SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Nieuwsbrief

EU: Europese verordening aansprakelijkheid en interoperabiliteit +++ Gedeeltelijke routervrijheid in Griekenland

op  

In de nieuwsbrief van april bespreken we EU-voorstellen die van invloed zijn op Vrije Software: de invoering van aansprakelijkheidsregels voor software en de verordening Interoperabel Europa. Griekenland stelt Routervrijheid veilig maar sluit glasvezelverbindingen uit.

Collage met een foto van een kinderevenement, een EU-hoorzitting en een kaart

EU: Voorgestelde aansprakelijkheidsregels schaden Vrije Software

De EU debatteert momenteel over de invoering van aansprakelijkheidsregels voor software, inclusief Vrije Software. De relevante voorstellen zijn de "AI Act", de "Product Liability Directive" (PLD) en de "Cyber Resilience Act" (CRA). Zoals ze nu zijn zullen alle voorstellen het ecosysteem van Vrije Software schaden en dus ook de samenleving en de economie.

Wij stellen daarom een oplossing voor die tot meer veiligheid leidt en tegelijk het ecosysteem van Vrije Software beschermt. De aansprakelijkheid moet worden verlegd naar degenen die Vrije Software inzetten in plaats van degenen die Vrije Software ontwikkelen, en degenen die aanzienlijk financieel voordeel halen uit deze inzet moeten ervoor zorgen dat de software CE na zal leven.

Een persoon kijkt naar een laptop met het FSFE-logo en spreekt in het Europees Parlement.
Alexander Sander, beleidsadviseur van de FSFE, presenteert het FSFE-standpunt over aansprakelijkheid tijdens een publieke hoorzitting in het Europees Parlement.

De Verordening Interoperabel Europa heeft een "Vrije Software eerst"-aanpak nodig

De Verordening Interoperabel Europa ("Interoperable Europe Act" of IEA, vert.) is bedoeld om overheidsdiensten te helpen bij het delen, hergebruiken en integreren van informatietechnologie en data over grenzen heen. Hoewel de voorgestelde IEA het potentieel heeft om een spelveranderaar te zijn door de EU in staat te stellen het voorbeeld te geven op het gebied van digitalisering zonder het wiel steeds opnieuw te moeten uitvinden, staan een aantal problematische aspecten in de weg, waaronder de volgende:.

Griekenland stelt Routervrijheid veilig, maar sluit glasvezelverbindingen uit

Kaart met landindicatoren; geel voor Griekenland markeert een tussenpositie tussen wel en niet hebben van Routervrijheid.
Bekijk hier de status van Routervrijheid in uw land

Routers en modems zijn toegangspoorten tot het internet. Net als bij alle andere digitale apparaten moeten consumenten de mogelijkheid hebben om zo'n belangrijk apparaat te kiezen. De Griekse regelgevende instantie EETT heeft nieuwe regels aangenomen die Routervrijheid in het land invoeren. Sinds 2021 werkt de FSFE samen met beleidsmakers om de belangen van eindgebruikers te beschermen. Maatschappelijke en industriële organisaties steunden de FSFE en leverden een positieve bijdrage aan deze nieuwe wet.

Wij betreuren het dat EETT glasvezelnetwerken heeft uitgesloten als standaard voor Routervrijheid. Hoewel eindgebruikers een scheiding tussen optische netwerkapparatuur en routers kunnen eisen, beperkt dit gebruikers om hun glasvezelrouter rechtstreeks op het netwerk aan te sluiten. Toch zijn de Griekse consumenten beter gediend met een duidelijk kader voor Routervrijheid. Wij moedigen de toezichthouder aan om de nieuwe regels effectief te maken: vrijheid van eindapparatuur vereist een constante controle van de commerciële praktijken van internetdienstverleners.

Reparaties van jonge hackers

Terwijl hij romans las en naar bewegende beelden keek op zijn laptop, bedacht David hoe handig het zou zijn om met een handgebaar pagina's om te slaan of de video te pauzeren en maakte het mogelijk. Andrei voegde klembordfunctionaliteit toe aan het dynamische menu-programma 'bemenu'. Ontmoet Andrei en David, die beiden deelnamen aan de eerste editie van de wedstrijd Jeugd Hackt voor Vrijheid.

Hulde aan Vrouwendag

Dank aan iedereen die de techsector meer inclusief maakt. Laten we blijven samenwerken om gendergelijkheid te bereiken en gelijkheid te omarmen. Bovendien kan Vrije Software helpen om de genderkloof te dichten. Het gebruik en de ontwikkeling van Vrije Software, door het aanbieden van toegankelijke digitale gereedschappen, ondersteunt het proces van digitale transformatie en biedt vrouwen en andere ondervertegenwoordigde groepen digitale vaardigheden en de mogelijkheid om naar hun behoeften hun eigen software te ontwikkelen.

Boek Ada & Zangemann

Persoon presenteert verhaal aan kinderen in een kleurrijke groene ruimte
Auteurslezing in Sumerville (VS), enkele weken geleden

Enkele weken geleden vertelde Matthias Kirschner, de schrijver van Ada & Zangemann en voorzitter van de FSFE over de inspiratie voor dit boek en de noodzaak om meer bekendheid te geven aan Vrije Software. De Engelse versie is al beschikbaar in de VS en het kan vooraf besteld worden in Europa. Het boek valt onder een Creative Commons licentie. Voel u vrij om te kijken of onze vrijwilligers het al aan het vertalen zijn in uw moedertaal U kunt zich zelfs bij hen aansluiten!

Komende evenementen

Draag bij aan onze nieuwsbrief

Als u gedachten, foto's of nieuws wilt delen, stuur ze dan ze naar ons. Zoals altijd is het adres newsletter@fsfe.org. We kijken er naar uit om van u te horen! Als u ons en ons werk ook wilt steunen, wordt dan lid van onze gemeenschap en steun ons met een donatie of maandelijkse bijdrage. Met dank aan onze gemeenschap en alle vrijwilligers, supporters en donateurs die ons werk mogelijk maken. En met dank aan onze vertalers, die u in staat stellen om deze nieuwsbrief in uw moedertalen te lezen.

Uw eindredacteur, Fani Partsafyllidou