We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

Τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας Λογισμικού στην Ευρώπη

[ Εισαγωγή | Βασικές γνώσεις | Κατάσταση | Περαιτέρω μελέτη]

Ανοικτή Eπιστολή [2004-05-10] [2004-05-31] [2004-07-06] [2004-08-02] [2004-09-06] [2004-10-04] [2004-11-01] [2004-12-06] [2005-01-03] [2005-02-07] [2005-03-07] [2005-04-05] [2005-05-02] [2005-06-06]

Πατέντες Λογισμικού -- ένας κίνδυνος για τη δημοκρατία

6 Ιουνίου 2005

Ο Josep Borrell Fontelles είναι ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αγαπητέ Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Στις 6 Ιουλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει σχετικά με την οδηγία για τις ''Πατέντες Λογισμικού''. Βασισμένο σε απροσδιόριστους όρους και αναποτελεσματικούς περιορισμούς, το κείμενο το οποίο το Συμβούλιο παρέδωσε στο Κοινοβούλιο θα επέτρεπε πατέντες σε πρότυπα λογισμικού, επιχειρησιακές διαδικασίες και ανάπτυξη ιστοτόπων.

Δυστυχώς, με όλους τους τεχνικούς και νομικούς διαξιφισμούς σχετικά με το κείμενο, οι επιπτώσεις των πατεντών λογισμικού στον πραγματικό κόσμο δεν συζητούνται πλέον συχνά. Το FSFE θα ήθελε με αυτή την ευκαιρία να συζητήσει πέντε από τις 30,000 πατέντες λογισμικού που έχουν μέχρι τώρα εκχωρηθεί από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Πατεντών. Αυτές θα μπορούσαν να αποκτήσουν επιπλέον νομικά ερείσματα για να επιβληθούν εναντίον των Ευρωπαίων για 20 χρόνια. Βέβαια, ο ρυθμός των αιτήσεων για πατέντες λογισμικού θα αυξηθεί επίσης απότομα αν αυτή η οδηγία περάσει στην τρέχουσα μορφή της.

Η πατέντα EP0287578 καλύπτει συμπιεσμένο ήχο συμπεριλαμβανομένου του τύπου ''mp3''. Η EP0933892 καλύπτει την παραγωγή video διαθέσιμων μέσα από το Διαδίκτυο. Η EP0633694 καλύπτει video-on-demand, όπως η μετάδοση ζωντανών εκδηλώσεων.

Αυτά τα τρία μονοπώλια σε κοινές τεχνικές για τη διανομή πληροφορίας θα αποκτούσαν επιπλέον νομικά ερείσματα σε μία νύχτα. Ένα παράδειγμα ιστοσελίδας όπου και οι τρεις πατέντες παραβιάζονται είναι η σελίδα με τις ''Ακροάσεις των υποψηφίων Επιτρόπων'' του τμήματος της Υπηρεσίας Τύπου του ιστοτόπου της Ευρωβουλής.

Η EP0689133 καλύπτει τη χρήση των ''καρτελών'' μίας ιστοσελίδας, που είναι δυνατό να πατηθούν για να εμφανιστεί η πληροφορία που είναι σχετική με τον τίτλο της καρτέλας. Η EP0537100 καλύπτει τη χρήση των φωτογραφιών μειωμένου μεγέθους ("thumbnails") ως υπερσύνδεσμοι που είναι δυνατό να πατηθούν για την εμφάνιση της φωτογραφίας σε πλήρες μέγεθος.

Η Conciliation Committee Photo Gallery του ιστοτόπου της Ευρωβουλής χρησιμοποιεί και τις δύο τεχνικές. Thumbnails για τις φωτογραφίες και καρτέλες για τη γλώσσα επιλογής.

Αν αυτή η μαζική ένταξη ιδεών λογισμικού στο σύστημα πατεντών δεν αναστραφεί, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η πλειοψηφία των Μελών του -- οι ιστότοποι των περισσοτέρων από τους οποίους έχουν κατασκευαστεί με βάση αυτές ή άλλες τεχνικές πατεντών -- θα παραμένουν παραβάτες πατεντών. Φυσιολογικά, η πολιτική ισχύς των Μελών δρα προστατευτικά εναντίον των δικαστικών αγώνων. Οι κάτοχοι των πατεντών θα επιτρέπουν στα Μέλη να χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνικές, ή τουλάχιστο θα κάνουν τα στραβά μάτια στις παραβιάσεις τους.

Ωστόσο αυτό δεν ισχύει για τους συνηθισμένους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η πιο οικονομική λύση που υιοθετούν είναι να κάνουν το κορόιδο ελπίζοντας ότι δεν θα πέσουν στην αντίληψη του κατόχου της πατέντας. Ωστόσο, επενδύσεις κοινοπραξιών ή κάτι ανάλογο, θα μπορούσαν να εμπνεύσουν φιλόδικες επιθυμίες.

Και οι πέντε πατέντες παραβιάζονται με κοινότυπο τρόπο, γενικά από ανθρώπους που δεν είναι ενήμεροι για την ύπαρξη της πατέντας. Αν οι ιδιοκτήτες ιστοτόπων ήταν ενήμεροι για τις δύο τελευταίες πατέντες, θα μπορούσαν να επανασχεδιάσουν τις ιστοσελίδες τους, το οποίον θα ήταν δυνατό να βλάψει τη χρηστικότητα των ιστοτόπων τους, αλλά θα απέφευγαν αυτές τις πατέντες. Οι πρώτες τρεις αναφερθείσες πατέντες καθιστούν από δύσκολη ως αδύνατη την προσφορά video ή ήχου μέσα από το Διαδίκτυο με οποιοδήποτε τρόπο.

Συνεπώς εξαρτάται από το κάτοχο της πατέντας λογισμικού να ορίσει ελεύθερα ποιοι πολίτες μπορούν και ποιοι όχι να αναζητήσουν και να μεταδώσουν πληροφορίες από πρώτο χέρι σχετικά με το τι κάνουν οι αντιπρόσωποι. Τα θεμέλια της δημοκρατικής κοινωνίας βρίσκονται σε κίνδυνο.

Όπως έχει διαφανεί από τον ιστότοπο του Ευρωκοινοβουλίου, η ανάπτυξη λογισμικού δεν γίνεται μόνο για εμπορικούς σκοπούς. Γίνεται για το κοινωνικό όφελος και για πρακτικούς λόγους. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα παραδοσιακά πεδία εκχώρησης πατεντών όπως η φαρμακευτική ή η μηχανές, όπου η συμμετοχή στην ανάπτυξη ή τη διανομή συνεπάγεται ότι η εταιρία έχει επαρκή χρηματοδότηση για να αναζητήσει νομική συμβουλή και πιθανώς να υπερασπίσει τον εαυτό της στο δικαστήριο ή σε περίπτωση αντι-προσφυγής αν χρειαστεί.

Από τα παραπάνω παραδείγματα πατεντών, μόνο ένα ανήκει σε Ευρωπαϊκή εταιρία, τα άλλα τέσσερα ανήκουν σε μη-Ευρωπαϊκές οντότητες. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η κατάσταση σχετικά με τις πατέντες λογισμικού στην Ευρώπη, μόνο το 23% ανήκει σε Ευρωπαϊκές οντότητες.

Για το συμφέρον της Ευρωπαϊκής δημοκρατίας και οικονομίας, σας ενθαρρύνουμε να κρατήσετε σθεναρή στάση εναντίον των πατεντών λογισμικού και να ψηφίσετε τις τροποποιήσεις που ορίζουν ξεκάθαρα τους όρους και θέτουν ένα όριο στην εκχώρηση πατεντών σε ιδέες λογισμικού.

Με θερμούς χαιρετισμούς,

Georg Greve
Πρόεδρος
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE)
fsfe.org