Nieuws

België belooft Routervrijheid

op:

De Belgische telecomregulator BIPT heeft officieel Routervrijheid ingevoerd. De beslissing is van toepassing op alle netwerktypes, inclusief glasvezel (FTTx), en stelt een deadline van twaalf maanden om aan de regels te voldoen. De FSFE ziet deze beslissing als een belangrijke overwinning voor de rechten van de consument en zal de verdere implementatie nauwkeurig volgen.

De Belgische regelgevende instantie BIPT heeft Routervrijheid erkend als een belangrijk element voor internetverbinding
De Belgische regelgevende instantie BIPT heeft Routervrijheid erkend als een belangrijk element voor internetverbinding

Routervrijheid is het recht van consumenten van welke internetdienstverlener (ISP) dan ook om een eigen modem en router te mogen gebruiken in plaats van de door haar geleverde apparatuur. Deze vrijheid heeft directe impact op consumentenwelzijn, apparaatveiligheid en duurzaamheid in de telecomsector. In een beslissing gepubliceerd in oktober 2023 introduceerde de Belgische telecomregelgever BIPT formeel en nationaal Routervrijheid met betrekking tot alle netwerktypes, inclusief glasvezel (FTTx).

In een uitgebreide analyse bevestigde de regelgever haar eerdere voorstel om de positie van het eindpunt van het netwerk (NTP) te bepalen op punt A. Dit betekent dat eindgebruikers in staat zullen zijn om routers en modems van eigen keuze te gebruiken. De regelgever bekritiseerde de argumenten van de telecomdienstverleners die claimen dat Routervrijheid een negatieve impact zou hebben op de interoperabiliteit en veiligheid van het netwerk.

De beslissing van BIPT erkende Routervrijheid voor glasvezelnetwerken in de EU expliciet. Hoewel andere regelgevers deze vrijheid in algemene termen voor alle netwerktypes in overweging hebben genomen, oefenden regelgevers druk uit voor uitzonderingen met betrekking tot glasvezel om hun eigen optische terminalapparatuur (ONT) aan consumenten op te kunnen leggen. BIPT weigerde een uitzondering te maken voor glasvezelnetwerken en pleitte voor dezelfde definitie van NTP voor alle topologieën. ISP's hebben twaalf maanden om hun infrastructuur te laten voldoen aan deze beslissing.

“Gezien de locatie van het netwerkaansluitpunt op punt A de innovatie en concurrentie op de markt van eindapparaten het meest bevordert, is het in dit opzicht aangewezen om de NTP op punt A vast te leggen. […] Dat leidt ertoe dat modems en routers een onderdeel zijn van de eindapparatuur en dus vrij te kiezen zijn voor breedband- en VoIP-diensten”. Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT).

Steun van de gemeenschap had de hoogste prioriteit

De BIPT erkende de eisen van de FSFE en citeerde ons in verscheidene delen van hun analyse, waarbij inclusief werd verwezen naar onze overzichtskaart. Een netwerk van supporters, vrijwilligers en steunende organisaties in Belgie versterkte de expertbijdrage van de FSFE aan het regelgevende proces. We vertrouwen op de steun van het FSFE-team Benelux, dat proactief communicatie met de regelgever in de gaten houdt en ondersteunt. Daarnaast hielpen onze partners in Italië ons met het bieden van snelle antwoorden toen de regelgever meer input eiste ten aanzien van de certificeringsprocedures voor routerinteroperabiliteit in Italië.

Praktische implementatie vereist correct toezicht

Zoals we in ons recent gepubliceerde uitgebreide onderzoek over Routervrijheid hebben uitgelicht lijden eindgebruikers zelfs in landen waar Routervrijheid is gereguleerd aan verscheidene drempels om eigen apparatuur te gebruiken. Dienstverleners verbieden contractueel het gebruik van eigen apparatuur of leggen disproportionele nadelen op aan gebruiken met eigen routers. De dienstverleners informeren eindgebruikers vaak niet over compatibiliteit tussen apparaten betreffende toegangsdata en klanten ontvangen vaak niet hetzelfde serviceniveau als klanten die de routers van de dienstverleners krijgen.

De FSFE zal de implementatie en toekomstige ontwikkelingen op de voet volgen. We dringen er bij het BIPT op aan om hetzelfde te doen en streng in te grijpen in gevallen van niet-naleving.

Verder materiaal

Het Routervrijheid-initiatief

Routervrijheid is het recht van klanten van welke internetleverancier (ISP) dan ook om een privé-modem en -router te gebruiken, in plaats van de door haar geleverde apparatuur. Sinds 2013 houdt de Free Software Foundation Europe zich succesvol bezig met Routervrijheid en promoot zij de vrijheid van eindgebruikers in vele Europese landen. Doe met ons mee en leer meer over de verschillende manieren om betrokken te raken. Overweeg alstublieft om een donateur van de FSFE te worden; u maakt ons langetermijn-engagement en professionale toewijding aan het verdedigen van mensenrechten om technologie te controleren mogelijk.