Τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας Λογισμικού στην Ευρώπη

[ Εισαγωγή | Βασικές γνώσεις | Κατάσταση | Περαιτέρω μελέτη]

Ανοικτή Eπιστολή [2004-05-10] [2004-05-31] [2004-07-06] [2004-08-02] [2004-09-06] [2004-10-04] [2004-11-01] [2004-12-06] [2005-01-03] [2005-02-07] [2005-03-07] [2005-04-05] [2005-05-02] [2005-06-06]

Οι πατέντες λογισμικού είναι επιζήμιες για τις τράπεζες

7 Φεβρουαρίου 2005

''Η Basel II είναι ένας γύρος διαβουλεύσεων από τους κεντρικούς τραπεζίτες ανά τον κόσμο υπό την αιγίδα της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών στη Βασιλεία της Ελβετίας, με στόχο να καταλήξουν σε ένα ομοιόμορφο τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες και οι σχετικές ρυθμιστικές διατάξεις προσεγγίζουν τη διαχείριση διακινδύνευσης διαμέσου των εθνικών συνόρων''. Ο κ. Nout Wellink είναι ο Πρόεδρος του ΔΣ και Πρόεδρος της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών.

Αγαπητέ κ. Wellink,

στην ανοιχτή επιστολή μας προς τον επικεφαλής του ασφαλιστικού ομίλου Allianz, τον κ. Diekmann, αναλύσαμε πώς οι πατέντες λογισμικού είναι πιθανό να μετατραπούν σε έναν παράγοντα τεράστιου κόστους και διακινδύνευσης για τις επιχειρήσεις έντασης κεφαλαίων και έντασης τεχνολογιών πληροφορικής όπως οι ασφαλιστικές εταιρίες. Το ίδιο ισχύει και για τις τράπεζες.

Οι πατέντες λογισμικού εγκαθιστούν μονοπώλια με βάση αφηρημένες ιδέες, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον καθένα, συμπεριλαμβανομένων όσων δεν ασχολούνται με την ανάπτυξη λογισμικού αλλά έχουν νομικά τμήματα. Όπως όλα τα μεγάλα έργα λογισμικού, όλα τα μέρη της Basel II αποτελούνται από ένα πλήθος ιδεών, καθεμία από τις οποίες ίσως μετατραπεί από τον καθένα σε βάση για να στηρίξει ένα μονοπώλιο. Αν εσείς για παράδειγμα εξετάσετε τη βάση δεδομένων του Αμερικανικού Γραφείου Πατεντών και Εμπορικών Σημάτων (USPTO), θα ανακαλύψετε ότι ήδη 180 πατέντες πάνω σε ιδέες λογισμικού αφορούν τον ''πιστωτικό κίνδυνο'' -- το κεντρικό ζήτημα της Basel II.

Δεν υπάρχει υποχρεωτική αδειοδότηση για καμία από αυτές, ο συγκεκριμένος κάτοχος πατέντας αποφασίζει τους όρους με τους οποίους θα εκχωρήσει ή θα αρνηθεί τη χρήση του μονοπωλίου σε κάθε ξεχωριστή ιδέα.

Αλλά οι εφαρμογές της Basel II φυσικά θα εξαρτηθούν και από το πλήθος των στοιχείων προτυποποίησης, όπως υπηρεσίες αρχειοθέτησης, βάσεις δεδομένων, πρωτόκολλα μεταφοράς και άλλα. Καθένα από αυτά είναι με παρόμοιο τρόπο υποκείμενο σε πατέντες λογισμικού. Αφού ο αριθμός των μεθόδων ασφαλείας των συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι περιορισμένος, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η Basel II θα χρειαστεί να εφαρμόσει τα χαρακτηριστικά της σε μια γνωστή πλατφόρμα χωρίς ασφάλεια.

Όταν η χρήση της Basel II διευρυνθεί, μία δραματική αύξηση σε δικαστικούς αγώνες παραβίασης πατεντών λογισμικού σε αυτή την περιοχή είναι πιθανό να καταγραφεί παγκόσμια. Κάθε τράπεζα ή καθένας από τους πελάτες της για λογισμικό βασισμένο στην Basel II είναι δυνατό να γίνει στόχος μιας τέτοιας νομικής δράσης -- η διακινδύνευση είναι ανυπολόγιστη και μπορεί να αναδείξει δικαστικές διαμάχες πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ.

Οι περισσότερες τράπεζες δεν έχουν ακόμη αντιληφθεί αυτή την απειλή -- δεν έχουν αντιληφθεί ότι οι πατέντες λογισμικού θα τους επηρεάσουν σε τέτοιο βαθμό. Όταν πρόσφατα συνομιλούσαμε με μία Γερμανική τράπεζα, είχαν αναστατωθεί όταν αντιλήφθηκαν τι σημαίνουν οι πατέντες λογισμικού για τις δραστηριότητές τους.

Οι πατέντες λογισμικού θα μειώσουν δραματικά το ρυθμό της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής οικονομίας γενικά και για εσάς σημαίνουν την εμφάνιση ενός ανυπολόγιστου κινδύνου που μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές.

Για αυτό το λόγο σας ζητάμε να προστατέψετε τα συμφέροντά σας και να πάρετε πρωτοβουλίες εναντίον των πατεντών λογισμικού -- άμεσα και υποστηρίζοντας τη δραστηριότητά μας. Επίσης, αν έχετε ερωτήματα, παρακαλώ μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας.

Με θερμούς χαιρετισμούς,

Georg Greve
Πρόεδρος
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE)
fsfe.org