Τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας Λογισμικού στην Ευρώπη

[Εισαγωγή | Βασικές γνώσεις | Κατάσταση | Περαιτέρω μελέτη]

Ανοικτή Eπιστολή [2004-05-10] [2004-05-31] [2004-07-06] [2004-08-02] [2004-09-06] [2004-10-04] [2004-11-01] [2004-12-06] [2005-01-03] [2005-02-07] [2005-03-07] [2005-04-05] [2005-05-02] [2005-06-06]

Ανοικτή επιστολή προς την Fraunhofer Gesellschaft (FhG)

6 Ιουλίου 2004

Αγαπητέ Καθηγητή Bullinger,

''Η έρευνα θα έπρεπε να μπορεί να κερδίζει την αμοιβή της και στην αγορά!'' - λένε οι πολιτικοί έτσι και εμείς, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού, κατανοούμε πότε οι ερευνητές χρησιμοποιούν δημιουργικούς τρόπους για να αυξήσουν το εισόδημά τους. Αλλά ακόμα και οι ερευνητές θα έπρεπε να μεριμνούν να μη δαγκώνουν το χέρι που τους ταΐζει. Αυτός ο κίνδυνος είναι πραγματικός, ειδικά με την τρέχουσα συζήτηση για τις πατέντες λογισμικού:

Η Fraunhofer-Gesellschaft είναι πολύ γνωστή για την πατέντα της στο πρότυπο συμπίεσης ήχου MP3. Μία άλλη διαδικασία συμπίεσης, που ονομάζεται Ogg Vorbis, θεωρείται ότι είναι υψηλότερης τεχνολογικής αξίας από τους ειδικούς. Αν οι πατέντες λογισμικού θα έπρεπε πραγματικά να εισαχθούν στην Ευρώπη, οι προγραμματιστές του Ogg Vorbis θα μπορούσαν να έρθουν αντιμέτωποι με ισχυρισμούς αδειοδότησης κατά βούληση από το Fraunhofer IIS 1, αν και πρόσεξαν να μην παραβιάσουν την πατέντα του MP3. Η FhG θα μπορούσε να είχε απαλλαγεί από έναν δυσάρεστο ανταγωνιστή ή τουλάχιστο θα βελτίωνε ουσιαστικά το εισόδημά της. Θα αποφύγουμε μία συζήτηση για τα ηθικά ερωτήματα σχετικά με τέτοια συμπεριφορά.

Ωστόσο, είναι σίγουρο ότι δεν είναι πολύ χρήσιμο από οικονομική άποψη αν μία καλή ιδέα εμποδίζει μία ακόμη καλύτερη: αυτό επίσης ανέδειξε ο Dr. Daniel Probst της έδρας των Οικονομικών και της Οικονομικής Θεωρίας στο Πανεπιστήμιο του Mannheim. Ο Dr. Probst δήλωσε σε μία ακρόαση του Γερμανικού Κοινοβουλίου σχετικά με τις πατέντες λογισμικού τον Ιούνιο του 2001 2:

''Ο τομέας των ΜΜΕ (μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις) θα βυθιζόταν και μία διαδικασία συγκεντροποίησης θα ξεκινούσε. Βασισμένες στα δικτυακά φαινόμενα, λίγες μεγάλες επιχειρήσεις θα κέρδιζαν μία κυρίαρχη θέση στην αγορά. Όσο θα επέτρεπαν οι κανονισμοί για τον ανταγωνισμό, θα συμφωνούσαν σε αμοιβαία αδειοδότηση του χαρτοφυλακίου των πατεντών τους και θα παρεμπόδιζαν την είσοδο στην αγορά νέων εταιριών που θα έθεταν φραγμό στις πατέντες. Η εντατική έρευνα στον κλάδο θα βάλτωνε ή θα κατέρρεε''. Θα παρατηρείτο επίσης μία σημαντική μείωση των λύσεων Ελεύθερου Λογισμικού.

Προσωπικά λυπάμαι για κάθε σημείο ξεχωριστά από τα παραπάνω. Υπάρχουν πολλές περισσότερες ελλείψεις, ορισμένες έχουν επισημανθεί στον νέο Γερμανό πρόεδρο, τον Καθηγητή Köhler, σε μία ανοικτή επιστολή τον Ιούνιο3. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό σημείο για εσάς ως επικεφαλής της Fraunhofer Gesellschaft θα ήταν βέβαια η παράθεση ''Ο τομέας των ΜΜΕ θα βυθιζόταν...'', ειδικά σε σχέση με το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη Γερμανική κυβέρνηση 4, η FhG λαμβάνει το 60% των ερευνητικών παραγγελιών της από τις ΜΜΕ.

Ένα άλλο σημείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη θα ήταν ότι οι μεγάλες εταιρίες ίσως να μεταφέρουν την έρευνα στις ανατολικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί μπορούν να βρουν στην Πολωνία και σε άλλες νεοενταχθείσες χώρες της ΕΕ τέλεια ικανούς προγραμματιστές λογισμικού με ένα κλάσμα του πραγματικού κόστους.

Για τη μεγαλύτερη ερευνητική κοινότητα της Ευρώπης στο πεδίο της ''τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών'', αυτό θα σήμαινε όχι μόνο την εξαφάνιση των συνεταίρων στα ερευνητικά έργα αλλά, ακόμη χειρότερα, τον θάνατο των εταιριών από τις οποίες η FhG θα επιβίωνε. ''Το πριονίδι πέφτει για αρκετό χρονικό διάστημα, η πτώση του κλαδιού επίκειται''.

Θερμούς χαιρετισμούς

Georg Greve
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού
fsfe.org

1 http://www.iis.fraunhofer.de/
2 http://swpat.ffii.org/events/2001/bundestag/probst/index.de.html
3 https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release-de/2004q2/000030.html
4 http://www.bmbf.de/pub/inno-masterplan.pdf