We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

Nieuwsbrief

FSFE Nieuwsbrief - Juli 2015

Geschreven door  op  

FSFE port de Europese Commissie over haar transparantiebelofte

Terwijl hij keek naar het pakket van de Digitale Interne Markt ('Digital Single Market' of DSM), viel het onze voorzitter Karsten Gerloff op dat de EU-Commissaris Günther Oettinger het had nagelaten om zijn recente ontmoetingen met lobbyisten te publiceren. Dus herinnerde Karsten de Commissie aan haar transparantiebelofte. Ondertussen verklaarde Michael Hager, hoofd van het kabinet van Oettinger, dat een langdurige absentie in verband met ziekte had geleid tot een afstel in het publiceren van de ontmoetingen, en zij werkten de lijst van ontmoetingen bij.

Maar het bleek dat Karsten niet de enige was met interesse voor Oettinger's ontmoetingen. Een paar dagen na Karsten's herinnering publiceerden de Spiegel en andere media hierover nieuwsartikelen. Volgens cijfers van Spiegel Online vonden 90% van de ontmoetingen van de Commissaris plaats met vertegenwoordigers van bedrijven, bedrijfsorganisaties, bedrijfsadviesbureaus en juridische bedrijven. Slechts 3% van zijn ontmoetingen vonden plaats met niet-gouvernementele organisaties (NGO's). Van de top tien organisaties waar hij ontmoetingen mee heeft zijn er zeven telecommunicatiebedrijven, waarvan de meesten sterk gekant zijn tegen netneutraliteit.

Zonder de transparantiebelofte van de EU zou het bijna onmogelijk zijn geweest om dit te onderzoeken. Dit laat zien hoe belangrijk zulke transparantiebeloften zijn en het laat zien hoe belangrijk het is dat organisaties en individuen zulke publicaties daadwerkelijk in de gaten houden. Verder hopen we dat Oettinger vanaf nu zijn ontmoetingen beter in balans brengt, zodat hij de verschillende kanten van een onderwerp hoort en een geinformeerde beslissing kan nemen.

TiSA: Niet-transparant verdrag zou digitale souvereiniteit kunnen voorkomen

Landen beginnen tegenwoordig de broncode te eisen van de software die zij aanschaffen. Als zij de Handel in Diensten Overeenkomst ('Trade in Services Agreement' of TiSA), waarover op dit moment wordt onderhandeld, ondertekenen dan zou het hen mogelijk verboden kunnen worden om hiermee door te gaan.

Eind mei is er een werkversie van TiSA gelekt. TiSA is weer een internationale overeenkomst, zoals het Transatlantisch Handels- en Investeringspartnerschap ('Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership' of TTIP), of de Uitgebreide Economische en Handelsovereenkomst (CETA). Hierover wordt blijkbaar onderhandeld door 51 landen, inclusief de EU. In de sectie 'Transfer of Toegang tot Broncode' (“Transfer or Access to Source Code”) van de gelekte versie wordt voorkomen dat landen prioriteit geven aan Vrije Software:

  1. Geen Partij mag de transfer van, of toegang tot, broncode vereisen van software die het eigendom is van een persoon of een andere Partij, als voorwaarde van het leveren van diensten die verwant zijn aan zulke software op haar territorium.

  2. Voor de doelen van dit Artikel is software die valt onder paragraaf 1 beperkt tot software voor de massamarkt, en geldt dit dus niet voor software die gebruikt wordt voor essentiële infrastructuur.

We geloven dat een handelsovereenkomst de ondertekenende landen niet zou moeten dwingen om controle over hun IT-infrastructuur gedurende de komende decennia op te geven. Integendeel, bedrijven zouden de broncode moeten leveren als de overheden dat eisen, en ook de bijbehorende rechten om de software te gebruiken voor ieder doel, de software te delen met anderen, alswel de software aan te passen voor hun eigen behoeften zonder toestemming van iemand anders.

Iets geheel anders

Word actief: Vertel ons over actieve groepen in Europa

Er zijn in Europa veel groepen die opkomen en lobbywerk verrichten voor softwarevrijheid. Sommige doen dit werk al vele jaren, andere zijn net begonnen. Helaas weten zij vaak niet van elkaars bestaan, en kunnen daarom geen voordeel halen uit een kennisuitwisseling.

We willen zekerstellen dat FSFE geen andere Vrije Software-activiteiten in Europa over het hoofd ziet, zodat we kunnen leren van elkaar en de manier te verbeteren waarop we meer gebruikers in staat stellen hun technologie te controleren. Dat is waarom we je deze maand vragen om ons te vertellen over de actieve groepen die werken voor softwarevrijheid in Europa.

Met dank aan alle vrijwilligers, Fellows en zakelijke donoren die ons werk mogelijk maken,
Matthias Kirschner - FSFE