Nieuws

Het werk van FSFE in 2014

op:
Geschreven door 

Wij vormen de wereld van morgen door wat we vandaag doen. FSFE helpt mensen bij het begrijpen hoe technologie hun rechten en vrijheden raakt, en stelt hen in staat om hun eigen pad in de digitale wereld te bepalen. Lees wat we in 2014 hebben bereikt en waar we hierna naar toe gaan!

Vrije Software is nooit eerder zo noodzakelijk geweest voor journalisten en activisten over heel de wereld. De FSFE helpt een wereld vorm te geven waar technologie ons tot dingen in staat stelt in plaats van ons te onderdrukken.

Amaelle Guiton, journalist over hacker-cultuur en privacy

Ik zou met u een overzicht willen delen van het werk dat we deden gedurende het jaar 2014. De steun van FSFE's Fellows en donoren heeft ons meer mensen dan ooit doen bereiken, en heeft ons in staat gesteld om een belangrijke impact te hebben. Het heeft ons ook in staat gesteld om tijd en inspanning te investeren om FSFE effectiever te maken. In een tijd van ontelbare lobbygroepen vanuit het bedrijfsleven is het belangrijk dat uw bijdrage heeft geholpen om FSFE te houden zoals we het graag willen: sterk onafhankelijk en op de lange termijn georiënteerd.

Ik hoop dat u plezier beleeft aan ons jaarlijkse overzicht. Dank u dat u ons helpt de wereld beter te maken!

De wereld vertellen over Vrije Software

De Vrije Software-boodschap aan zoveel mogelijk mensen overbrengen is een van de belangrijkste dingen die we doen bij de FSFE. Samen met FSFE's Fellows, vrienden en gelieerden helpen we mensen doen begrijpen hoe softwarevrijheid hen in staat stelt de technologie in hun leven in eigen hand te nemen.

Fellows van de FSFE zijn fantastische ambassadeurs voor softwarevrijheid. De Fellowshipgroep in Zürich kwam dit jaar echt tot leven. De groep publiceerde een gedetailleerd schrijven over de mogelijkheid van Zwitserse publieke lichamen om Vrije Software verder te verspreiden, en zette een versie van de Vrije Software Pakt-campagne voor lokale verkiezingen op. Deze vrijwilligers vestigden een landenteam in Zwitserland, hebben een eigen Vrije Software Pakt opgezet en brachten een publicatie uit over hun positie aangaande de OpenJustitia-zaak.

Een ander team Fellows dat samen een landenteam heeft gevormd is het Nederlandse, dat privacy-café's en kramen op evenementen organiseert en lokaal de toewijding van de Fellowship versterkt.

Voor de Document Vrijheidsdag-campagne van dit jaar hebben we met vrijwilligers uit de hele wereld samengewerkt om Open Standaarden uit te leggen en te promoten op 51 evenementen in 21 landen.

Document Vrijheidsdag in El Tigre, Venezuela

In München, Duitsland, had de lokale Fellowshipgroep een grote impact op de media gedurende de lokale verkiezingen in München dit jaar, bij het veiligstellen van Vrije Software door de stad tijdens politieke verandering. De groep gaat door met het nauwkeurig volgen van het politieke proces en bouwt aan verzet in de stedelijke overheid tegen het agressief lobby'en door sommige verkopers.

Evenementen en conferenties zijn nog steeds de beste manier om persoonlijke links op te bouwen met mensen die interesse in Vrije Software zouden kunnen hebben. We hebben Vrije Software uitgelegd in praatjes, workshops, paneldiscussies, radioshows en verschillende keren op TV. Op veel van deze evenementen hebben Fellows van de FSFE onze deelname georganiseerd en de kraam bemand. Buiten de gebruikelijke IT-conferenties en evenementen hebben we ons bereik uitgebreid naar straatfestivals in München en Düsseldorf (Duitsland), en naar festivals en spelletjesconferenties in Wenen. Deze nieuwe benadering om mensen te bereiken werkte goed en we willen volgend jaar op veel van zulke evenementen aanwezig zijn.

Erg vaak vormen deze evenementen ook een mogelijkheid voor mensen om de hulp en de steun van FSFE te zoeken om hun eigen organisaties op het pad naar Vrije Software te brengen. Op deze manier hebben we de protestante kerk in het Duitse Rijnland geholpen om Vrije Software in haar IT-strategie op te nemen, en zijn we op dit moment betrokken bij een vergelijkbare conversatie met de Europese Commissie en het Europees Parlement.

Turkse Document Vrijheidsdag-vrijwilliger Nermin Canik en Karsten Gerloff in Istanboel

Natuurlijk houden we het niet alleen bij campagnes en evenementen. We verspreiden iedere dag het woord over Vrije Software en helpen anderen om hetzelfde te doen. Vaak helpt ons geweldige team van vertalers ons om dit in lokale talen te doen. Gedurende 2014 is onze maandelijkse nieuwsbrief gemiddeld in zes talen vertaald. Dezelfde vrijwilligers helpen ons de FSFE-website tot in 30 talen beschikbaar te maken.

Mensen die met hun vrienden en buren over Vrije Software willen praten kunnen informatiepakketten bestellen op onze website. We verzenden op dit moment gemiddeld tien pakketten per maand. Mensen kunnen deze gratis via onze website bestellen, hoewel we natuurlijk donaties om bij te dragen aan de druk- en verzendkosten waarderen. Zowel onze inleidende Vrije Software-folder alswel onze F-Droid folder zijn beschikbaar in vijf talen. We hebben onlangs onze flyer over "e-mail zelfverdediging" in het Duits en Engels toegevoegd (meer talen zullen spoedig volgen); de vraag hiernaar is zo groot geweest dat we al drie keer hebben moeten herdrukken. Vrijwilligers hebben deze flyer verspreid op de première van de film "Citizenfour".

De regels veranderen

Regeringen maken de regels. FSFE werkt met politici en overheden en om er zeker van te zijn dat wetten en instituten mensenrechten en vrijheden op de eerste plaats stellen.

Voor de Europese verkiezingen in mei 2014 hielpen we de Franse Vrije Software-vereniging April met het Vrije Software Pakt. We nodigden kandidaten uit in die verkiezingen om het pakt te ondertekenen en vroegen hen zich te committeren om tijdens hun mandaat in het Europees Parlement Vrije Software te promoten. Veel Fellows van de FSFE hebben contact opgenomen met de kandidaten in hun gebied om hen dit te vragen. Op dit moment dienen 33 van de ondertekenaars van het pakt als leden van het Europees Parlement. We zullen deze inspanning voor andere verkiezingen herhalen. Voorbereidingen zijn op dit moment gaande voor de verkiezingen in Zwitserland in 2015. Als we meer hulpbronnen zouden hebben dan zouden we meer tijd kunnen besteden aan het achteraf volgen van de ondertekenaren en de contacten die we tijdens de campagnes gebruikt hebben kunnen gebruiken om hen te laten weten wat ze zouden kunnen doen om de situatie voor Vrije Software te verbeteren.

Vrije Software op straat zichtbaar maken - Berlijn

Om gebruikers in staat te stellen hun eigen apparaten te beheren zijn we doorgegaan met het opkomen voor “trusted computing” (betrouwbaar computeren) en “SecureBoot” (veilig opstarten). We hebben dit onderwerp naar voren gebracht bij het Duitse Federale Kantoor voor Informatiebeveiliging en aan de Duitse ministeries van Economie en Binnenlandse Zaken. Op EU-niveau zijn we gesprekken gestart over alternatieven zoals CoreBoot. We willen zekerstellen dat consumenten de mogelijkheid hebben om alternatieve besturingssystemen te installeren op de apparaten die zij kopen en bezitten. Ons doel is om de vooruitgang die we in Duitsland hebben gemaakt te gebruiken om ook vooruitgang in andere Europese landen te bewerkstelligen en eindelijk eigenaren van apparaten het volledige beheer te bieden van hun hard- en software.

Als het gaat om inkoop in de publieke sector, hebben we hard gewerkt aan het verbeteren van de manier waarop de Europese Commissie software inkoopt, om zo mogelijkheden te scheppen voor Vrije Software en Open Standaarden. Gebruikmakend van het “vrijheid van informatie” mechanisme, van de EU en van parlementaire vragen, hebben we de Commissie zover gekregen dat zij documenten heeft vrijgegeven over de manier waarop haar contracten met Microsoft en andere aanbieders van niet-vrije software zijn gestructureerd. We hebben ook een document verkregen met daarin de hoofdlijnen van de desktop software strategie(pdf) van de EC voor de komende jaren. Deze inspanning heeft de deuren geopend voor verschillende ontmoetingen met hooggeplaatste IT-beslissingsnemers in de Commissie en het parlement, en heeft ons in staat gesteld om een constructief gesprek met hen aan te gaan over de te nemen stappen. De Commissie heeft ons bijvoorbeeld gevraagd om input te leveren over de volgende versie van haar "open bron strategie".

De router die uw huis met het internet verbindt zou zich onder uw beheer moeten bevinden. Daarom hebben we de ontwikkelingen op het gebied van verplichte routers gevolgd. We hebben onze positie in een schrijven bepaald, en zowel de argumenten alswel het proces in het Duits, Engels en Nederlands gedocumenteerd. We hebben andere organisaties, zoals de Federatie van Duitse Consumentenorganisaties, met argumenten en technische expertise gesteund. Het Duitse ministerie van Economische Zaken werkt op dit moment aan de conceptversie van een wet om vrije routerkeuze voor consumenten mogelijk te maken, en het verplicht stellen van routers te verbieden.

Vrijheid heeft met veel uitdagingen te maken. FSFE bouwt netwerken tussen mensen die het meest kunnen doen om de barrières op de weg naar een vrije samenleving af te breken.

We faciliteren 's werelds grootste netwerk van juridische experts over Vrije Software, met op dit moment meer dan 360 leden (omhoog van 320 vorig jaar). Deelnemende experts komen uit een breed scala aan achtergronden, van bedrijfsjuridische afdelingen tot advocaten met een privépraktijk, en ingenieurs met juridische vaardigheden. Het netwerk dient het ontwikkelen en verspreiden van beste manieren ("best practices") om met Vrije Software om te gaan en acceptatie te vergroten. Verschillende deelnemers hebben de jaarlijkse bijeenkomst van het netwerk, de Vrije Software Legal & Licensing Workshop, het beste evenement op haar gebied in de hele wereld genoemd.

Onze favoriete sticker van dit jaar.

Dit jaar hebben we ook het Aziatische Juridische Netwerk gelanceerd als discussieforum specifiek gericht op bedrijven in die regio, die de meeste hardware en ingepaste apparaten in de wereld maakt. Deze groep word samen met met Open Invention Netwerk en de Linux Foundation aangestuurd en is bedoeld om die bedrijven te helpen mee te doen met de wereldwijde conversatie over de beste manieren ("best practices") om met Vrije Software om te gaan, en hen te assisteren bij het verbeteren van het voldoen aan licenties.

Het juridische team van de FSFE heeft opnieuw verschillende tientallen verzoeken om inlichtingen over copyright, licenties, handelsnamen, patenten en veel andere aspecten van Vrije Software afgehandeld die afkomstig waren van ontwikkelaars en bedrijven. Onze juridisch coordinator Matija Šuklje heeft ook veel directe vragen beantwoord op conferenties en evenementen, en op de Ljubljana CyberPipe hackerspace, waar hij een dag per week werkt.

FSFE beter maken

Dit jaar hebben we enige tijd gespendeerd aan het herzien van de doelen van de FSFE, en de manier waarop we hen najagen. We hebben een onderzoek verricht onder belanghebbenden om meer te weten over de mensen die belang hebben bij de FSFE, we hebben persoonlijke gesprekken gevoerd met onze vrienden en gelieerden over het werk en de richting van de FSFE, en onze activiteiten herzien.

Met een kleine groep interne en externe experts hebben we een betere manier bedacht om het doel van de FSFE uit te leggen, die kernachtig de richting reflecteert die de organisatie de komende jaren zal nemen. Dit was een intens en erg productief intern proces. De resultaten zullen met de tijd beter zichtbaar worden, als de FSFE scherper word en we nog effectiever worden dan we al zijn.

FSFE's financiën

Deze sectie is gebaseerd op onze financiële resultaten aan het eind van Q3 2014. FSFE-informatie over voorgaande jaren is online beschikbaar. We zullen definitieve cijfers voor 2014 direct online publiceren als zij bekend zijn.

Waar de fondsen van de FSFE vandaan komen

FSFE heeft een jaarlijks budget van ongeveer 400.00 euro. 35% hiervan komt van Fellowship-bijdragen, 25% van sponsors voor specifieke activiteiten (vooral de jaarlijkse Vrije Software Legal & Licensing Workshop, en Document Vrijheidsdag). 20% komt van drie grote donoren (Google, Linuxhotel en Red Hat), en 15% van kleinere zakelijke of private donaties (zie onze lijst met donoren. De rest komt van bronnen zoals verkoop van artikelen, vergoedingen om te komen spreken enzovoort.

75% van het inkomen van de FSFE is niet beperkt, terwijl 25% is gebonden aan specifieke doelen -- vooral de bovengenoemde sponsoring.

FSFE's kraam op RMLL 2014.

In totaal, komt ongeveer de helft van de fondsen van de FSFE van een beperkt aantal grote donoren en sponsors (en laten we onze hardware donoren niet vergeten). De andere helft komt van talloze kleine bijdragen van individuen en bedrijven, in het bijzonder door de Fellowship. Fellowship-bijdragen hebben een structurele en constante groei laten zien, en zijn met 164% vergroot sinds 2010. Dit is geweldig, omdat zij de basis vormen van de financiële onafhankelijkheid van de FSFE. Zij hebben daarmee tot gevolg dat zij ons in de fantastische positie plaatsen om met ons werk voor vrijheid verder te gaan zonder dat we ons zorgen hoeven te maken of onze initiatieven vervelend zouden zijn voor onze grote donoren.

Hoe we het geld uitgeven

Deze sectie is gebaseerd op onze financiële resultaten in 2013. We zullen de cijfers voor 2014 direct publiceren als zij beschikbaar zijn; de verdeling van kosten over verschillende categorieën zal vergelijkbaar zijn aan die van de resultaten voor 2014.

Over vrijwel alle categorieën vormt onze grootste kostenfactor de salarissen van de staf. We hebben een fantastisch team van ervaren en toegewijde mensen, en door hen een salaris te betalen maken we het voor hen mogelijk om hun werktijd te wijden aan Vrije Software.

Het grootste kostendoel is publieke bewustmaking, waar we 30% van onze fondsen aan besteed hebben in 2013. Het meeste hiervan ging naar salarissen van de staf voor campagnes en algemeen werk voor publieke bewustmaking. De rest ging naar de deelname van de FSFE aan evenementen (vooral reis-gerelateerde kosten) en informatiematerialen.

Ongeveer 22% van onze uitgaven ging naar het FSFE juridisch werk. We hebben dit gebruikt om de salarissen van onze juridisch coördinator te betalen, en de reiskosten voor juridisch-gerelateerde evenementen. Een groot deel van onze uitgaven in deze categorie ging naar het organiseren van de jaarlijkse conferentie van het Juridisch Netwerk; we betalen de kosten van deze evenementen door sponsoring en ticketverkoop.

Ongeveer 13% van onze uitgaven in 2013 ging naar de Fellowship. Ook hier ging het meeste naar salarissen van onze staf die de Fellows ondersteunen om effectieve ambassadeur van Vrije Software te zijn. We hebben dat jaar ook een ontmoeting georganiseerd van Europese coördinatoren (dit word herhaald in 2015) en geld beschikbaar gesteld voor lokale activiteiten door Fellowshipgroepen.

Ongeveer eenzelfde deel van de uitgaven ging naar het beleidswerk van de FSFE. Hier is de kostenstructuur erg eenvoudig. Bijna alle fondsen die we uitgaven aan beleidswerk gingen naar salarissen van de staf. Het meeste van de rest ging naar reiskosten voor beleidswerk, met Brussel als de meestbezochte bestemming.

Ongeveer twee procent van onze kosten in 2013 waren voor artikelverkoop, vooral de productie (aankoop)kosten en staftijd. Natuurlijk werden deze kosten meer dan vergoed door het geld dat we verdienden door de artikelen te verkopen.

Ongeveer 20% van onze kosten (19.2% in 2013, om exact te zijn) ging op aan overheadkosten: personeelskosten voor management en administratie, teambijeenkomsten (we zijn een nogal verspreide organisatie), de huur van kantoorruimte, telefoonrekeningen, enzovoort. We zijn hard aan het proberen om de overheadkosten laag te houden; maar er is geen ontkomen aan het feit dat een organisatie als de FSFE enige mate van management en coördinatie nodig heeft om effectief te kunnen blijven.

Vooruitblik op 2015

Gedurende de komende maanden zal de nieuwe Europese Commissie de koers bepalen van haar werk voor de komende vijf jaren. Gedurende het afgelopen jaar hebben we een aantal verbindingen van hoog niveau gelegd met hooggeplaatsten in de Commissie en het parlement, en we popelen om hier ons voordeel mee te doen. Daarbij ontvangen wij op dit moment verschillende verzoeken tot inlichtingen van de staf van de Commissie met wie we langdurige relaties onderhouden, en die op dit moment in Brussel open deuren voor Vrije Software zien.

Het is belangrijk dat we ons werk zo snel mogelijk kunnen intensiveren en voordeel halen uit deze mogelijkheid om de situatie voor Vrije Software en Open Standaarden op EU-niveau te verbeteren. De inkoop van software, standaardisatie, patenten en soeverein gebruik van apparaten zijn kernonderwerpen voor ons beleidswerk.

We willen meer mensen bereiken, en meer plaatsen bezoeken waar mensen nog niets weten over Vrije Software. Daarom zullen we FSFE's netwerk van lokale vrijwilligers en Fellowshipgroepen verder versterken. We hebben het plan om in 2015 aanwezig te zijn op straatfestivals en andere evenementen waarop tot nu toe nog niemand Vrije Software heeft gepromoot. We hebben onze folders, stickers en andere gedrukte informatiematerialen in het afgelopen jaar sterk verbeterd. Nu willen we ze vertalen in meer talen en haar verspreiding in bibliotheken, bioscopen, winkels en andere plaatsen uitbreiden.

Op de lange termijn willen we er zeker van zijn dat iedereen die in Europa hoort over Vrije Software gemakkelijk een persoon met kennis hierover dichtbij kan vinden om te helpen bij het vinden van hun pad. Daarom zullen we de focus leggen op het steunen van lokale activiteiten op verschillende manieren. Voor de Europese coördinatoren van de FSFE vrijwilligersteams bereiden we een workshop voor om hen en hun teams te helpen om meer effectieve activisten te worden. We zullen activisten in staat stellen om Fellowshipgroepen op andere plaatsen te bezoeken, hun vaardigheden te verbeteren, en hun ervaringen te delen. En we zullen ons promotiemateriaal in nog meer talen beschikbaar stellen.

Terwijl we ons voorbereiden om deze uitdagingen aan te gaan, zijn we dankbaar voor uw steun en uw meedogenloze passie voor vrijheid!

Hoogachtend,
Karsten Gerloff
Voorzitter, Free Software Foundation Europe