Nieuws

KDE's Okular wordt 's werelds eerste eco-gecertificeerde computerprogramma

op:

KDE's universele documentlezer Okular is de eerste software die het Blauwe Engel-ecolabel toegekend krijgt. De FSFE feliciteert Okular met deze mijlpaal die bevestigt dat het gebruik en de ontwikkeling van Vrije Sofware meer voordelen voor het milieu heeft. Samen met ons Android Opwaarderen-initiatief voeren we in de komende maanden campagne voor universele gebruikersvrijheden in de EU.

Vrije Software heeft vele voordelen wat betreft de vrijheden van de gebruiker, transparantie, modulariteit en controle, om er maar een paar te noemen. Buiten deze nogal technische aspecten heeft controle over technologie een directe invloed op onze samenlevingen en democratieën. Uiteindelijk is dat de reden waarom de FSFE uw liefdadigheidsinstelling is om mensen in staat te stellen controle te hebben over technologie.

Minder bekend zijn de voordelen die Vrije Software biedt voor een duurzamere digitale samenleving. Hedendaags onderzoek toont een steeds problematischer verband aan tussen de voortschrijdende digitalisering en de gevolgen daarvan voor de uitstoot van broeikasgassen en de klimaatverandering. Het grootste deel van die broeikasgasemissies komt voort uit de productie van hardware, de wereldwijde levering ervan, de energie om die hardware te laten draaien en de energie die nodig is voor de datastroom en om al die apparaten met elkaar te verbinden, ook bekend als internet en streaming.

Okular is de eerste software die het Blauwe Engel-ecolabel ontvangt

Schermafbeelding van Okular, met illustraties van David Revoy
Schermafbeelding van KDE's Okular, met illustraties van David Revoy CC-BY-SA-4.0

Daartoe heeft het Duitse milieuagentschap (Umweltbundesamt) gunningscriteria ontwikkeld voor een Blaue Engel-milieukeur voor "Resources and Energy-Efficient Software Products". De Blauwe Engel is het eerste gevestigde milieukeurmerk ter wereld en het onlangs ingevoerde keurmerk voor energie-efficiënte software is het eerste in zijn soort. Dit milieukeurmerk bekroont software die dezelfde functie vervult als andere software met dezelfde hardware, maar die minder energie verbruikt. Nu is KDE's Okular het eerste softwareproduct ooit dat gecertificeerd is met het nieuwe zegel en op deze manier wordt Okular het allereerste eco-gecertificeerde computerprogramma. De Blauwe Engel heeft KDE Okular gecertificeerd vanwege meerdere voordelen voor milieu en gezondheid, in het bijzonder om "hulpbronnen te besparen", "energie-efficiënt" te zijn en "transparante interfaces" aan te bieden.

De FSFE feliciteert de wereldwijde gemeenschap van software-ingenieurs, kunstenaars, schrijvers, vertalers en scheppers die samen KDE vormen met dit succes.", zegt Erik Albers, Digitaal Duurzaamheidexpert voor de FSFE. "Het goede nieuws dat KDE's Okular als eerste beprijsd is met het Blauwe Engel-ecolabel zal helpen om meer bekendheid te geven aan de vele voordelen die Vrije Software biedt ten aanzien van ons milieu. En het is een reden te meer om regeringen en mensen ervan te overtuigen dat Vrije Software een noodzakelijke voorwaarde is voor een vrije, rechtvaardige en duurzame digitale samenleving.

En aangezien KDE een heel initiatief gestart is met de naam KDE Eco weten we dat ze eraan werken om in de komende maanden meer prijzen to ontvangen voor energie-efficiënte Vrije Software.

Vrije Software cruciaal bij verlengen levensduur hardware

De energie-efficiëntie van Vrije Software, de modulariteit ervan en andere aspecten bestrijden een bijkomend probleem van onze voortschrijdende digitalisering: de vaak veel te korte levensduur van hardware, veroorzaakt door softwareveroudering. Zogenoemde "softwareveroudering" doet zich voor wanneer de fabrikant van een apparaat de ondersteuning van software die nodig is om het apparaat goed te laten werken stopzet. Eén oplossing om softwareveroudering tegen te gaan is de propriëtaire software of het besturingssysteem te vervangen door een Vrije Softwareversie. Velen van ons hebben gehoord van laptops, netbooks en desktops met jaren oude hardware die "verouderd" zijn voor propriëtaire besturingssystemen, maar die probleemloos draaien en presteren door GNU/Linux systemen te gebruiken. U ziet dat u met Vrije Software twee vliegen in één klap slaat: u kunt uw apparaat blijven gebruiken en het misschien nog beter zien presteren; en u krijgt gebruikersvrijheid.

Hetzelfde geldt niet alleen voor laptops en desktops, maar ook voor andere hardware zoals telefoons. Bij de FSFE brengen we de veroudering van software onder de aandacht en pakken we het aan met ons nieuwe Android Opwaarderen Initiatief, bedoeld om de levensduur van onze telefoons te verlengen met behulp van Vrije Software. Telkens als we onze huidige telefoon blijven gebruiken in plaats van een nieuwe te kopen, helpen we de productie van nieuwe telefoons en de toename van e-afval te voorkomen.

Schermafbeelding van onze Android Opwaarderen-video met de Aarde vanuit de ruimte en de mensen daaronder, met boven het hoofd van elke derde persoon een (+1).
Schermafbeelding van onze Android Opwaarderen-video die het probleem van software-veroudering uitlegt en eveneens hoe het op is te lossen met Vrije Software

FSFE's activiteiten op het gebied van Vrije Software en digitale duurzaamheid

Naast onze publieke bewustmakingscampagne verheffen wij onze stem tijdens de onderhandelingen over de komende veranderingen betreffende het Europese ecodesign. Bij de Free Software Foundation Europe gebruiken we deze historische kans om te pleiten voor het universele recht om elk besturingssysteem en elke software op elk apparaat te installeren en te de-installeren. Ondertussen helpen wij de gebruikers rechtstreeks om hun telefoons te flitsen en besturingssystemen met Vrije Software te installeren door werkgroepen aan te bieden in verschillende steden. Last but not least maken wij ook deel uit van het organisatiecomité van Bits & Bäume, Europa's invloedrijkste conferentie over digitale duurzaamheid en Vrije Software, die in de herfst van dit jaar zal plaatsvinden.