SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Nieuwsbrief

FSFE Nieuwsbrief - juni 2018

Geschreven door  op  

Neem deel aan FSFE's gemeenschapsontmoeting tijdens LSM2018

Van 7 tot 9 juli organiseert de FSFE haar jaarlijkse gemeenschapsontmoeting en neemt zij deel aan de Libre Software Meeting in Straatsburg (Frankrijk). We zijn erg blij dat we in het weekeinde van 7 tot 9 juli een track kunnen aanbieden, opgezet door sprekers van onze gemeenschap en vrienden, waarbij zal worden ingegaan op verschillende urgente onderwerpen ten aanzien van Vrije Software. Onze track gaat in op zakelijke onderwerpen zoals marketing voor Vrije Software en het financieren van Vrije Software-projecten, op beleidsonderwerpen zoals knutselen in Brussel tot succesfactoren voor Vrije Software-implementaties binnen publieke diensten en op hedendaagse belangrijke onderwerpen ten aanzien van diversiteit in Vrije Software, software-vrijheid in de cloud en nog veel meer. U vindt een overzicht van onze onderwerpen op de betreffende wiki-pagina.

We nodigen onze gemeenschap uit om op 9 juli deel te nemen aan een vol dagprogramma om banden aan te halen en ons voor te bereiden op de komende maanden. De ontmoeting zal "Open Space" methoden bevatten, evenals een "Vraag het ons"-sessie en ruimte voor reflectie over onze huidige activiteiten en welzijn.

Tijdens het evenement zullen we een FSFE assemble organiseren die vergelijkbaar is met die op CCC, CCCamp en het SHA-kamp. Deze assemble kan voor onze gemeenschap dienen als een plaats om eenvoudigweg bij elkaar te komen en elkaar te leren kennen of om te beginnen te werken aan gemeenschappelijke projecten.

Introductie van FSFE's CARE-team

De Free Software Foundation Europe (FSFE) en haar gemeenschap hebben als doel om een vriendelijke en vredige omgeving te bieden aan iedere deelnemer van FSFE-evenementen, online en offline. Voor dit doel nam de Algemene Vergadering in 2017 een alomvattende gedragscode aan voor de FSFE. Om zeker te stellen dat deze gedragsregels beschikbaar zijn en worden afgedwongen hebben we een centraal CARE-team opgericht. Heeft u ervaring met of bent u zich bewust van gedrag dat in strijd is met de principes die gegarandeerd zijn in deze gedragscode? Breng deze incidenten dan alstublieft zo snel mogelijk onder de aandacht van uw betreffende lokale CARE-teamlid of het centale CARE-team.

Het centrale CARE-team kan via e-mail worden bereikt via care@fsfe.org maar u kunt leden ook individueel benaderen. Dit is mogelijk per versleutelde e-mail en in zes talen. U kunt ervan opaan dat uw berichten altijd vertrouwelijk zullen worden behandeld.


Neem deel aan onze gemeenschap van vrijheidsstrijders.


Wat hebben we verder gedaan? Binnen en buiten de FSFE

FSFE zoekt versterking

We zoeken naar een programma-manager voor ons beleidswerk. Onze belangrijkste beleidsonderwerpen zijn uitdagingen rond Vrije Software- en Open Standaarden op EU- en lidstaatniveau. We werken samen met de Europese Commissie en het Europees Parlement en politici en ambtenaren in EU-landen. Dit werk wordt direct uitgevoerd door de staf of samen met vrijwilligers en andere Vrije Software- en digitale rechtenassociaties in Europa.

De persoon zal 35 uur per week met ons team in FSFE's kantoor in Berlijn werken. Er zal coordinatie zijn met staf en vrijwilligers op afstand en er zullen regelmatig worden gereisd naar Brussel en andere landen. Heeft u interesse? Lees dan over de details in onze vacature.

Draag bij aan onze nieuwsbrief

Als u uw ideeen, afbeeldingen of nieuws wilt delen, verzend ze dan naar ons. Het adres is, zoals altijd, newsletter@fsfe.org. We kijken ernaar uit om van u te horen!

Met dank aan onze gemeenschap, alle vrijwilligers, supporters en donoren die ons werk mogelijk maken. En met dank aan onze vertalers, die u in staat stellen om deze nieuwsbrief in uw moedertaal te lezen.

Uw eindredacteur,
Erik Albers


Neem deel aan onze gemeenschap van vrijheidsstrijders.