We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

Nieuws

Ontketen het potentieel van uw telefoon: het rooten van uw apparaat maakt de garantie niet ongeldig

op:

Als gebruikers worden we soms geconfronteerd met het probleem van het rooten van ons apparaat. Het kan zijn dat we controle over ons apparaat willen terugkrijgen of een apparaat met een verouderd besturingssysteem willen blijven gebruiken. Maar we zijn bang om onze wettelijke garantie te verliezen. Laten we duidelijk zijn: het rooten van uw apparaat en installeren van nieuwe software maakt de wettelijke garantie niet ongeldig.

Een illustratie over het recht om te repareren

De EU-wetgeving bepaalt dat consumenten minimaal 2 jaar garantie (wettelijke garantie) moeten hebben wanneer ze een nieuw apparaat kopen. In de afgelopen jaren hebben leveranciers echter de neiging gehad om specifieke clausules op te nemen waarin staat dat als de consument het apparaat verandert, de garantie vervalt. Daarom is de vraag of het rooten of flashen van een apparaat de wettelijke garantie ongeldig maakt. Het antwoord is nee.

De FSFE heeft deze kwestie al eerder aangekaart. Kortom: als u als consument een toestel aanschaft in de Europese Unie, dan is het loutere feit dat u de software van uw apparaat hebt aangepast of veranderd door het te rooten of te flashen, niet voldoende reden om uw wettelijke garantie ongeldig te maken.

Sinds onze vorige bespreking van dit onderwerp is de Richtlijn Verkoop van Goederen 2019/771 (de SGD) in werking getreden, waarmee de eerdere 1999/44/EG-richtlijn, die de oorspronkelijke wettelijke garantie bood, is komen te vervallen. De SGD heeft betrekking op de koopovereenkomst tussen een consument en een verkoper en trad in werking op 11 juni 2019. Deze bepaling is van toepassing op elke overeenkomst gesloten na 1 januari 2022.[1]

Redenen om uw apparaat te rooten

De telefoon rooten en een Vrije Software besturingssysteem installeren verlengd de levensduur van het apparaat. De meeste mobiele apparaten worden niet door de gebruikers gecontroleerd maar door de fabrikant en de exploitant. De software die erop draait is geen Vrije Software. Zelfs Android-telefoons worden geleverd met niet-vrije software en propriëtaire add-ons die vaak tegen het volledige belang van de gebruiker werken.

Door een apparaat te rooten of te flashen, kan de gebruiker volledige controle over het toestel krijgen. Als een consument een telefoon koopt dan is dat inclusief de fysieke aspecten. Daarom zouden consumenten vrij moeten zijn om te kiezen welke software op hun telefoons moeten staan, zonder dat ze bang hoeven te zijn de garantie te verliezen. Monopolies schaden eerlijke concurrentie en consumenten. Met bedrijven/leveranciers die besturingssystemen en cruciale online diensten beheren, resulteert dat in het beperken van de keuze en vrijheid van de gebruiker. De apparaten moeten daarom neutraal zijn zodat gebruikers vrij en zonder voorwaarden welke software dan ook voor hun telefoons kunnen kiezen.

De SGD staat aan uw kant

Bij de FSFE hebben we de veranderingen door de SGD al geanalyseerd en hoe dit invloed heeft op rooting en wettelijke garantie.

De SGD heeft betrekking op goederen met digitale inhoud, waaronder 'slimme' telefoons, 'slimme' TV's, 'slimme' horloges en fitnesstrackers[2]. Al deze goederen die onder de SGD vallen moeten een verplichte garantie van twee jaar[3] van de verkoper hebben, dat het product zal voldoen aan de doeleinden waarvoor producten van hetzelfde type normaal gebruikt zou worden. Een van de belangrijkste veranderingen die door de SGD is ingevoerd, is de omgekeerde bewijslast. Dit betekent dat als uw apparaat binnen een jaar[4] defect raakt, er verondersteld wordt dat het defect al die tijd aanwezig was en dat u niets hoeft te bewijzen; in plaats daarvan is het de verkoper moet bewijzen dat dit niet het geval is. Deze periode was onder de vorige Richtlijn 1999/44/EG zes maanden.

Er zijn momenteel geen rechtszaken over garantieproblemen bij het rooten, flashen of jailbreaken van 'slimme' telefoons in Europa. Er is ook geen regel of bepaling over deze kwestie. Dit maakt de legaliteit van dergelijke handelingen onduidelijk. U kunt uw telefoon dus rooten, maar als u de garantie zonder problemen intact wilt houden, maakt u het rooten weer ongedaan door terug te keren naar het standaard besturingssysteem en controleert u of alles ongedaan is gemaakt. Als het standaard besturingssysteem naar behoren functioneert, dan is er geen probleem.

Toekomstige updates om in de gaten te houden

Tot slot moet u weten dat het SGD relatief nieuw is, aangezien het in januari 2022 van kracht werd. in januari 2022 van kracht werd en de Europese Commissie, in het kader van het Programma Duurzaam Verbruik van Goederen - Herstel en Hergebruik Bevorderen, al een voorstel voor een richtlijn heeft ingediend om enkele wijzigingen aan te brengen aan de SGD om reparatieverplichtingen voor producenten mogelijk te maken en om consumenten aan te moedigen om te kiezen voor reparatie in plaats van vervanging als dat mogelijk is. mogelijkheid is. Dit kan ook van invloed zijn op het onderwerp van dit artikel.

De FSFE zal u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.


[1] Artikel 23 van Richtlijn 2019\771

[2] Recitals 12, 13, 14, 15 en Artikel 2 van Richtlijn 2019\771

[3] Artikel 10 van Richtlijn 2019\771

[4] Artikel 11 van Richtlijn 2019\771