We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

Nieuws

FSFE in tijden van Corona: hoe een virus ons raakt

op:

Het SARS-CoV-2-virus en de bijbehorende COVID-19-ziekte veroorzaakt niet alleen ernstige ziekten en sterfgevallen maar houdt ook de FSFE en de hele Vrije Softwaregemeenschap in spanning. We zouden onze ervaringen en de lessen die we hebben geleerd uit de Corona-crisis voor onze gemeenschap en andere liefdadigheidsorganisaties willen delen

Ten eerste zijn we blij dat we kunnen terugvallen op jaren van ervaring met samenwerking op afstand over grenzen en door continenten. De FSFE heeft sinds haar oprichting haar wortels in heel Europa: we werken samen met mensen en organisaties in verschillende tijdzones. Gelukkig zijn we getraind in het gebruik van asynchrone communicatiemiddelen. Maar De FSFE heeft als organisatie en gemeenschap nog steeds te maken met nieuwe uitdagingen en ernstige nadelige omstandigheden die ons werk voor Vrije Software veel moeilijker maken. Uw hulp is nodig om deze in evenwicht te brengen!

De meeste kantoor-activiteiten gaan door zoals normaal

Voor de 9 stafleden van de FSFE veroorzaakt de huidige situatie, ondanks hun jarenlange ervaring met samenwerken op afstand, nog steeds enkele tegenvallers. Hoewel we een lange geschiedenis hebben van het werken met medewerkers op afstand werkte de meerderheid op ons hoofdkantoor. Tot voor kort volstonden e-mail en e-mailinglijsten, XMPP voor tekstberichten, Jitsi voor telefoon- en videoconferenties en samenwerkingsgereedschappen zoals Nextcloud en Wekan voor een effectieve samenwerking. Maar Aangezien de situatie in Europa vrij ernstig is geworden vroegen we alle stafleden om vanuit huis te werken om zo de kans op besmetting te verminderen. Dus in plaats van slechts 2-3 partijen met elkaar te verbinden voor onze dagelijkse korte vergaderingen hebben we nu tot 9 personen die die op een oproep kunnen staan om onze activiteiten te coördineren.

Net als in het verleden hebben we tot nu toe genoegen genomen met het gebruik van Jitsi: een Vrije Softwareapplicatie voor audio- en videoconferenties. Tot onze grote vreugde schaalt het heel goed voor conferenties met alleen maar audio conferenties en verlopen zelfs langere conversaties probleemloos. We gaan ook Mumble en Nextcloud Talk testen. Mumble is een VoIP-toepassing die meer functies en een focus op goede audiokwaliteit biedt. Helaas hebben we voor videoconferenties met meer dan 4 deelnemers nog geen geschikte Vrije Software-oplossing die we zelf kunnen hosten op onze verouderde en beperkte server-hardware gevonden.

Maar er zijn ook processen die nu niet normaal kunnen worden uitgevoerd. Helaas moesten we tijdelijk stoppen met het sturen van informatiemateriaal en fan-artikelen, wat meestal een geweldige manier is om de boodschap over Vrije Software en informatie over activiteiten zoals "Bevrijd uw Android", "Publiek geld? Publieke Code!", de campagne tegen DRM en vele andere te verspreiden.

Fysieke afstandelijkheid is in tegenspraak met ons gebruikelijke werk

Afgezien van de technische uitdagingen is de grootste impact waar we mee te maken hebben de annulering van Vrije Softwareconferenties, onze eigen evenementen en geplande FSFE-teamvergaderingen. Kramen en lezingen waren belangrijke kanalen waarlangs we mensen hebben geïnformeerd over Vrije Software en de het werk van de FSFE. Het verlies daarvan betekent ook een zeer beperkte zichtbaarheid van onze organisatie en daarmee ook een verlies aan nieuwe supporters en donoren voor ons doel. In het geval van onze evenementen, zoals de jaarlijkse juridische en licentiewerkgroep en de "Publiek Geld? Openbare Code!"-conferentie, is het is een nog directere financiële last als gevolg van reeds geïnvesteerde werkzaamheden en niet-restitueerbare kosten.

Maar ook het aflasten van werkgroepontmoetingen zoals de webmasters of landteams doen ons als gemeenschap pijn. Deze zijn een grote kans om elkaar te ontmoeten, activiteiten ten behoeve van Vrije Software efficiënt te coördineren en natuurlijk ook om samen plezier te hebben en elkaar te motiveren. De beperking van persoonlijke ontmoetingen raakt de lokale groepen van de FSFE nog meer. De meeste groepen komen één of twee keer per maand bijeen om Vrije Software-kwesties te bespreken en activiteiten op regionaal niveau te plannen.

We werken aan het verzachten van deze effecten en het bieden van alternatieve mogelijkheden voor ontmoetingen en samenwerken op afstand. Aan de ene kant passen lokale groepen zich aan door virtueel bijeen te komen en hun activiteiten ter bevordering van de vrijheid van software asynchroon te coördineren. Aan de andere kant bieden we verschillende manieren om op de hoogte te blijven van Vrije Software en de activiteiten van de FSFE voor tijdens het thuisblijven. Onze Software Vrijheid Podcast bevat regelmatig inspirerende mensen en onderwerpen, variërend van politiek en gemeenschap tot juridische kwesties. Op onze Peertube en Youtube- videokanalen verzamelen we gesprekken van leden van de FSFE-gemeenschap en ander spannend materiaal voor urenlang kijkplezier.

Uw hulp is nodig

Veel van onze gebruikelijke activiteiten zijn beperkt maar omdat we ons op basis van digitale brede samenwerking hebben gebaseerd zijn we nog steeds effectief. Vooral in tijden als deze is het belangrijk om de snelle ontwikkelingen in de gaten te houden en te blijven pleiten voor Vrije Software voor onderwijs op afstand en samenwerking. Onze lopende activiteiten zoals REUSE, Routervrijheid en het Next Generation Internet project slapen ook niet en we zullen de communicatie met het publiek via gevestigde en nieuwe kanalen intensiveren.

De FSFE en andere Vrije Softwaregroepen hebben het kleine voordeel van langdurige ervaring met samenwerking op afstand via e-mail, directe bericht- en conferentiediensten. We hebben echter, zoals vele andere liefdadigheidsorganisaties, te maken met een beperkte zichtbaarheid en gemeenschapsinteractie en die vormen meestal de basis van ons werk. Bovendien zullen de verwachte economische verstoringen ernstige gevolgen hebben op de meeste economische gebieden en een onvoorspelbaar effect op onze supporters, donateurs en uiteindelijk onszelf.

Wij en andere Vrije Softwareorganisaties hebben uw hulp nodig om redelijk goed door deze fase te komen. Overweeg alstublieft als u dat kunt om u als supporter bij ons te voegen of, als u dat al bent, het uw bijdrage te verhogen of eenmaal te doneren. Als u dat niet kunt, verspreidt dan alstublieft de boodschap onder uw vrienden. en collega's; en we hopen dat uw situatie snel zal verbeteren.

In deze moeilijke tijden, maar ook in het algemeen, zouden we de vrijwilligers, die met hun onschatbare bijdragen de basis van de FSFE vormen, de supporters en de donoren die ons werk voor Vrije Software mogelijk maken willen bedanken. Dank u wel!