We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

Nieuws

EU-Parlement wil Vrije Software in KI-verordening beschermen

op:

Vandaag stemden de bevoegde commissies van het Europees Parlement met grote meerderheid voor de bescherming van Vrije Software in de KI-verordening. De plenaire vergadering wordt opgeroepen om dit idee te handhaven. Evenzo moet dit principe worden via hun komende stemmingen worden verankerd in de lopende Verordening Cyberveerkracht en de Richtlijn Productaansprakelijkheid.

Vlag van de Europese Unie met in het midden een afbeelding van een menselijk hoofd, gebruikt voor KI

De twee belangrijkste commissies voor de KI-wetgeving, de Commissie interne markt en consumentenbescherming (IMCO) en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE), hebben vandaag met grote meerderheid gestemd voor de bescherming van Vrije Software in deze wetgeving. Organisaties zonder winstoogmerk en kleine Vrije Softwareprojecten tot het formaat van micro-ondernemingen worden grotendeels vrijgesteld van deze regelgeving.

FSFE's senior beleidsadviseur Alexander Sander legt uit: "In plaats van de verantwoordelijkheid te leggen bij de ontwikkelaars van Vrije Software, moet ze gelegd worden bij de bedrijven die er op de markt van profiteren. Kleinere organisaties en activiteiten zonder winstoogmerk, bijvoorbeeld door stichtingen, moeten uitgesloten worden. Met deze stemming erkennen de leden van het Europees Parlement dus de realiteit van de ontwikkeling van Vrije Software en proberen deze te beschermen. Het principe om verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid over te dragen aan degenen die profiteren van de markt in plaats van zich te richten op de ontwikkelaars moet ook worden verankerd in de Verordening Cyberveerkracht en de Richtlijn Productaansprakelijkheid. Dit is de enige manier om niet alleen Vrije Software en haar bijdragers te beschermen, maar ook consumenten en klanten".

De eindstemming over de KI-wet wordt in de komende weken verwacht, waarna de trialoog met het Parlement, de Raad en de Commissie over de definitieve tekst zal plaatsvinden. Wat de Verordening Cyberveerkracht en de Richtlijn Productaansprakelijkheid betreft, bespreekt het EU-parlement momenteel de recent ingediende amendementen. Meer informatie.