Τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας Λογισμικού στην Ευρώπη

[ Εισαγωγή | Βασικές γνώσεις | Κατάσταση | Περαιτέρω μελέτη]

Ανοικτή Eπιστολή [2004-05-10] [2004-05-31] [2004-07-06] [2004-08-02] [2004-09-06] [2004-10-04] [2004-11-01] [2004-12-06] [2005-01-03] [2005-02-07] [2005-03-07] [2005-04-05] [2005-05-02] [2005-06-06]

Οι Ευρωπαϊκές Πόλεις θα υποφέρουν από τις πατέντες λογισμικού

7 Μαρτίου 2005

Οι EUROCITIES είναι το δίκτυο ορισμένων από τις 100 σημαντικότερες πόλεις στην ΕΕ, Νορβηγία, Ελβετία, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και στα Νέα Ανεξάρτητα Κράτη (New Independent States, NIS). Οι Eurocities ιδρύθηκαν το 1986, με πάνω από 100 εκατομμύρια πολίτες στις πόλεις μέλη. Η Catherine Parmentier είναι η CEO των EUROCITIES.

Αγαπητή κα Parmentier,

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθούν να θέσουν τη νομική βάση για τις πατέντες λογισμικού στην Ευρώπη. Αυτό θα εκθέσει τις Ευρωπαϊκές πόλεις σε ανυπολόγιστους και απρόβλεπτους κινδύνους εξαιτίας των δικαστικών εξόδων για τις πατέντες λογισμικού. Για αυτό το λόγο ελπίζουμε ότι θα ενωθείτε μαζί μας για να πολεμήσουμε αυτούς τους δολοφόνους της απασχόλησης και της καινοτομίας.

Επιπλέον, τα δημοτικά συμβούλια όλης της Ευρώπης πρέπει να ξεπεράσουν τις ίδιες δυσκολίες: Ο αριθμός όσων εξαρτώνται από την κοινωνική πρόνοια αυξάνεται, οι προϋπολογισμοί μειώνονται και οι πολίτες προσδοκούν ότι οι δημόσιες υπηρεσίες θα προσφέρουν καλύτερη ποιότητα από ποτέ. Αυτοί οι εμφανώς αντιδιαμετρικοί στόχοι θα επιτευχθούν με τη μετατροπή των άλλοτε διοικητικών διαδικασιών έντασης εργασίας σε αυτόματες ηλεκτρονικές διαδικασίες και δομές -- όχι μόνο σε μία ξεχωριστή διοίκηση, αλλά και ανάμεσα σε διαφορετικές δημόσιες υπηρεσίες, διοικητικές υπηρεσίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Η πολύ γνωστή έκφραση της μόδας για αυτή την προοπτική είναι η ''ηλεκτρονική διακυβέρνηση'' (''eGovernment'').

Οι προτυποποιημένες δομές και διαδικασίες οι οποίες ορίζονται και υλοποιούνται ως το προκαθορισμένο λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί στις τοπικές δομές και διοικήσεις προσφέρουν το ιδανικό έδαφος για δικαστικές διεκδικήσεις πατεντών λογισμικού: οι δυνητικές διεκδικήσεις προκύπτουν από το έδαφος βασικών λειτουργιών, όπως δίκτυα, βάσεις δεδομένων και συστήματα αρχείων μέχρι τις αφηρημένες μεθόδους και τα πρωτόκολλα στα οποία αυτές οι λειτουργίες βασίζονται.

Καθώς οι πατέντες λογισμικού δεν απαιτούν απόδειξη εννοιών ή υλοποίηση, ο κάτοχος μπορεί ανέξοδα να καταθέσει αφηρημένες μεθόδους και να αποφασίσει να δώσει ή να αρνηθεί τις αδειοδοτήσεις αυθαίρετα.

Αυτός θα είναι ένας σημαντικός παράγοντας κόστους για τρεις κύριους λόγους: Είναι δυνατό να απαιτηθεί και από προγραμματιστές λογισμικού και από χρήστες σχεδόν οποιοδήποτε ποσό χρημάτων, ο κάτοχος της πατέντας θα επιλέξει. Πολλοί προγραμματιστές και εταιρίες δεν θα μπορέσουν να ικανοποιήσουν τέτοιες απαιτήσεις και έτσι θα βρεθούν εκτός αγοράς, μεταμορφωμένοι από φορολογούμενους σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη κοινωνικής πρόνοιας. Τέλος, η τιμή αγοράς των προϊόντων των εταιριών λογισμικού που θα παραμείνουν στην αγορά θα αυξηθεί εξαιτίας της ανάγκης για επαναχρηματοδότηση των εξόδων τους για πατέντες λογισμικού και επίσης εξαιτίας του μειωμένου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στην αγορά.

Το Αμερικανικό Γραφείο Πατεντών και Εμπορικών Σημάτων έχει κατοχυρώσει 1185 πατέντες λογισμικού [1] που αφορούν τις ''δημόσιες υπηρεσίες'' και 19 οι οποίες αναφέρονται ρητά στα ''δημοτικά συμβούλια'' [2]. Δεν είναι απαραίτητο να αναφέρονται στις λέξεις κλειδιά κατά την υποβολή μιας πατέντας λογισμικού, άρα αυτές είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου και ο κατάλογος αναμένεται να μακρύνει ταχύτατα σε περίπτωση που οι πατέντες λογισμικού εφαρμοστούν.

Με την εισαγωγή των πατεντών λογισμικού, οι Ευρωπαϊκές πόλεις θα χρειαστεί να ευαισθητοποιηθούν για τη δραματική αύξηση του κόστους και την αυξανόμενη δύσκολη νομική κατάσταση με τις υψηλές διακινδυνεύσεις για τη δημόσια διοίκηση.

Θα θέλαμε να σας συστήσουμε να επικοινωνήσετε με τον κ. Christian Ude, τον δήμαρχο του Μονάχου, ο οποίος είναι επίσης ενήμερος για τις επιζήμιες επιπτώσεις που θα έχουν οι πατέντες λογισμικού για τις δημόσιες υπηρεσίες. Αν έχετε ερωτήματα ή χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια, παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Με θερμούς χαιρετισμούς,

Georg Greve
Πρόεδρος
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE)
fsfe.org