Τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας Λογισμικού στην Ευρώπη

[Εισαγωγή | Βασικές γνώσεις | Κατάσταση | Περαιτέρω μελέτη]

Ανοικτή Eπιστολή [2004-05-10] [2004-05-31] [2004-07-06] [2004-08-02] [2004-09-06] [2004-10-04] [2004-11-01] [2004-12-06] [2005-01-03] [2005-02-07] [2005-03-07] [2005-04-05] [2005-05-02] [2005-06-06]

Σβήνοντας τη φωτιά με πετρέλαιο

1 Νοεμβρίου 2004

Αγαπητέ κ. Barroso,

Η προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) ασκούσε έντονη πολιτική πίεση για την εισαγωγή των πατεντών λογισμικού στην Ευρώπη. Αυτή η πίεση ήταν σε ασυμφωνία με τα δεδομένα και τις αποδείξεις που έδειχναν ότι αυτή η προοπτική θα οδηγούσε σε σημαντική διακινδύνευση τις Ευρωπαϊκές οικονομίες: Στις ήδη γνωστές μελέτες, προστίθενται πρόσφατες δημοσιεύσεις από τις Pricewaterhouse Coopers (PwC) και Deutsche Bank Research που σημειώνουν ακόμη πιο έντονα τις επιζήμιες επιπτώσεις των πατεντών λογισμικού στην Ευρώπη. Ο Register επικαλούμενος την PwC αναφέρει: ''Το ήπιο καθεστώς [...] στο παρελθόν είχε οδηγήσει σε μία πολύ καινοτόμα και ανταγωνιστική βιομηχανία λογισμικού με χαμηλούς περιορισμούς εισόδου. Μία πατέντα λογισμικού, η οποία εξυπηρετεί την προστασία μη-τεχνικής φύσης εφευρέσεων, θα ήταν δυνατό να εξουδετερώσει τον υψηλό ρυθμό καινοτομίας''.

Η πραγματικότητα ότι οι πατέντες λογισμικού μετατρέπονται σε έναν περιορισμό της καινοτομίας ίσως να είναι ένας λόγος για τον οποίο όλα τα κόμματα του Γερμανικού Κοινοβουλίου ήταν αντίθετα στην εισαγωγή τους. Αυτή είναι η πρώτη φορά (από όσο γνωρίζουμε) που όλα τα κόμματα αντιτάχθηκαν με αυτό τον τρόπο. Επιπλέον αναγνωρίζοντας την επιζήμια επίδραση των πατεντών λογισμικού, η πλέον πρόσφατη ιδέα της απελθούσας Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη για τον περιορισμό της ζημιάς. Αυτή η κάλυψη θα ίσχυε και για τους εναγόμενους και για τους κατόχους. Αν αναζητάμε παραδείγματα δικαστικών αγωγών για πατέντες λογισμικού εναντίον των οποίων αυτή η κάλυψη θα παρείχε προστασία, δεν χρειάζεται να κουραστούμε: Η Eolas Technologies μήνυσε τη Microsoft εξαιτίας της παραβίασης μιας πατέντας λογισμικού το 1999. Ενδιάμεσα - πέντε χρόνια και αξιοσημείωτα νομικά έξοδα αργότερα - το Αμερικανικό Γραφείο Πατεντών και Εμπορικών Σημάτων (PTO) κήρυξε την πατέντα άκυρη. Δεν υπάρχει ειδικός που να μπορεί να βεβαιώσει ότι η υπόθεση της πατέντας θα μπορούσε να υποστηριχθεί. Παρ' όλα αυτά η Eolas δήλωσε ότι θα συνεχίσει τον δικαστικό αγώνα, αλλά δεν υπάρχει τρόπος να γίνει πρόβλεψη πότε αυτή η διαμάχη θα λήξει. Η Eolas συνεχίζει την ίδια τακτική χωρίς ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση που χάσει την αγωγή.

Με αυτή την έννοια, η σχεδιαζόμενη υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη μοιάζει με πυρόσβεση με χρήση πετρελαίου: Ήδη έχουμε 30,000 πατέντες λογισμικού στην Ευρώπη. Πολλοί κάτοχοι με υποχρεωτική ασφάλιση θα τη θεωρήσουν ως επένδυση για την οποία χρειάζονται κάποιο όφελος. Τα κέρδη από τις πατέντες λογισμικού συλλέγονται με την τοποθέτηση του φακέλου της αγωγής στο αρχείο. Το αποτέλεσμα: Εκτόξευση των ασφαλίστρων, ασφαλιστικές εταιρίες να περιορίζουν το δικό τους κίνδυνο σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους και τελικά, κάτοχοι και εναγόμενοι να βρίσκονται στην ίδια θέση με κάποιον χωρίς υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη, αλλά με μία σημαντική διαφορά: θα έχουν ξοδέψει ένα παράλογα υψηλό ποσό χρημάτων σε μία περιττή κάλυψη, την οποία η γραφειοκρατία και η διοίκησή της θα έχουν ανεβάσει στα ύψη. Με αυτές τις εξελίξεις, η προσπάθεια για τη μείωση της γραφειοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποβεί μάταιη, αλλά το σημαντικότερο, οι καινοτομίες στην κοινωνία της πληροφορίας θα εξουδετερωθούν και η Ευρώπη δεν θα γίνει μία ανταγωνιστική οικονομία της γνώσης μέχρι το 2010.

Συνεπώς σας ζητάμε να απαλλάξετε την Ευρωπαϊκή οικονομία από την εισαγωγή των πατεντών λογισμικού (ένα από τα πιο αποτελεσματικά οδοφράγματα στην πορεία προς την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη στην κοινωνία της πληροφορίας) και από την τρέλα των ασφαλιστικών μέτρων εναντίον αυτής της χωρίς αιτία προκληθείσας διακινδύνευσης.

Με θερμούς χαιρετισμούς,

Georg Greve
Πρόεδρος
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE)
fsfe.org