We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

Nieuws

Routervrijheid: Griekenland zet een stap vooruit; Duitsland een achteruit

op:

De EU-lidstaten zijn bezig met het herzien van hun regels met betrekking tot wetgeving en implementatie van Routervrijheid. Griekenland en Duitsland hebben de eerste stappen gezet. Maar terwijl Griekenland zich heeft gericht op de belangen van eindgebruikers is Duitsland de andere kant op gegaan. De komende maanden zijn cruciaal voor Routervrijheid in Europa en lokale participatie is daarbij van het grootste belang.

De telecommunicatiewetgeving in de EU ondergaat complexe wetgevingshervormingen, waarbij onder meer supranationale instellingen zoals BEREC, de parlementen van de lidstaten en de nationale regelgevende agentschappen (NRA's) betrokken zijn. Sinds december 2020 zijn de EU-lidstaten begonnen met wetgevingsprocessen voor de implementatie van de Europese Code voor elektronische communicatie (EECC) (Richtlijn (EU) 2018/1972), een cruciaal onderdeel van de herziening, waarin nieuwe standaarden voor Routervrijheid worden vastgesteld.

Griekenland en Duitsland waren de eerste EU-landen die de EECC in hun nationale wetgeving hebben opgenomen. Nu zullen de nationale regelgevende instanties van beide landen moeten beslissen over regels die een impact zullen hebben op de status van Routervrijheid in hun rechtsgebied. De FSFE heeft de nieuwe ontwikkelingen op de voet gevolgd en deelgenomen aan consultatieve processen. Daarnaast hebben we een actiepakket voorbereid om lokale gemeenschappen te helpen in dialoog te treden met hun nationale regelgevende instanties.

Routervrijheid activiteitensamenvatting
Leer meer over Routervrijheid in Europa met FSFE's activiteitensamenvatting.

Griekenland: de juiste stappen naar Routervrijheid

In de tweede helft van 2020 nam Griekenland de EECC op in nationale wetgeving, op grond waarvan de Griekse regelgevende instantie moest specificeren of eindgebruikers het recht hebben om hun eigen routers te kiezen en te gebruiken. In maart 2021 startte de Griekse NRA (EETT) een openbare raadpleging en presenteerde een voorlopige conclusie (Grieks) ten gunste van Routervrijheid. Volgens de toezichthouder zou Routervrijheid volledig verenigbaar zijn met de Griekse wetgeving en zou het geen marktbeperkingen of interoperabiliteitsproblemen veroorzaken. De EETT heeft ook bevestigd dat Routervrijheid de privacy en gegevensbescherming van eindgebruikers het beste zou garanderen.

In april 2021 nam de FSFE deel aan de openbare raadpleging (Grieks) om de voorlopige conclusie van EETT te steunen en de argumenten ten voordele van Routervrijheid te benadrukken. De argumenten van de FSFE werden gesteund door de volgende zes organisaties op het gebied van digitale rechten, consumentenbescherming en bedrijfsvertegenwoordiging, die ook overeenkomende standpunten over de raadpleging hebben ingediend:

Routervrijheid stappen
Wij staan volledig achter de voorlopige conclusie van de EETT ten gunste van Routervrijheid.

Duitsland schiet tekort door rechten van eindgebruikers te beperken

In december 2020 diende de Duitse federale regering een voorstel in om de EECC op te nemen in de interne wetgeving, de Telecommunicatie Moderniseringswet (TKG-E). Het is twijfelachtig dat het enorme document, met meer dan 400 bladzijden, slechts vier dagen ter beschikking werd gesteld voor openbare raadpleging. Deze extreem korte periode verhinderde belanghebbenden om de regels grondig te kunnen analyseren en een meer gestructureerde feedback te kunnen geven. Desondanks heeft de FSFE een standpunt ingediend (Duits) waarin de ontwerptekst bekritiseerd wordt vanwege het gebrek aan perspectief op de rechten van de eindgebruikers.

De voorgestelde wet weerspiegelde niet de vooruitgang die Routervrijheid sinds 2016 in het land heeft geboekt. We stelden dat Routervrijheid als standaard moest worden behouden, niet alleen vanwege de consistentie met de interne wetgeving maar ook vanwege de zeer positieve algemene ervaring binnen de markt, die de digitale soevereiniteit van eindgebruikers ondersteunt. In april 2021 werd de TKG goedgekeurd (Duits) die de Duitse NRA toestaat om Routervrijheid onder bepaalde voorwaarden te beperken.

Om aan de TKG te voldoen moet de Duitse NRA (BNetzA) beslissen over de mogelijkheid voor eindgebruikers om hun eigen apparatuur te gebruiken. Het besluitvormingsproces moet via een openbare raadpleging verlopen. Wij zullen het proces met BNetzA op de voet volgen om de positieve ervaring die Routervrijheid de afgelopen vijf jaar heeft opgedaan veilig te stellen. We zijn er sterk van overtuigd dat de regelgever alle nodige elementen beschikbaar heeft om Routervrijheid in Duitsland te consolideren.

Hoe u kunt helpen

De komende maanden zullen van cruciaal belang zijn voor Routervrijheid in Europa. Andere landen starten wetgevende initiatieven die een intense samenwerking tussen mensen, organisaties en gemeenschappen zullen vereisen. Ook u kunt deel uitmaken van deze processen. Met ons activiteitenpakket kunt u meer leren over de verschillende voordelen van Routervrijheid en de hele situatie in Europa. Daarnaast hebben we een eindgebruikersenquête opgezet om meer te weten te komen over de problemen van eindgebruikers met hun internetprovider op het gebied van Routervrijheid. Uw mening zal ons helpen om de bestaande problemen in Europa in kaart te brengen en zal onze communicatie met regelgevende instanties vergemakkelijken.

Routervrijheid Onderzoek
We zijn benieuwd naar uw ervaringen met Routervrijheid. Neem deel aan onze enquête; het duurt slechts een paar minuten!

Bovendien helpt u, door een FSFE-donateur te worden, onze betrokkenheid bij en professionele inzet voor het verdedigen van het recht van mensen om controle te hebben over technologie op lange termijn mogelijk te maken.

Het Routervrijheid-initiatief

Routervrijheid is het recht dat consumenten van een Internet Service Provider (ISP) hebben om een eigen modem en router te kiezen en te gebruiken in plaats van apparatuur die de ISP levert. Sinds 2013 is de Free Software Foundation Europe met succes bezig met Routervrijheid: het promoten van de vrijheid van eindgebruikers om hun eigen eindapparatuur te kiezen en te gebruiken; eerst in Duitsland als precedent en nu in vele Europese landen. Doe met ons mee en leer meer over de verschillende manieren om betrokken te raken.