SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Nieuws

Uw en onze successen richting softwarevrijheid in Europa

op:

De verspreiding van Covid-19 bracht voor ons en onze samenlevingen dramatische en drastische veranderingen met zich mee. Deze werpen licht op de wereldwijde behoefte aan wereldwijde oplossingen zoals Vrije Software. Een korte samenvatting over de recente successen op het gebied van softwarevrijheid in Europa die we samen met uw hulp en ondanks de crisis hebben bereikt.

De verspreiding van Covid-19 bracht voor ons en onze samenlevingen dramatische en drastische veranderingen met zich mee. Een van de dingen die de meesten van ons hebben meegemaakt was om thuis of in quarantaine te blijven. Afgezien van de ernstige gevolgen waar mensen mee te maken hebben gehad zijn er plotseling veel mensen ook gedwongen om vanuit huis te werken. Als reactie daarop heeft onze gemeenschap snel en enthousiast mensen geholpen om in controle over technologie te blijven. In het allereerste begin kwamen onze leden van de gemeenschap al bijeen om een gids over vrijheid met respect voor online samenwerking en communicatiemiddelen te schrijven in onze wiki.

In onze officiële kanalen heeft de FSFE al vroeg de aandacht gericht op het feit dat wereldwijde problemen wereldwijde oplossingen nodig hebben. En op het uitleggen waarom alleen Vrije Software wereldwijde oplossingen en samenwerkingsverbanden creëert . We hebben positieve feedback ontvangen en gelukkig enorm veel succes geboekt met onze boodschap: de Europese Unie, de Wereldgezondheidsorganisatie en het eGezondheidsnetwerk van de EU volgden onze argumenten en raden nu elke COVID-19 contacttracing app-ontwikkeling aan die gepubliceerd zal worden als Vrije Software. Veel landen volgden hun aanbevelingen: bijvoorbeeld StoppCorona in Oostenrijk, PrivateTracer in de Nederland, de Corona Warn App in Duitsland en eRouška in Tsjechië.

Dit is een enorm succes voor softwarevrijheid! En het is een resultaat van ons dagelijkse werk dat we allemaal hardnekkig steken in de verdediging van Vrije Software. Sinds bijna 20 jaren maakt de FSFE deel uit van een steeds groter wordende vrijheid respecterende gemeenschap in Europe. We verzamelen betrouwbare expertise en advies en leggen voortdurend de voordelen van softwarevrijheid uit aan het publiek en de politieke vertegenwoordigers. Nu, in het licht van de crisis, lijken de nationale en internationale spelers zich de voordelen van Vrije Software eindelijk te realiseren.

Een puzzel met daarop een wereldbol
Vrije Software creëert wereldwijde oplossingen.

Gezondheidsapps als Vrije Software

Hopelijk helpt de beslissing om Covid-19 gezondheidszorg-apps als Vrije Software te publiceren om de mentaliteit van de besluitvormers op de lange termijn te veranderen. Maar ook het virale effect dat de voorgaande discussies en beslissingen hadden zijn onbetaalbaar. In internationale en nationale grote persbureaus is gerapporteerd over de gezondheidszorg-apps om Vrije Software te worden en de voordelen die dat met zich meebrengt. In verschillende landen hebben we een coalitie gezien van wetenschappers, databeschermingsagentschappen, ministeries en politici die pleiten voor softwarevrijheid. En elke keer als ze dat doen begrijpen meer mensen waarom softwarevrijheid belangrijk is voor onze samenleving. En elke keer dat meer mensen het belang van softwarevrijheid begrijpen, is het waarschijnlijk dat sommigen van hen zich bij onze zaak aansluiten.

Deze ontwikkelingen maken deel uit van het succes van ons werk en ze laten zien dat zelfs in een dramatische crisis je mensen kunt helpen om de voordelen van het controleren van technologie te begrijpen . Aan de andere kant is er nog veel te doen. Veel landen stimuleren nog steeds het gebruik van propriëtaire tracerings-apps. In andere landen, bijvoorbeeld de in Duitsland ontwikkelde Corona Warn App, zijn de tracerings-apps zelf Vrije Software maar ze zijn afhankelijk van een propriëtaire "Exposure Notification Framework" dat alleen toegankelijk is door het installeren van de propriëtaire Google Play-diensten. Ook moet u een propriëtaire app van de markt gebruiken om de app te installeren. Wat is alle vrijheid waard als de oplossing afhangt van propriëtaire blobs van derde partijen? En wat als u propriëtaire software moet gebruiken om ze te installeren?

Overheden voor Vrije Software

Als we, los van de COVID-19 apps, een blik werpen op het grote geheel, dan valt op dat veel overheden onlangs hebben aangekondigd om onze weg naar de vrijheid te volgen. Hamburg wil zich meer richten op Vrije Software, München committeert zich aan "Publiek Geld? Publieke Code!", Nederland aan Vrije Software als standaard, de Spaanse gemeente Benigànim ondertekent onze Open Brief van de "Publiek Geld? Publieke Code"-campagne en de Duitse stad Bühl maakt gebruik van Vrije Software om hun burgers te verbinden. We helpen hen graag op hun reis en vragen om meer deelnemers! We zorgen er graag voor dat de mensen begrijpen dat dit een lange termijnactiviteit is en bieden hulp en begeleiding.

Het is nu een goed moment om ons onderwerp onder de aandacht te brengen bij een nieuw publiek. Gebaseerd op ons lange termijn werk, de recente successen en de publieke discussies over Vrije Software versnellen we graag de weg naar een Europa dat gebouwd is op Vrije Software. Help ons alstublieft om meer besluitvormers te overtuigen en om hen te voorzien van goed materiaal om de voordelen van Vrije Software te begrijpen.

Doe als supporter met ons mee en help ons met een financiële bijdrage zodat we ons werk kunnen stimuleren, onze recente successen kunnen herhalen en mensen helpen te begrijpen waarom Vrije Software belangrijk is voor onze toekomst:

Doe als supporter met ons mee en maak van ons succes uw succes!

Tux + GNU + IloveFS

De FSFE wenst u allen een aangename en gezonde zomer in (software) vrijheid.

PS: Financiële steun van de FSFE in in sommige landen belastingaftrekbaar. Ze zeggen dat het goed is voor het karma van ieder land ter wereld.