We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

Nieuws

Wet inzake Digitale Markten: de FSFE roept op tot Apparaatneutraliteit

op:

Bij de aanstaande stemming over de Wet inzake Digitale Markten- het laatste EU-voorstel over internetplatformregulering - eist de FSFE neutraliteit van de apparatuur als een fundamenteel element voor de bescherming van de consument in open, eerlijke en betwistbare digitale markten.

Terwijl digitale apparaten een alomtegenwoordige realiteit in alle aspecten van het leven leven zijn, wordt de controle over de hardware en software die erop draait in toenemende mate beperkt door internetplatforms, aanbieders van digitale diensten, fabrikanten en verkopers. De Wet inzake Digitale Markten (DMA) van de Europese Commissie is een regelgevingsinstrument voor het aanpakken van grote internetbedrijven die als poortwachters op digitale markten fungeren. Dergelijke poortwachters kunnen internetplatforms, dienstverleners, fabrikanten en verkopers die voldoen aan bij wet vastgestelde criteria zijn. Dit regelgevingsinitiatief is een poging om eerlijker en concurrerender markten voor onlineplatforms in de EU te creëren. Op 22 november stemt de IMCO van het Europees Parlement over haar standpunt.

De FSFE dringt er bij de leden van het Europees Parlement op aan om bij de komende stemming de principes van Apparaatneutraliteit, gebaseerd op Open Standaarden en interoperabiliteit veilig te stellen en daarmee het belang van de consument bij een betwistbare, open en concurrerende digitale markt in de EU zeker te stellen.

Vrije Software en Apparaatneutraliteit

Apparaatneutraliteit vertaalt zich als non-discriminatie van diensten en apps door leveranciers, fabrikanten en verkopers. Het doel van Apparaatneutraliteit is om consumenten in staat te stellen poortwachters te omzeilen en een eerlijk en niet-discriminerend gebruik van Vrije Software op de niveaus van applicaties en besturingssystemen van apparaten mogelijk te maken. De FSFE eist dat de volgende principes worden opgenomen in de principes in de DMA-wetgeving:

Principes van Apparaatneutraliteit
Principes van Apparaatneutraliteit

Volgende stappen

Na de stemming in de commissie op maandag 22 november zullen de goedgekeurde amendementen in het voorstel worden opgenomen. De volgende stap is de stemming in de plenaire vergadering om het definitieve standpunt van het Europees Parlement te bepalen, gepland voor december. De FSFE zal het hele proces op de voet blijven volgen en eisen dat Apparaatneutraliteit volledig in in de wettekst wordt opgenomen, zodat gebruikers controle krijgen over de technologie.

"De digitale markten zullen baat hebben bij het regelgevingsvoorstel van de DMA. Apparaatneutraliteit is fundamenteel voor een eerlijke, concurrerende en betwistbare markt. Wij eisen strengere toestemmingsregels voor vooraf geïnstalleerde apps, geen verkoper lock-in, volledige interoperabiliteit, en realtime dataportabiliteit. Vrije Software en Open Standaarden zijn cruciaal om deze doelen te bereiken", zegt FSFE's juridische vice-coördinator Lucas Lasota.