μαΐου σχετικά με τις πατέντες λογισμικού. Αντίθετα, το Συμβούλιο θα έπρεπε να διασφαλίσει ότι η καινοτομία μπορεί να εφαρμοστεί και να μην περιορίζεται από πατέντες λογισμικού στο μέλλον.

Στη διάρκεια της Ολλανδικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχετε την καλύτερη ευκαιρία να πάρετε την πρωτοβουλία για αυτή την αναθεώρηση. Για το συμφέρον της Ευρώπης δεν θα έπρεπε να διστάσετε να προχωρήσετε στην αναθεώρηση αυτή.

Με εκτίμηση

Georg Greve
Πρόεδρος
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE)