Nieuws

5 redenen waarom uw steun en bijdrage voor de promotie van Vrije Software cruciaal is

op:

Uw steun en bijdrage voor de promotie van Vrije Software is belangrijk om ons voortdurend werk veilig te stellen, onze onafhankelijkheid te verzekeren, onze democratische samenleving te versterken, concrete stappen naar softwarevrijheid te promoten en te implementeren, en het gebruik en de ontwikkeling van Vrije Software te vergemakkelijken.

FSFE booth en un evento

1. Uw betrokkenheid is wat ons gaande houdt

De ruggengraat van het werk van de Free Software Foundation Europe is een actief netwerk van pleitbezorgers van Vrije Software en vrijwilligers die bijdragen aan de promotie en verspreiding van de voordelen van Vrije Software in Europa.

Dankzij uw bijdrage en inzet kunnen we onze campagnes voortzetten, ons team een handje helpen tijdens onze evenementen en zelf een kraam opzetten. Deze acties in heel Europa zorgen voor een stabiele en sterke Vrije Softwarebeweging. Onze kleine acties dragen echt bij om de wereld te veranderen!

Wilt u zich bij ons aansluiten, maar weet u niet zeker waar u moet beginnen? Wij zijn ervan overtuigd dat u een manier zult vinden om ons te helpen die past bij uw interesses en vaardigheden. U kunt zich bijvoorbeeld aansluiten bij onze gemeenschap en actief lid worden van een lokale groep, u kunt uw verbondenheid en liefde voor Vrije Software tonen door onze kleding te dragen, of u kunt de boodschap verspreiden en stickers en folders weggeven op verschillende evenementen die verband houden met Vrije Software.

U kunt ons helpen met het proeflezen en vertalen van onze berichten en documenten in de verschillende Europese talen en met het verbeteren van onze website. Of opkomen voor Vrije Software in uw gemeenschap, in uw regionaal bestuur of in uw land. En er is nog meer wat u kunt doen!

2. Uw steun verzekert onze onafhankelijkheid

De Free Software Foundation Europe is een organisatie zonder winstoogmerk. Wij zijn afhankelijk van de financiële bijdragen van particulieren die, net als u, hun vertrouwen in ons stellen en ons werk steunen. Meer dan een derde van ons budget komt van individuele donateurs.

Hierdoor kunnen we onafhankelijk zijn van overheden en bedrijven en alleen volgen wat het beste is voor softwarevrijheid.

Het bereiken van ons fondsenwervingsdoel van € 212.000,- op 12 februari 2023 zal ons in de positie brengen om onze langetermijnaanpak voort te zetten. Dit is van cruciaal belang om de belemmeringen voor het gebruik van Vrije Software weg te nemen, bijvoorbeeld door het recht vast te stellen om elke software op elk apparaat te installeren.

In onze transparantieverklaring kunt u meer informatie vinden over de FSFE en waar uw donaties naartoe gaan.

3. U kunt bijdragen om onze samenleving te versterken

Dankzij uw steun kunnen we diverse activiteiten en campagnes organiseren die de voordelen van Vrije Software onder de aandacht brengen. We promoten het programmeren en knutselen met Vrije Software bij kinderen en tieners, ongeacht hun vermogen of handicap, genderidentiteit, geslacht, ras, religie of seksuele geaardheid. Zo voorzien we nieuwe generaties van de vaardigheden om een meer democratische en transparante samenleving op te bouwen, waarin gebruikers volledige controle hebben over hun apparaten en technologieën.

Dankzij uw bijdrage kunnen we middelen ter beschikking stellen waarmee iedereen Vrije Software in Europa verder kan promoten. We kunnen diverse conferenties bijwonen, activiteiten en werkgroepen organiseren, en inhoud en materialen creëren om de boodschap te verspreiden.

Leer meer over onze Publieke Bewustzijn-activiteiten.

4. U kunt helpen om Vrije Software te promoten en te implementeren

Ons team bestaat uit beleidsexperts die samenwerken met beleidsmakers en publieke instanties in Europa, van lokale bestuurders tot EU-besluitvormers. Dankzij onze financiële onafhankelijkheid kunnen we diepgaande analyses maken van verschillende onderwerpen en kwesties, betrokken raken bij politieke processen of campagne voeren voor de implementatie van Vrije Software, en indien nodig ook kritiek leveren op besluitvormers.

Dankzij uw steun kunnen we campagnes opzetten zoals 'Publiek Geld, Publieke Code!' om te pleiten voor het gebruik van Vrije Software in publieke besturen en voorbeelden van beste praktijken promoten.

5. U kunt bijdragen om het gebruik en de ontwikkeling van Vrije Software gemakkelijker te maken

We werken er voortdurend aan om moeilijke onderwerpen, zoals de ontwikkeling en het gebruik van Vrije Software, begrijpelijker te maken en onze burgers te helpen Vrije Software op hun apparaten te draaien.

Onderwijs is een belangrijke pijler in ons werk, van een "Juridische Educatiedag" tot activiteiten gericht op de jonge generatie, bijvoorbeeld met een kinderboek en de hackwedstrijd Jeugd Hackt voor Vrijheid. We ondersteunen ook ontwikkelaars van Vrije Software via Next Generation Internet Zero en helpen Europese projecten met hun technische, juridische en licentiebehoeften.

Als u meer wilt weten over onze activiteiten en campagnes en meer inzicht wilt krijgen in ons werk gedurende het afgelopen jaar, bekijk dan ons jaarverslag Softwarevrijheid in Europa 2022.