Nieuws

Wet Digitale Markten: Apparaatneutraliteit wordt eindelijk realiteit

op:

Na vele iteraties en amendementen heeft het Europees Parlement de Wet Digitale Markten aangenomen met 642 stemmen voor, 8 stemmen tegen en 46 onthoudingen. Met deze stemming wordt het beginsel van Apparaatneutraliteit ingevoerd. Tegelijkertijd heeft het Parlement de kans gemist om strenge eisen voor interoperabiliteit op basis van Open Standaarden in te voeren.

"Wij geloven er sterk in dat de digitale markten er baat bij zullen hebben als Vrije Software makkelijker toegankelijk wordt op apparaten. Apparaatneutraliteit vertaalt zich in de DMA als strengere toestemmingsregels voor vooraf geïnstalleerde apps, garanties tegen verkoper 'lock-in' en real-time dataportabiliteit. Interoperabiliteit van diensten werd ook geïntroduceerd, maar niet met de eis dat ze gebaseerd moeten zijn op Open Standaarden. Dit is een gemiste kans om de concurrentie met toegankelijke en niet-discriminerende technische specificaties te bevorderen. Open Standaarden zijn een belangrijk element voor innovatie omdat ze marktspelers in staat stellen om bovenop technische specificatiestandaarden te innoveren en hun eigen diensten te bouwen", zegt Lucas Lasota, FSFE's juridische vice-coördinator.

De FSFE heeft er bij de EU-wetgevers op aangedrongen om Apparaatneutraliteit zeker te stellen in de DMA. We betreuren het dat de stemming niet heeft overwogen om Open Standaarden als standaard te gebruiken voor het definiëren van interoperabiliteit. Apparaatneutraliteit in de wetgeving opnemen is echter de eerste stap. Het recht voor eindgebruikers om hun eigen toestel en besturingssysteem te gebruiken is een belangrijke factor om de toegang van Vrije Software-besturingssystemen tot dominante platformen te garanderen. Voor veel gebruikers is dit een dagelijkse realiteit en zou deze optie het publiek voor Vrije Software-adoptie vergroten.

De FSFE zet zich al twee decennia in om mensen in staat te stellen controle te hebben over de technologie in hun apparaten. We zullen de implementatie van de wet op de voet volgen en activiteiten en initiatieven blijven ontplooien om de belangen van de eindgebruikers veilig te stellen.

Principes van Apparaatneutraliteit
Principes van Apparaatneutraliteit