We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

Nieuws

Softwarevrijheid in Europa 2022

op:

We werken voortdurend aan de promotie van Vrije Software in Europa. In 2022 hebben we onder andere echnologische duurzaamheid aangepakt, gepleit in de DMA- en KI-verordeningen op Europees niveau en verdedigden we Routervrijheid in Europa. Om jongere mensen te bereiken organiseerden we een codeerwedstrijd voor tieners en publiceerden we een kinderboek over softwarevrijheid.

Een foto van een kraam, van een presentatie en van een publiek met kinderen

"Softwarevrijheid in Europa" is het jaarlijkse rapport van de Free Software Foundation Europe (FSFE), uw liefdadigheidsorganisatie die mensen in staat stelt controle uit te oefenen op technologie. Elk jaar verfijnen we onze activiteiten om de huidige noden van softwarevrijheid in Europa aan te pakken. Dit jaarverslag behandelt de activiteiten van de FSFE van november 2021 tot augustus 2022.

De wereldwijde digitalisering is tijdens de pandemie toegenomen en de ontwikkelingen in de IT-sector zijn in een stroomversnelling geraakt. De klimaatgevolgen van zo'n snelle groei zijn aanzienlijk. De levensduur van hardware en software is een centraal element van digitale duurzaamheid. Met dit in gedachten hebben we de Android Opwaarderen-campagne gelanceerd, om aan te tonen dat Vrije Software kan helpen om veroudering van software te overwinnen. Onze open brief aan de EU-wetgevers, waarin we oproepen tot het recht om elke software op elk apparaat te installeren, ontving meer dan 100 handtekeningen van technologiebedrijven en digitale rechten- en milieuorganisaties.

Ondertussen stellen nieuwe technologieën de kwestie van eigendom opnieuw aan de orde. Kunstmatige intelligentie bepaalt steeds meer aspecten van ons dagelijks leven, van het kiezen van welke inhoud we online zien tot het inschatten van de lengte van ziekenhuisopnames. Hoe worden de resultaten gegenereerd? Als samenleving moeten we kunnen nagaan welke input tot welke output leidt en de resultaten kunnen evalueren. Vrije Software kan KI-systemen transparanter en betrouwbaarder maken. De FSFE pleitte voor Vrije Software in de Verordening Kunstmatige Intelligentie, met duidelijk resultaat. Een resolutie van het Europees Parlement over KI stelt dat publieke overheidsopdrachten Vrije Software zouden moeten vereisen.

Een andere kritische uitdaging voor onze beweging is dat steeds meer apparaten ons verbieden er Vrije Software op te draaien. Aangezien deze beperkingen vaak monopolistische praktijken in het leven roepen, waren we in staat om onze inbreng te geven aan beleidsmakers die de Verordening Digitale Markten creëerden. Dit was weer een overwinning voor softwarevrijheid: de Verordening Digitale Markten vergroot interoperabiliteit en controle over persoonlijke gegevens en beperkt monopolistische praktijken.

Wij behandelen ook landspecifieke gevallen. We hebben een standpunt ingediend en hebben een coalitie gevormd om Routervrijheid in Griekenland te verdedigen en organiseerden een debat over Routervrijheid in Oostenrijk.

Wij hebben altijd gepleit voor Vrije Software binnen overheden om kennisdeling en innovatie mogelijk te maken. Immers, software gemaakt met het geld van de belastingbetalers moet worden vrijgegeven als Vrije Software. We organiseren verkiezingsactiviteiten waarbij we politieke partijen vragen naar hun standpunt over Vrije Software en we delen goede praktijken van publieke instellingen die al Vrije Software gebruiken. In 2022 interviewden we Vrije Software-ontwikkelaars in Zweden die een digitaal schoolplatform hebben gemaakt. De 'Publiek Geld? Publieke Code!' brochure voor overheden werd vertaald in het Spaans en Italiaans; stappen die werden gemarkeerd met speciale evenementen. We maakten zelfs een prototype van een toepassing om overheidsopdrachten transparanter te maken. De applicatie haalde de finale van de EU Datathon!

Wij erkennen dat ontwikkelaars te maken hebben met juridische zaken over auteursrechten, patenten en handelsmerken. De FSFE blijft juridische steun geven aan Vrije Software-projecten en publiceerde een nieuwe versie van REUSE.

Kijkend naar de toekomst is het duidelijk dat de softwarevrijheid alleen kan gedijen als jongere generaties zich aansluiten. Daarom heeft de FSFE twee nieuwe activiteiten om de jongeren aan te spreken. We organiseerden expliciet voor tieners een hackingcompetitie om hun interesse en enthousiasme voor technologie en Vrije Software aan te wakkeren. Ook publiceerden we een kinderboek over de avonturen van de ontwikkeling van Vrije Software.

We zijn dankbaar voor alle successen die we de afgelopen maanden hebben geboekt, maar onze echte kracht ligt in onze bloeiende gemeenschap. Onze vrijwillige vertalers maken onze boodschap toegankelijk in alle Europese taalgebieden. Onze lokale groepen en landteams introduceren mensen naar Vrije Software en organiseren lokale activiteiten in heel Europa. Onze nieuwe vrouwengroep stelt vrouwen en niet-binaire mensen in staat om te netwerken voor softwarevrijheid. En niet op de laatste plaats zijn we weer persoonlijk aanwezig op evenementen in heel Europa om mensen te informeren over de voordelen van softwarevrijheid.

We hopen dat u evenveel plezier beleeft aan het lezen van ons jaarverslag als wij hadden aan het schrijven ervan.

Uw eindredacteur, in vertegenwoordiging van het hele team, Fani Partsafyllidou

Software duurzaamheid

De afgelopen jaren heeft de FSFE het licht laten schijnen op Vrije Software als een centraal aspect van technologische duurzaamheid. Software bepaalt hoe lang en op welke manieren we hardware kunnen gebruiken en hergebruiken. Met Vrije Software kunnen gebruikers software en besturingssystemen vervangen om hardware te hergebruiken, te repareren of op te waarderen. Met interoperabele apparaten en open standaarden kunnen technische infrastructuren efficiënt en naar lokale behoeften worden aangepast. Alleen met vrije toegang tot de broncode van hardware, stuurprogramma's en gereedschappen kan het recht op reparatie volledig worden uitgeoefend.

Persoon wijst naar een van vier oude telefoontoestellen die in een kraam worden gedemonstreerd; twee mensen luisteren.
Staatssecretaris Rohleder bezocht de FSFE-stand op het Open Huis-evenement van het Duitse Federale Ministerie van Milieu. We demonstreerden oude telefoons die nog steeds veilig kunnen werken met Vrije Software. CC-BY-SA-4.0 BMUV/Christopher Wehrer. Augustus 2022.

Momenteel staat de Europese Unie op het punt het ecologisch ontwerp van producten op de interne markt opnieuw te definiëren. Ons doel is om ervoor te zorgen dat het specifieke beleid Vrije Software gebruikt om ons te verzekeren van een duurzame Europese technologiesector. Daartoe hebben we in 2022 verschillende beleidsaanbevelingen gedaan:

Samenwerking: De FSFE heeft besloten lid te worden van het organisatiecomité van de komende Bits & Bäume ("Bits en Bomen')-conferentie. We feliciteerden Okular, een Vrije Software universele documentlezer die het Blauwe Engel milieukeurmerk heeft gekregen voor het zijn van een energiezuinige PDF-lezer.

Android Opwaarderen

"Er zijn zoveel redenen om een apparaat opnieuw te gebruiken en om open technologieën te gebruiken: eigendomsrecht, leren, innovatie, behoud van grondstoffen, milieuoverwegingen, toegang verschaffen tot technologie, experimenteren, systeemintegratie... kies die van u."

Pedro Alcántara Martín uit Tarsis, ondertekenaar van de open brief voor het recht om elke software op elk apparaat te installeren.

In november 2021 lanceerde de FSFE het Android Opwaarderen initiatief, met de nadruk op telefoons als schoolvoorbeeld van veroudering van software en bijgevolg onnodig elektronisch afval. Het initiatief helpt mensen om hun telefoons te flitsen ("flashen") met Vrije Software-besturingssystemen en promoot het recht voor elke gebruiker om elke software te installeren op ieder toestel.

Het initiatief biedt werkgroepen aan, ontwikkelt beleidsaanbevelingen en krijgt veel aandacht. Erik Albers vertelt het spannende verhaal van de Android Opwaarderen-campagne in een podcast-aflevering met Bonnie Mehring.

Open brief: De EU herdefinieert haar criteria voor ecologisch ontwerpcriteria voor milieuvriendelijke elektronica. Na verschillende maanden van interne discussie en externe feedback, heeft de FSFE een bijdrage geleverd aan dit proces door een open brief te publiceren over "Het universele recht om alle software op elk apparaat te installeren". We publiceerden de brief in april. Sindsdien hebben meer dan 100 entiteiten de brief ondertekend, waaronder de Nature And Biodiversity Conservation Union (NABU), EDRi - European Digital Rights, de European Right to Repair Campaign en Fairphone. Het spreekt boekdelen dat technologiebedrijven, recht op reparatie-initiatieven en milieuorganisaties het recht ondersteunen om elke software te installeren op elk apparaat. Vrijwilligers vertaalden de brief in 9 talen: Catalaans, Duits, Grieks, Spaans, Frans, Italiaans, Nederlands, Portugees en Pools.

Video: Met Android-telefoons als voorbeeld, hebben we een video gemaakt die in een notendop het probleem van software-veroudering uitlegt en relateert aan toenemend elektronisch afval en schaarste aan hulpbronnen. De video laat verder zien hoe Vrije Software kan helpen om kunstmatige veroudering te overwinnen en tegelijkertijd het klimaat te redden.

Bekijk de video Android Opwaarderen met ondertitels of in het Duits op onze Peertube-instantie.

Doe-het-zelf telefoons: Hoe kunnen mensen een Vrije Software-telefoon verkrijgen? Om het gemakkelijker te maken hebben we een door de gemeenschap geleide wiki aangeboden met een lijst van Vrije Software-besturingssystemen en telefoontoestellen die met Vrije Software-besturingssystemen worden geleverd. We introduceerden Plasma Mobile, inclusief hoe het ontwikkeld is en hoe het te verkrijgen, door een interview met Bhushan Shah, een Plasma Mobile-ontwikkelaar. We presenteerden de softwareontwikkeling van de Librem 5 telefoon en van Phosh, de populaire grafische omgeving voor GNU/Linux telefoons, in een interview met één van Phosh's hoofdontwikkelaars, Guido Günther.

Outreach: De FSFE presenteerde de noodzaak van Vrije Software voor digitale duurzaamheid aan de Universiteit voor Toegepaste Wetenschappen in Berlijn, op de Digitale Sociale Top (opgenomen in het Duits) en in een panel van deskundigen georganiseerd door Fairphone over Duurzame software voor duurzame telefoons (opgenomen). Op 20 november 2021 nam de FSFE deel aan SFSCon met een werkgroep over het flitsen ("flashen") van telefoons en vijf lezingen (opgenomen in het Engels):

Publiek Geld? Publieke Code!’

"Ik wens dat de FSFE doorgaat met haar goede werk, de boodschap van de voordelen van Vrije Software blijft verspreiden en blijft aandringen op meer rechtvaardige regelgeving op politiek niveau, zoals de Publiek Geld? Publieke Code!-campagne."

Ljoedmila Vaseva, softwareontwikkelaar bij ctrl.alt.coop eG. Interview in januari 2022.

Software gemaakt met belastinggeld moet worden vrijgegeven als Vrije Software. De FSFE voert actief campagne voor "Publiek geld? Publiek Code!" in de EU en verschillende andere landen in Europa. We pleiten ervoor om Vrije Software op te nemen in de EU-wetgeving. We organiseren verkiezingsactiviteiten waarbij we politieke partijen vragen naar hun standpunt over Vrije Software. We tonen goede praktijken van publieke instellingen die reeds Vrije Software gebruiken. We vertalen ons materiaal in verschillende talen en houden in heel Europa evenementen met "Publiek geld? Public Code!". We hebben zelfs een prototype gemaakt om overheidsopdrachten transparanter te maken en dat bereikte de finale van de EU Datathon!

Digitale rechten: De Europese Unie bespreekt momenteel de bespreking van de verklaring van digitale rechten en beginselen. Het Europees Parlement heeft overeenstemming bereikt over een gemeenschappelijke tekst waarin Vrije Software wordt erkend als een manier om transparantie in algoritmen en kunstmatige intelligentie zeker te stellen. De FSFE blijft de lopende interinstitutionele dialoog in de gaten houden en probeert ervoor te zorgen dat het voorstel van het Parlement overeind blijft.

Duitsland: In november 2021 is de nieuw gevormde Duitse regering akkoord gegaan met FSFE's "Publiek Geld? Publieke Code!'-eis en verklaarde het als een van de haar doelstellingen. Het regeerakkoord stelde digitalisering als prioriteit en Vrije Software als een veilige en transparante oplossing. Deze beslissing was een belangrijke ontwikkeling voor de Vrije Softwarebeweging in Duitsland.

Echter, 100 dagen na het aantreden van de nieuwe Duitse regering was er nog geen enkele actie ondernomen. De FSFE riep de regering op om haar eigen plannen te volgen.

Daarom eiste de FSFE samen met andere actoren dat de Duitse regering digitale soevereiniteit in de federale begroting over 2022 zou opnemen. In een open brief (in het Duits) verzoeken de ondertekenaars de regeringsfracties in het Duitse parlement, de Bondsdag, om te beginnen met de uitvoering van hun plannen met betrekking tot het gebruik van Vrije Software.

Duitse regionale overheden: Een vereniging van negen overheden heeft gezamenlijk hun administraties gemoderniseerd en op Vrije Software gebaseerd. Re@di -. regional.digital is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van negen Zuid-Duitse steden. Hun gemeenschappelijke behoeften worden vervuld door synergie-effecten in gezamenlijke ontwikkeling. In ons interview benadrukten Alexander Gabriel en Eduard Itrich dat de overheden hun middelen kostenefficiënt kunnen gebruiken dankzij samenwerking en het delen van Vrije Software.

Italië: Ons team van vertalers heeft de "Publiek Geld? Publieke Code!"-brochure in het Italiaans vertaald. Vrienden van het team zijn zo vriendelijk geweest om de brochure te proeflezen. Vervolgens organiseerden vrijwilligers een ronde waarin de "Publiek Geld? Publieke Code!"-campagne in Italië werd voorgesteld, om te beginnen met Bologna en Trento (opgenomen in het Italiaans met Engelse ondertitels) en aanwezig zal zijn in Caltanissetta.

Vier mensen die vragen uit het publiek beantwoorden.
Vrijwilligers presenteerden ‘Publiek Geld? Publieke Code!’ in Italië (opgenomen in het Italiaans, met Engelse ondertitels

In Trento was het evenement gericht op Vrije Software in educatie. In Bologna was het evenement gericht op "Publiek Geld? Publieke Code!" Leden van de lokale overheid waren aanwezig. Drie concrete voorstellen kwamen voort uit dit evenement: Coderdojos in publieke scholen, lokale Coding Gyms, en eenpublieke hoorzitting om het onderwerp "Publiek Geld? Publieke Code!" duidelijk te maken aan de gemeenteraad.

Spanje: Vrijwilligers hebben de "Publiek Geld? Public Code!"-brochure in het Spaans vertaald. Om dit goede nieuws te delen organiseerden we een evenement gewijd aan onze Spaans sprekende gemeenschap. We experts van GNUHealth, Lliurex, Pica Pica HackLab, Linkat en KDE hebben deelgenomen. Alle lezingen zijn opgenomen in het Spaans.

Frankrijk: De FSFE nam deel aan een werkgroep over databescherming en Vrije Software georganiseerd door de Franse databeschermingsautoriteit (CNIL) in het kader van het Open Overheid initiatief. De ontwikkeling van technologieën die de privacy respecteren was het belangrijkste onderwerp.Voor de schaalbaarheid werd onderwijs over ethiek en Vrije Software in ingenieurs- en IT-scholen voorgesteld. Een mogelijke certificering van privacy-respecterende technologieën zou een poortwachter creëren en dat is ongewenst.

Winnend prototype: De FSFE creëerde een applicatieprototype dat de finale van de EU Datathon bereikte. Het programma TEDective beoogt een verbinding tot stand te brengen tussen openbare aanbestedingen en bedrijfsgegevens en deze data te analyseren. Het doel is burgers en deskundigen in staat te stellen toezicht te houden op verdachte marktactiviteiten van algemeen belang. Het projectidee is een succes geworden en haalde de top drie van de 26 inzendingen in de "transparantie bij overheidsopdrachten"-uitdaging van de EU Datathon 2022. Ons team is nu uitgenodigd om het project verder te ontwikkelen en in Brussel te presenteren.

Outreach: Enkele van onze outreach-activiteiten: De FSFE gaf een 'Publiek Geld? Public Code!' werkgroep op de esLibre- conferentie in Vigo (Spanje) en op de rC3-conferentie. Het doel was om de aanwezigen aan te moedigen contact op te nemen met hun eigen overheden om publieke code in de publieke sector te eisen. De FSFE presenteerde de rol van Vrije Software tijdens de coronacrisis op de esLibre-conferentie (opgenomen in het Engels) in Vigo, op de SFSCon-conferentie (opgenomen in het Engels) in Bolzano (Italië) en online op GnuHealthCon21. We legden ook uit waarom innovatie Vrije Software nodig heeft op make-it.saarl in Saarbrücken (Duitsland).

Kunstmatige Intelligentie en Vrije Software

"Blijf pleiten voor softwarevrijheid, vooral op EU-niveau en in de publieke sector. Institutionele veranderingen kunnen en moeten bereikt worden."

Matti Lammi, systeemspecialist bij ETLA Economisch Onderzoek. Interview in januari 2022.

Kunstmatige Intelligentie (KI) kan meer controleerbaar, betrouwbaar en innovatief zijn met Vrije Software. Transparantie in KI-technologieën is nodig om ze te testen, hun resultaten te evalueren en ze te verbeteren. De FSFE betrekt experts op het gebied van KI, doet beleidsaanbevelingen, en pleit voor KI-gerelateerde wetgeving in de Europese Unie.

Beleidsaanbevelingen: De FSFE analyseerde hoe KI meer controleerbaar, betrouwbaar en innovatief kan zijn met Vrije Software en deed beleidsaanbevelingen. Het gebruik van Vrije Software in KI-technologieën heeft het potentieel om meer aangenomen te worden door de technische kennis die nodig is om KI te gebruiken. Een bestaand algoritme dat kan worden hergebruikt komt het hele onderzoeksecosysteem ten goede. In dit verband kunnen publieke onderzoeks- en onderwijsinstellingen die KI-systemen uitvinden, gebruiken of aanschaffen deze in een publiek register publiceren, met inbegrip van een beschrijving, de versiegeschiedenis en de broncode.

EU-wetgeving: De FSFE volgt de KI-verordening om er zeker van te zijn dat Vrije Software er deel van uitmaakt. In de poging om een digitaal beleid in lijn met de fundamentele rechten van mensen aan te nemen, is het Europees Parlement bezig met het vinden van een standpunt over het juridisch kader voor de ontwikkeling en het gebruik van KI-technologieën.

Het Europees Parlement heeft met een enorme meerderheid een resolutie over KI aangenomen. Volgens de resolutie moeten overheidsopdrachten Vrije Software vereisen, waar passend, met als doel het aanmoedigen van grensoverschrijdende samenwerking. Het Parlement erkent dat Vrije Software investeringen kan bevorderen en innovatie in KI-technologieën in de EU kan versterken. De FSFE drong er bij het Parlement op aan om haar eigen standpunt over te nemen in de KI-verordening.

Expert-interview: Ons interview met Vincent Lequertier, onderzoeker van kunstmatige intelligentie voor de gezondheidszorg, ontrafelt baanbrekende onderwerpen zoals de mogelijkheid dat KI het wettelijke recht om auteursrecht te claimen zal verkrijgen.

Outreach: De FSFE presenteerde de status van Vrije Software en kunstmatige intelligentie in de Europese Unie tijdens de OW2 (opgenomen)- en OSCAL (opgenomen)-conferenties. We analyseerde de uitdagingen van ethische KI in KIDD-Fachkonferenz.

Routervrijheid: uw poortwachter naar het internet vrijhouden

“Routervrijheid is essentieel voor eindgebruikers om autonoom te blijven in hun vermogen om toegang te krijgen tot het internet, met behulp van apparaten en Vrije Software die zij vertrouwen voor beveiliging, privacy en databescherming. Gebruikers moeten niet gebonden zijn aan een bepaalde router of modem voor internettoegang. De FSFE moet campagne blijven voeren voor Routervrijheid en samenwerken met nationale organisaties voor digitale rechten en Vrije en Open Source Software-organisaties om te komen tot een neutraal, veilig en gezond internet”

Kostas Papadimas, GFOSS. Griekenland

Routers en modems zijn toegangspoorten tot het internet. In staat zijn om deze apparaten te besturen is niet alleen essentieel voor softwarevrijheid, maar ook voor veiligheid, privacy en energieverbruik. 2022 is een actief jaar geweest met verschillende positieve ontwikkelingen en nieuwe uitdagingen. We zagen regelgevende instanties die wetten voorstellen om deze vrijheid voor eindgebruikers veilig te stellen, internetdienstverleners (ISP's) die gedwongen worden zich te houden aan de wet en coalities van organisaties en vrijwilligers die samenwerken om dit recht van de beleidsmakers te eisen. Aan de andere kant vormen glasvezelverbindingen (FTTx) een regelgevende uitdaging voor de toekomst.

Persoon presenteert een dia met een kaart van Europa.
Lucas Lasota presenteert dat Routervrijheid een realiteit is in verschillende Europese landen. Volledige lezing beschikbaar (in het Engels). SFSCon, 2021.

Wij werken, met toenemend succes, met regelgevers om hen te doen inzien dat Router Freedom moet worden geconsolideerd in wetgeving. In 2022 werkten we aan verschillende kwesties/uitdagingen, variërend van multi-belanghebbende initiatieven tot bilaterale samenwerking met regelgevers en strategische ondersteuning van partnerorganisaties in Europa.

Vrijmaken van glasvezelverbindingen: De uitrol van glasvezelnetwerken in Europa heeft beleidsmakers voor regelgevende uitdagingen gesteld. De beslissing of eindgebruikers eigen eindapparatuur mogen gebruiken voor hun internetverbinding heeft een directe impact op de uiteenlopende belangen van consumentenbeschermingsautoriteiten tegenover grote telecomexploitanten. Grote ISP's proberen hun investeringen in de aanleg van nieuwe-generatienetwerken veilig te stellen ten koste van de eindgebruikers die lijden onder handelspraktijken die hun legitieme rechten op het gebruik maken van digitale vrijheden beperken.

In 2022 hebben wij met de regelgevers samengewerkt om een beter beleid te ontwikkelen dat rekening houdt met de belangen van de eindgebruikers. Wij deelden onze zorgen met de regelgevers over plannen om glasvezel-naar-huisconstructies (FTTH) uit te sluiten van Routervrijheid, evenals zij die nog bezig zijn met het analyseren van de glasvezelmarkt. Wij hebben ook de regelgevingskwesties van Routervrijheid in een context vanuit het perspectief van duurzaamheid van de telecomsector voor het Lichaam van Europese Regelgevers voor Elektronische Communicatie (BEREC) geplaatst. Tijdens al deze processen hebben wij gerekend op de steun van verschillende netwerkspecialisten die vrijwillig bestuderen, onderzoeken en hun mening met ons delen.

Griekenland: De FSFE heeft een coalitie geholpen die bestaat uit organisaties in Griekenland, om feedback te geven aan de Griekse regulator over de komende wetgeving die Routervrijheid in het land zal consolideren. In ons standpunt benadrukten wij het belang van het veiligstellen van deze vrijheid voor alle soorten netwerken, inclusief DSL, coax en FTTH. Ons standpunt (Engels), (Grieks) werd gesteund door belangrijke belanghebbenden op het gebied van digitale rechten, consumentenbescherming en bedrijfsvertegenwoordiging. Het FSFE-landteam Griekenland hielp bij de vertaling.

Oostenrijk: De FSFE en de Alliantie van Telecommunicatie Eindapparatuur Fabrikanten (VTKE) organiseerden een online sessie (opgenomen, Duits) waarin de belangrijkste belanghebbenden debatteerden over de toekomstige vooruitzichten van Routervrijheid in Oostenrijk. Hoewel vertegenwoordigers van de industrie hun bezorgdheid uitten over de integriteit van de netwerken en gebruikerservaring, waren de meeste belanghebbenden het eens over de voordelen van het vastleggen van Routervrijheid in de wetgeving.

Vier voordelen van Routervrijheid. #1. Kies uw eigen router. Het apparaat dat u van uw internetprovider krijgt moet niet de enige mogelijkheid zijn. #2 Beveilig uw internetverbinding. Routers verzenden persoonlijke gegevens. Sommige eindapparatuur biedt meer privacy dan andere. Bepaal voor uzelf het niveau van beveiliging      dat u wilt. #3. Upgrade uw router. Verhoog de snelheid en dekking van uw router. Maak hem compatibel met uw apparaten. Configureer, verbeter en repareer uw router. De prestaties moeten aan u zijn. #4. Vermijd een routermonopolie. Als u alleen de apparatuur kunt gebruiken die wordt geleverd door een enkel bedrijf, kunnen uw mogelijkheden minder veiliger of minder gebruiksvriendelijk zijn. En heeft u geen alternatief. Haal het meeste uit de innovaties op de routermarkt.

Italië: Italiaanse vrijwilligers en onze partnerorganisatie Modem Libero hebben met ons samengewerkt bij het monitoren van het regelgevingspanorama in het land, vooral met betrekking tot FTTx en gerelateerde antitrustkwesties.

Nederland: Het FSFE-landteam Nederland hield voorbereidende bijeenkomsten voor de komende hervorming van de telecommunicatiewet in België en begon de inspanningen te coördineren met partnerorganisaties voor mogelijke acties. Ze hebben ook de handhaving van Routervrijheid-regels in Nederland gevolgd.

Onderzoek: Internetgebruikers uit heel Europa hebben deelgenomen aan onze Routervrijheid enquête, waarin ze hun ervaringen met ISP's deelden, problemen en kwesties meldden en hun mening over relevante kwesties met betrekking tot de vrijheid van eindapparatuur hebben ingediend. De resultaten van de enquête zullen begin 2023 worden gepubliceerd.

Infographics: Vrijwilligers hebben onze nieuwe Routervrijheid infographics in het Nederlands (1,2), Italiaans (1,2), Frans (1,2) en Grieks (1,2) vertaald. Groepen vrijwilligers waren actief in Italië, Nederland en Portugal.

Apparaatneutraliteit: Controle over onze apparaten herwinnen

Code is wet, zoals Lawrence Lessig het uitdrukte. Daarom zijn Vrije Software en open standaarden noodzakelijk voor de menselijke vrijheid. Onze vrijheid wordt bedreigd door patenten, kopieerbeveiligingen, vergrendelde apparaten en spionage. Om deze bedreigingen tegen te gaan steun ik FSFE's campagne voor open standaarden, informatiebeveiliging en apparaatsoevereiniteit en tegen steeds strengere auteursrechtwetten.

Björn Persson (Software-Ingenieur)

Is het u ooit opgevallen dat het aantal apparaten dat u dagelijks gebruikt voortdurend groeit, maar dat het steeds moeilijker wordt om er Vrije Software op te draaien? Dit is niet alleen uw persoonlijke indruk, maar een feit: grote fabrikanten, verkopers en systeemaanbieders vergrendelen steeds vaker apparaten en beperken de vrijheid van de eindgebruikers.

De FSFE heeft het Apparaatneutraliteit-initiatief gelanceerd om strategieën te promoten om de controle over apparaten te herwinnen. In 2022 hebben we ons ingezet om Apparaatneutraliteit in de EU-wetgeving te krijgen.

DN logo.

Verordening Digitale Markten: Sinds 2021 heeft de EU een uitgebreid stuk wetgeving uitgewerkt om grote digitale platforms te reguleren. Wij hebben ons ingezet om Apparaatneutraliteit in de nieuwe wet op te nemen en samengewerkt met beleidsmakers in het Europees Parlement. De Verordening Digitale Markten is een belangrijke vooruitgang voor het vaststellen van verschillende anti-monopolieverplichtingen die invloed hebben op de vrijheid van software, interoperabiliteit en controle over persoonsgegevens.

Na vele herhalingen en amendementen heeft het Europees Parlement de Verordening Digitale Markten aangenomen, met 642 stemmen voor, 8 stemmen tegen en 46 onthoudingen. Met deze stemming wordt het beginsel van Apparaatneutraliteit ingevoerd. Tegelijkertijd heeft het Parlement de kans gemist om strenge eisen voor interoperabiliteit, gebaseerd op Open Standaarden, in te voeren. Als samenvatting van onze betrokkenheid hebben wij een analyse voorbereid over hoe Vrije Software een cruciaal element is voor de uitvoering van de wet.

Hoewel Apparaatneutraliteit in de wetgeving een belangrijke eerste stap is, zal de handhaving van de wet een uitdaging zijn en zal een nauwgezette controle van de burgersamenleving vereisen. Vrije Software en Open Standaarden zijn sleutelfactoren voor een goede implementatie van Apparaatneutraliteit in Europa.

Radioapparatuurrichtlijn: De FSFE is op haar hoede over een Richtlijn Radiovergrendeling. De EU Radioapparatuur Richtlijn kan het onmogelijk maken om aangepaste software te installeren op de meeste radiotoestellen. Dit betreft bijvoorbeeld WiFi-routers, telefoons en ingebedde apparaten. De verordening vereist dat hardwarefabrikanten een barrière inbouwen waardoor gebruikers geen software kunnen installeren die niet door hen is gecertificeerd. Helaas kunnen we geen melding maken van belangrijke nieuwe ontwikkelingen van het afgelopen jaar.. De Europese Commissie, met name met name DG GROW (het departement dat verantwoordelijk is voor de interne markt en industrie) deelt geen informatie over de huidige staat van de gedelegeerde handeling die moet worden voorbereid. Zelfs de resultaten van de laatste raadpleging in 2020 zijn nog niet openbaar. Wij blijven de situatie volgen en we zijn klaar om te handelen bij de volgende ontwikkeling. Het onderwerp is te belangrijk om te negeren.

Publiek bewustzijn: We hebben het concept van Apparaatneutraliteit gedeeld met verschillende gemeenschappen en podia om feedback te verkrijgen zodat we waardevolle inzichten voor beleidsmakers konden leveren. Wij presenteerden het concept op FOSDEM 2022 en bespraken het op OW2 2022 (opgenomen). We spraken met juristen op LLW 2022 en deelden inzichten met de OSCAL-gemeenschap.

"NGI0 heeft het niet alleen mogelijk gemaakt om onze doelen na te streven door het verstrekken van financiering. Ik werd een aantal keren benaderd door professionals die ik heb leren respecteren voor hun kennis. [We kregen] concrete steun, variërend van beveiliging tot bruikbaarheid, internationalisering, licenties, auteursrecht en het plaatsen van wat we doen in een perspectief van inclusiviteit en diversiteit. Hun hulp zal een lange weg gaan om onze producten te verbeteren en ik weet zeker dat ik op zoek ga naar andere partners voor het NGI0-project voordat we klaar zijn."

Joop Ringelberg, Perspectives-core Project

Programma's komen vaak met juridische vragen en de FSFE is er om Vrije Softwareprogramma's te helpen. We beantwoorden vragen over licenties, we bieden technische ondersteuning om licenties gemakkelijker te maken, we bieden juridisch educatief materiaal over Vrije Software en we organiseren een jaarlijkse conferentie. Sinds 2008 organiseert de FSFE de jaarlijkse Free Software Legal and Licensing Workshop (LLW) voor het juridische netwerk van de FSFE. Het is een conferentie voor juridische experts op het gebied van Vrije Software om te discussiëren en beste praktijken over Vrije Softwarelicenties uit te wisselen.

Licentievragen beantwoorden: De FSFE heeft een team voor Licentievragen, bestaande uit verschillende vrijwillige juridische experts uit heel Europa die voortdurend projecten en individuen helpen met onderwerpen die betrekking hebben op Vrije Softwarelicenties. Iedereen die een vraag heeft over Vrije Softwarelicenties kan de groep bereiken via licence-questions@fsfe.org. Dit jaar hebben we veel mensen geholpen met het beantwoorden van fundamentele licentievragen, voornamelijk met behulp van onze online bron met veelgestelde vragen ("FAQ ").

Next Generation Internet Zero (NGI0): De FSFE zette dit jaar haar activiteiten voort in het NGI0-initiatief van de Europese Commissie en zal haar activiteiten beëindigen wanneer het project, eind 2022, zal worden beëindigd. Tot nu toe hebben we samengewerkt met bijna 300 deelnemende softwareprojecten om hen te helpen door middel van het doen van aanbevelingen om aan REUSE te voldoen en hen te helpen bij juridische en licentievragen.

Het doel van dit NGI0-initiatief is steun te verlenen aan de ontwikkeling van softwaretechnologieën die het internet kunnen helpen verbeteren tot een platform dat transparantie, mensenrechten en democratie vergemakkelijkt en ondersteunt. De FSFE is specifiek betrokken bij twee NGI0-acties: NGI0 PET, dat softwareprojecten ondersteunt die privacy en het online vertrouwen vergroten, alsmede NGI0 Discovery, dat softwareprojecten ondersteunt die gebruikers beter in staat stellen om online informatie te zoeken en te ontdekken.

Juridische en Licentiewerkgroep (LLW): De editie 2022 van de LLW zou oorspronkelijk plaatsvinden in Göteborg (Zweden). Maar tijdens het planningsproces werd, vanwege onzekerheden over COVID-19, besloten om de conferentie opnieuw online te houden. Hoewel het opnieuw online houden van de LLW niet ideaal was, waren we toch blij een succesvol evenement te kunnen organiseren gedurende vijf weken in april en mei met de hulp van veel van onze vrijwilligers in het juridische netwerk. Alle georganiseerde gesprekken werden standaard gehouden onder de Chatham House Rule en omvatten discussies over onderwerpen zoals de Netfilter v. McHardy-schikking in Duitsland, de lopende Software Freedom Conservancy v. Vizio-zaak in de Verenigde Staten, opkomende trends in het gebruik van Vrije Software in Open Wetenschap en andere actuele en relevante onderwerpen.

Juridische Educatiedag: Het begrijpen van de juridische zaken en het voldoen aan wettelijke verplichtingen kan soms een last worden. Dat is de reden waarom wij graag de eerste Juridische Educatiedag ("Legal Education Day") (LED) organiseerden. We leverden basisvorming over de juridische context van Vrije Software: auteursrecht en het concept van auteursplicht. Nuttige onderwerpen voor software-ontwikkelaars volgden, zoals licentiecompatibiliteit, handelsmerken en containers. We zijn van plan LED volgend jaar te herhalen.

Nieuwe projecten van de Europese Commissie: Dit jaar hebben we ook deelgenomen aan het opstellen en indienen van drie extra projecten van de Europese Commissie die eind 2022 van start moeten gaan: NGI0 Zooom, NGI0 Entrust en NGI0 Review. Ondanks een lang indieningsproces en wachtperiode waren we blij dat alle drie de projecten werden goedgekeurd en dat we er aan zullen deelnemen in in dezelfde hoedanigheid als ons werk in NGI0. Dit betekent dat wij juridische ondersteuning blijven bieden voor een breed scala aan software uit uit heel Europa, wanneer het werk voor deze goedgekeurde projecten eind dit jaar begint.

Net als bij het NGI0-initiatief zal de FSFE lid worden van een gezamenlijk consortium van organisaties die steun verlenen aan softwareontwikkelingen die deelnemen aan deze projecten van de Europese Commissie. Onze voornaamste rol zou zijn om, voornamelijk via onze REUSE-specificaties, hulp te bieden met hun juridische en licentiebehoeften.

Publieke bewustmaking: De FSFE gaf een online lezing over Softwarerecht en Vrije Softwarelicenties, met conceptuele inleidingen over licenties en auteursrecht, aan de Humboldt Universiteit van Berlijn.

REUSE: Licenties makkelijker maken

"Wat REUSE betreft, hebben we veel geleerd. We realiseren ons dat het idee achter REUSE eenvoudig, duidelijk en krachtig is... Tegenwoordig worden Vrije Software projecten steeds ingewikkelder, en veel componenten/bestanden van eenzelfde project hebben verschillende licentie/auteursrecht-informatie. REUSE helpt veel bij het bijhouden van de status van deze informatie in ons project."

Xianjun Jiao, OpenWifi -project

Vrije Software wordt gemaakt door ontwikkelaars en komt zoals alles tussen kleine projecten en grote bedrijfssuites. Het vrijgeven van code, terwijl het de gebruikers de vier vrijheden geeft, zou eenvoudig moeten zijn maar componenten van derden kunnen gepubliceerd zijn onder verschillende beschikbare Vrije Softwarelicenties en zo enige last creëren.

Met REUSE proberen we dit alles gemakkelijker te maken voor iedereen: individuele ontwikkelaars, gebruikers, bedrijven en hergebruikers. REUSE is een verzameling van beste praktijken en hulpmiddelen met het doel om de auteurs- en licentie-informatie van alle bestanden in een softwarepakketbron op een pragmatische en duurzame manier te beschrijven. Op grote schaal maakt dit Vrije Software transparanter en veiliger voor hergebruik.

Nieuwe REUSE versie: We publiceerden versie 1.0.0van het REUSE-hulpgereedschap die de eerste adoptie van de beste praktijken in een softwarepakketbron comfortabeler maakt. Dankzij onze geweldige vrijwilligers en externe bijdragers aan het project streven we naar nog meer mogelijkheden en vereenvoudigingen voor ontwikkelaars.

Implementaties: Uiteraard is de beste standaard irrelevant als hij ongebruikt blijft. Daarom helpen wij projecten met het begrijpen van hun huidige licentie- en auteursrechtsituatie en maken deze transparant via REUSE. Een prominent voorbeeld is cURL, een algemeen bekend gereedschap voor de overdracht van netwerkgegevens, die vanaf juli 2022 officieel REUSE naleeft. Deze inspanning wordt voortgezet, bijv. met het GNUHealth- project waarvan het team besloot REUSE te gebruiken voor al hun componenten. Voel u vrij om projecten aan te spreken waarvan u graag wil dat ze REUSE zouden naleven, en verspreid het woord!

Outreach: De FSFE presenteerde bij verschillende gelegenheden de REUSE-activiteit en het belang van licentiemetadata in Vrije Software. We gaven presentaties op het Upstream-evenement (opgenomen), op de esLibre conferentie (opgenomen, in het Spaans) in Vigo (Spanje) en op de OpenExpoEurope2022-conferentie in Madrid. We hebben REUSE ook gepresenteerd op de Weizenbaum conferentie in Berlijn, een plaats gewijd aan interventies voor open digitale toekomst, op FrOSCon (opgenomen, in het Engels) in St. August (Duitsland) en op SFSCon (opgenomen, in het Engels) in Bolzano (Italië).

Jeugd Hackt Voor Vrijheid: Een codeerwedstrijd

Illustratie van drie studenten in een hackerspace met posters

"Deelnemen aan deze wedstrijd was persoonlijk een grote stap omdat ik daarvoo nog nooit iets heb geprogrammeerd en ik niet de kennis had om dat te doen. Tijdens het project heb ik veel meer geleerd over programmeerconcepten, hoe ik de modules kan implementeren en, in het algemeen, de programmeertaal Python."

Ekaterina, een van de winnaars van de wedstrijd

De codeerwedstrijd Jeugd Hackt Voor Vrijheid is een nieuw initiatief van de FSFE. Ons doel is om meer jongeren bewust te maken van Vrije Software door hen aan te moedigen om te knutselen en te experimenteren met technologie. Het is een kans voor jongeren om te discussiëren en te netwerken met belangrijke mensen op het gebied van computerwetenschap en Vrije Software. De winnaars worden beloond met een reis naar Brussel en een geldprijs, die een investering kan zijn voor een eigen project. Het eerste jaar van de wedstrijd was een succes met een grote deelname en goed gemaakte winnende projecten.

Deelname: We hadden het genoegen om veel interessante en inspirerende projecten uit heel Europa te ontvangen. Meer dan honderd mensen van 13 tot 19 jaar uit 25 landen hebben zich voor de wedstrijd ingeschreven, waardoor het een echt pan-Europees evenement is geworden.

Codeerperiode: De deelnemers hadden vijf maanden de tijd om een Vrije Softwareproject te bedenken. 35 van hen dienden een project in bij de jury.

Jury: Een onafhankelijke jury beoordeelde de ingediende projecten. De juryleden blinken uit in softwareontwikkeling en zijn nauw betrokken bij de Vrije Softwarebeweging.

Zes winnaars: De winnende programma's bieden gebarentaaltranscriptie, een slimme tafelrobot, een persoonlijke assistent, een muziekleraar, het delen van bestanden en een huiswerkmanager. Natuurlijk, allemaal Vrije Software.

Kinderboek: Een verhaal over software, skateboards en frambozenijs

"Een opwekkend verhaal over zelfredzaamheid, gemeenschap, en opstaan tegen pestkoppen... softwarevrijheid is menselijke vrijheid!"

Cory Doctorow, auteur wetenschapsfictie

In november 2021 publiceerde O'Reilly ons boek "Ada & Zangemann - een verhaal over software, skateboards en frambozenijs" (in het Duits) onder een Creative Commons-licentie. Een kinderboek voor jonge en oude lezers: "Ada & Zangemann" is een leuk en leerzaam verhaal.

De auteur, FSFE-voorzitter Matthias Kirschner, brengt aan de lezers, jong en oud, het belang van gemeenschappelijk eigendom van software bij en zelfs de basis van complexere onderwerpen eromheen. Sandra Brandstätter brengt de personages tot leven met haar prachtige illustraties. Het was, net voor de feestdagen, snel uitverkocht bij uitgeverij O'Reilly en kreeg goede recensies. In juni 2022 hebben we een Oekraïense vertaling van het boek zonder winstoogmerk verspreid.

Illustratie van drie stukken. Aan de linkerkant een illustratie met een meisje dat typt op een toetsenbord aangesloten op haar telefoon tussen gereedschap en open boeken. Aan de rechterkant een oude chagrijnige      man die typt voor ultra luxueuze schermen te midden van meubels met gouden details. Onderaan staat de tekst worden Ada en Zangemann vergezeld van de boekomslag.
Ada ontrafelt de mysteries van software in een avontuur met haar vrienden, na een ongelukkige ontmoeting met de rijke en beroemde uitvinder Zangemann.

Boekdonaties: Na de publicatie van Ada & Zangemann, vroegen we onze Duitstalige gemeenschap om exemplaren van het boek naar openbare bibliotheken te brengen voor kinderen die het niet kunnen betalen of niet hebben gehoord. De respons was overweldigend: meer dan 60 boeken werden geschonken aan bibliotheken in Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland.

Recensies: 'Ada & Zangemann' kreeg een goede beoordeeld door de EKZ-groep, de organisatie die nieuwe publicaties beoordeelt voor openbare bibliotheken in Duitsland en Oostenrijk. Daarom werd het boek aanbevolen voor openbare bibliotheken. De recensie karakteriseerde Ada & Zangemann als "aantrekkelijk geïllustreerd door S. Brandstätter, [...] didactisch goed gestructureerd en zeer geschikt als basis voor discussie". Naast andere tijdschriften kreeg het boek positieve recensies in de technologietijdschriften Linux Magazine en Golem.

Kirschner's boek laat lezers, jong en oud, kennismaken met de kracht en het gevaar van software. Het belicht ook de versnellende effecten van het vrijelijk delen van software - het creëren van voorwaarden voor directe en indirecte samenwerking die een metafoor kan zijn voor gedrag van de wetenschap. Achter dit alles zit een achtergrond van ethiek van kennisdeling waarop de boog van de menselijke geschiedenis rijdt.

Vint Cerf, computerwetenschapper, een van de uitvinders van het internet

Oekraïense versie: De FSFE vertaalde "Ada & Zangemann" in het Oekraïens, gaf daardoor een vrij beschikbaar e-boek weg en schonk 2.750 exemplaren van het boek aan openbare instellingen en niet-gouvernementele organisaties in heel Europa, die ze verder verspreidden onder vluchtelingenkinderen uit Oekraïne en aan openbare bibliotheken.

Foto met kinderen
Auteurslezing van "Ada&Zangemann" voor 150 derdeklassers van scholen in Offenburg. © CC-BY-SA Stadt Offenburg / herrfichtner

Outreach: De FSFE bereikte de jongere generatie met auteurslezingen van het boek in een hackerspace-bus bij re:publica in Berlijn, in een grote bioscoopzaal gevuld met meer dan 150 derdeklassers in Offenburg, in een openbare bibliotheek in Keulen, online bij Chemnitzer Linux-Tage, online op Wintercongres (opgenomen, in het Duits) en drie lezingen in schoolklassen in Berlijn en twee in Zuid-Duitsland. De auteur nam deel aan podcastafleveringen bij Open source couch (in het Duits) en GNU/Linux (in het Duits).

Vrije Software in educatie

Vrije Software heeft veel praktische voordelen voor bedrijven, het onderwijs en de publieke sector, maar bovenal zou het moeten worden beschouwd worden als een mensenrecht. Ik ben supporter van de FSFE geworden om dat duidelijk te maken: waarom Vrije Software zo belangrijk is voor een levendige democratische samenleving en voor ieder van ons.

Erik Grun

Studenten moeten concepten over informatietechnologie leren in plaats van alleen maar het leren gebruiken van producten van propriëtaire softwarebedrijven. Vrije Software helpt studenten technologie en specifiek codering te begrijpen. Met Vrije Software-ontwikkeling kunnen studenten ook de waarde van samenwerken voor een gemeenschappelijk goed leren. Dit zijn slechts enkele redenen waarom studenten Vrije Software zouden moeten leren gebruiken en onderwijsinstellingen ook Vrije Software zouden moeten gebruiken. Dit jaar organiseerden we verschillende activiteiten die het belang van Vrije Software in het onderwijs in verschillende landen aantonen.

Stockholm: We interviewden twee belangrijke bijdragers achter Öppna skolplattformen ('Open school platform'): het functionele en veilige Vrije Software-alternatief voor het propriëtaire schoolplatform ('Skolplattformen'). Ouders ontdekten onregelmatigheden en veiligheidsproblemen in het €100 miljoen kostende, met publiek geld gefinancierde, platform. Toen ze de gebreken zelf gingen repareren nam de stad Stockholm juridische stappen tegen de ontwikkelaars.

Nederland: Studenten zouden niet verplicht moeten zijn om gebruik te maken van propriëtaire software om deel te nemen aan het onderwijsproces. De FSFE heeft zich aangesloten bij de Nederlandse coalitie 'Eerlijk Digitaal Onderwijs' die privacy respecterende oplossingen met Vrije Software in scholen ondersteunt.

Barcelona: De FSFE nam deel aan de Democratische Digitaliseringsconferentie en gaf een bijdrage in een panel over het belang van Vrije Software. De FSFE merkte op dat publieke middelen niet gebruikt mogen worden om het onderwijs afhankelijk te maken van Big Tech.

Berlijn: De lokale groep Berlijn komt maandelijks online bij elkaar om zich te wijden aan Vrije Software in educatie.

Zürich: De lokale FSFE-groep Zürich werkt aan 'Leren zoals de professionals', een campagne waarin de beschikbare Vrije Software die geschikt zijn voor klaslokalen wordt gepresenteerd. Dit jaar heeft de groep zich op de outreach van de campagne gericht.

Wat is Vrije Software? - Ons werk aan publieke bewustmaking

"De FSFE doet fantastisch werk om de vrijheid van software lokaal, nationaal en in de EU te bevorderen. Ik geniet van de podcast en de Nieuws-RSS dus was het vanzelfsprekend om supporter te worden. Ik wil ook meer betrokken raken bij de Vrije Softwaregemeenschap.”

Einar Mostad, leraar Engels, muzikant en IT-student.

Om van softwarevrijheid een wijdverbreide realiteit te maken moeten mensen weten wat Vrije Software is. Wij werken voortdurend aan de bewustmaking van het publiek en leggen Vrije Software uit aan een ander nieuw publiek.

Videos: We publiceerden een korte video in het Engels en in het Duits: "Wat is Vrije Software (Open Bron)?". We legden het complexe onderwerp softwarevrijheid uit in minder dan drie minuten. Dit kan een nieuw publiek helpen het belang van Vrije Software te begrijpen.

Ik Hou Van Vrije Software Dag: Nog één keer, op 14 februari februari, vierden mensen over de hele wereld de "I Love Free Software Day" door het bedanken van alle mensen die het hele jaar door bijdragen aan de vrijheid van software. Op die dag was #ilovefs net als in voorgaande jaren nummer één in het Fediverse-netwerk met meer dan 47.000 vermeldingen en meer dan 20.000 gebruikers die over hun liefde voor Vrije Software hebben geschreven. Talrijke Vrije Software-organisaties, waaronder DINUM, het interministeriële digitale directoraat van Frankrijk, verspreiden de bedankboodschap.

Gepixeliseerd hart en joystick

Dit jaar stond de Ik Hou Van Vrije Software Dag in het teken van spelletjes. Voor het eerst hielden we een speciaal evenement voor IloveFS: tijdens ons twee uur durende evenement gaf de FSFE vier sprekers het woord, die ons meenamen in de wereld van Vrije Softwarespelletjes (opgenomen: Veloren, Flare, Vassal, Wild Jams). Ongeveer zestig mensen namen deel aan het evenement. Na afloop werden de deelnemers uitgenodigd om samen Veloren te spelen, waardoor de middag erg leuk werd.

Vrouw lacht in een park.
Meer weten over Mesh-netwerken? Elektra Wagenrad legde het concept uit in de 14e Software Freedom Podcast aflevering.

Podcasts: De FSFE is het gehele jaar verder gegaan met de Software Freedom Podcasts. We interviewden Stanislas Dolcini, een ontwikkelaar van 0 A.D. Empires Ascendant, een Vrije Software realtime strategiespel over oude oorlogsvoering. Daarna volgde Elektra Wagenrad, een van de oorspronkelijke ontwikkelaars van het B.A.T.M.A.N. protocol en van het Mesh Potato-project, die deze initiatieven presenteerde in een podcastaflevering. En, zoals eerder vermeld, presenteerde Erik Albers de Android Opwaarderen-campagne.

Illustratie van een jong meisje op een skateboard.
"Ada en Zangemann"-stickers

Promotiemateriaal: De FSFE biedt kosteloos promotiemateriaal aan mensen die de boodschap van softwarevrijheid willen verspreiden. Dit jaar hebben we onze collectie verrijkt met stickers voor Android Opwaarderen, Routervrijheid en Ada en Zangemann. We stuurden kosteloos 324 promotiepakketten naar 23 landen zodat deze geïnteresseerde mensen het promotiemateriaal konden gebruiken en verspreiden. We bieden ook een collectie fan-artikelen aan zodat mensen hun verbondenheid met de FSFE kunnen tonen. Probeer ze uit!

De FOSDEM 2022-conferentie

Europa's meest prominente jaarlijkse Vrije Softwareconferentie, FOSDEM, heeft opnieuw als een online evenement plaatsgevonden. We gebruikten het evenement om meningen uit te wisselen en te praten met mensen uit de Vrije Softwaregemeenschap. We verhoogden het bewustzijn over bredere kwesties die onze beweging beïnvloeden in de juridische en beleidsontwikkelingsruimte ("Legal and Policy Devroom").

Beleidsontwikkelingsruimte ("Policy Devroom"): De FSFE was medeorganisator van de Beleidsontwikkelingsruimte op FOSDEM, samen met Karen Sandler en Bradley M. Kuhn van Software Freedom Conservancy en Richard Fontana van Red Hat. De lezingen, die allemaal zijn opgenomen, hadden als onderwerp:

Kraam: Voor nieuwe bezoekers waren we met een glanzende virtuele kraam aanwezig op de FOSDEM-website, waar de FSFE en onze meest opvallende ontwikkelingen van de afgelopen maanden te zien waren.

De vereniging FSFE e.V.

Algemene Vergadering Algemene Vergadering: De Algemene Vergadering van de FSFE kwam op 26 november 2021 bijeen voor haar jaarvergadering. De aanwezigen bespraken langetermijnstrategieën en uitdagingen voor de promotie van softwarevrijheid en hielden ze verkiezingen voor de FSFE-raad. Matthias Kirschner, Heiki Lõhmus en Patrick Ohnewein werden voor twee jaar herkozen als respectievelijk voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester.

De FSFE gemeenschap in Europa

Veel mensen in heel Europa steunen het gebruik van Vrije Software en handelen om het te promoten. De FSFE helpt de Vrije Softwaregemeenschap in Europa om actie te ondernemen en op de hoogte te blijven. Onze gemeenschap is georganiseerd in lokale groepen, landteams en themagroepen. De lokale groepen en landteams bespreken lokale kwesties en creëren vaak lokale initiatieven. Elke actie van de FSFE wordt sterker dankzij onze vrijwilligers die onze boodschap over heel Europa verspreiden.

Aarhus: De lokale groep van Aarhus werd na zeven jaren opnieuw gelanceerd met als doel de bekendheid van Vrije Software in Denemarken te vergroten. De groep besloot om de aandacht te richten op outreach en "Publiek geld? Publieke Code!".

Berlijn: De lokale groep Berlijn heeft weer maandelijkse persoonlijke bijeenkomsten. De groep nam deel aan de FSFE-kraam op het Open Huis-evenement van het Duitse Ministerie van Milieu. Vrijwilligers waren ter plaatse tijdens het evenement om Vrije Software uit te leggen aan het publiek. Ze presenteerden opgewaardeerde Android-telefoons en legden uit hoe Vrije Software kan helpen om softwareveroudering tegen te gaan.

Barcelona: De Vrije Software Barcelonagroep hadden hun eerste persoonlijke evenement sinds 2020.

Frankrijk: Het FSFE-landteam Frankrijk vernieuwde haar wiki-pagina, had twee interne vergaderingen en is van plan om in de komende maanden deel te nemen aan grote Vrije Software-evenementen.

Griekenland: Het FSFE-landteam Griekenland opende zijn eigen Matrix-kamer om in discussie te gaan over uitdagende vertalingen van technische termen en onderwerpen die te maken hebben met softwarevrijheid.

Hamburg: De lokale groep in Hamburg heeft weer maandelijkse persoonlijke bijeenkomsten.

Twee mensen bij een kraam
André Ockers en Nico Rikken bij de FSFE-kraam op de NLLGG-bijeenkomst in Utrecht, mei 2022

Nederland: Het FSFE-landteam Nederland beïnvloedde het beleid inzake het digitale identiteitssysteem in Nederland, gaf advies aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en zorgde voor een groot aantal vertalingen van het Engels naar het Nederlands.

Een belangrijk onderwerp voor het landteam is de Vrije Softwarestrategie van de Nederlandse regering. Het team vindt de vergrootte afhankelijkheid van DigID, de Nederlandse digitale identiteitsapp, zorgwekkend. De teamleden slaagden erin enkele politieke voordelen te behalen door gezamenlijke inspanningen van de gemeenschap. Ze riepen het parlement op om big-tech vergrendeling ("lock-in") door authenticatiediensten voor overheidsgebruik te voorkomen. De Nederlandse gemeenschap stuurde samen met andere organisaties brieven en e-mails. Uiteindelijk resulteerde dat in concrete moties van het parlement voor analoge alternatieven en het baseren van de oplossingen op Vrije Software. Hoewel de moties het authenticatieproces niet corrigeerden, waren ze een concrete actie als antwoord van vrijwilligers. Ook het FSFE landteam Nederland adviseerde het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) over de adoptie en publicatie van Vrije Software.

Tenslotte was de groep, zoals altijd, dit jaar zeer actief bij het vertalen: het Nederlands heeft het grootste aantal nieuwe vertaalde pagina's in 2022 (59), de bijgewerkte niet meegerekend. Het Nederlands benadert het Duits in het totaal aantal vertaalde pagina's op de FSFE-website: Nederlands 1351, Duits 1482. Wat een race.

Voor iedereen die geïnteresseerd is: het FSFE-landteam Nederland houdt maandelijkse online bijeenkomsten. Het team kwam persoonlijk bijeen op de ontmoeting van de Nederlandse Linux Gebruikersgroep (NLLGG), organiseerde een FSFE-kraam op de NLLGG-bijeenkomst in Utrecht en was aanwezig op de Public Spaces-conferentie. In het algemeen is het vermeldenswaard dat de groei van de Nederlandse gemeenschap een iteratief proces was op basis van leren en feedback, aldus Nico Rikken, een van de coördinatoren.

Vertalers: Wij willen elke belemmering voor de vrijheid van software afschaffen, inclusief de taalkundige. Vele vrijwilligers in het FSFE-vertalers team maken onze boodschap toegankelijk voor mensen in heel Europa. In augustus publiceerden we de eerste pagina's in het Turks: onze algemene pagina over Vrije Software en waarom Democratie Vrije Software vereist. Het FSFE Vertalersteam kwam samen om advies te delen over hoe de FSFE-pagina's te vertalen. De vergadering bood instructies voor het gebruik van Git en webpreview. Op het einde speelden de deelnemers hints. In totaal publiceerden we het afgelopen jaar 363 berichten over nieuws en evenementen in het Engels en honderden vertalingen. De meest prominente talen waren Italiaans (306 pagina's), Nederlands (160 pagina's), Spaans (92 pagina's), Duits (85 pagina's) en Frans (37 pagina's).

Wenen: De lokale FSFE-groep Wenen was met een informatiekraam aanwezig op het Veganmania-straatfestival.

Vier vrouwen rond een tafel met posters en stickers
Eerste persoonlijke ontmoeting van FSFE Vrouwen. Van links naar rechts: Francesca Indorado, Loria, Fani Partsafyllidou en Antje Kazimiers

Vrouwen: Het FSFE Vrouwenteam houdt maandelijks online bijeenkomsten. Dit jaar kwam de groep voor het eerst persoonlijk samen in Berlijn. Tijdens hun reguliere bijeenkomsten in juni had het team een inleiding in content management systemen, met drie gasten van CMS Garden. In augustus kwamen leden van de groep bijeen op een van Duitslands grootste GNU/Linux conferenties, FrOSCon in St. Augustin, en namen zij deel aan de FSFE-kraam.

Onze volledige Vrije Software technische infrastructuur

De technische infrastructuur van de FSFE is beter dan ooit tevoren. Het biedt digitale soevereiniteit en privacy voor onze organisatie, de werknemers en vrijwilligers van de FSFE en voor andere gebruikers van onze diensten, omdat we volledig Vrije Software gebruiken op onze eigen "bare metal"-servers. Alle diensten draaien in een soort virtualisatie: 43 virtuele machines zijn verdeeld over verschillende datacenters. Wij hebben onlangs ons bewakingssysteem dat nu gebaseerd is op Icinga2 en gebruikt wordt voor 51 hosts en 747 diensten die voortdurend worden gecontroleerd. Dit jaar hebben wij onze technische infrastructuur verrijkt met drie nieuwe functies:

Kennis delen: We presenteerden onze technische infrastructuur in een artikel. Het artikel inspireerde andere organisaties in de burgersamenleving om soortgelijke doelen na te streven, aangezien de afhankelijkheid van propriëtaire dienstverleners meer en meer wordt gezien erkend als een ernstig probleem. Daarom worden wij steeds vaker werden gevraagd om onze ervaringen, beste praktijken en feedback te delen. Zoals voor alle technologie geldt, is onze infrastructuur echter noch perfect, noch volledig. Onze systeembeheerders staan voor een aantal interessante uitdagingen die hen naast de routinetaken bezig houden. Wij willen hen bedanken, evenals de vele Vrije Softwareprojecten waarvan wij afhankelijk zijn voor hun bijdragen aan softwarevrijheid!

Toegankelijkheid: Onze website vermijdt bewust praktijken die de toegankelijkheid belemmeren, maar er is nog ruimte voor verbetering. Dit jaar hebben we onze consistentie in het toevoegen van alternatieve tekst voor afbeeldingen verbeterd en een specifieke herinnering toegevoegd in Git, die elke keer als een medewerker nalaat alternatieve tekst toe te voegen, dit markeert.

Neem deel aan de beweging

"De FSFE is inclusief en stelt het leerperspectief centraal in haar missie. Daarom hoop ik dat ze nog vele jaren zal bloeien en mensen inspireert zoals ze mij inspireerde. GNUtopia hier komen we!"

George Brooke-Smith, specialist in risicobeheer bij KPMG. Interview in januari 2022.

De FSFE zou niets zijn zonder haar medewerkers. En ze zou zoveel meer zijn met u! Er zijn veel manieren waarop u kunt bijdragen: steun ons financieel, word lid van een lokale groep, neem deel aan onze evenementen om gelijkgestemden te ontmoeten, vertaal onze artikelen, of bied technische ondersteuning aan de organisatie. Schrijf u in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Supporter worden: Opkomen voor vrijheid kost geld en we zijn afhankelijk van mensen zoals u om ons te steunen. Wij garanderen dat alle steun wordt gebruikt om softwarevrijheid in Europa elke dag een beetje meer te bevorderen, stap voor stap, beetje bij beetje, voor de komende decennia.

Groep van 14 mensen voor een modern gebouw
FSFE-stafontmoeting op de SFSCon. Van links naar rechts: Matthias Kirschner, Max Mehl, Marlene Kietreiber, Linus Sehn, Francesca Indorato, Erik Albers, Linda Wagener, Alexander Sander, Gabriel Ku, Lucas Lasota, Lina Ceballos, Fani Partsafyllidou, Niharika Singhal en Bonnie Mehring. Bolzano, Italië, november 2021.

Met uw hulp kunnen we softwarevrijheid blijven verdedigen. Dank u voor uw vertrouwen, uw steun en uw ideeën.