Nieuwsbrief

FSFE Nieuwsbrief - oktober 2015

Geschreven door  op  

FSFE-verkiezingen en ander nieuws uit Boekarest

De FSFE heeft op de algemene vergadering in Boekarest een nieuw leidersteam voor de komende twee jaren gekozen. Reinhard Müller zal doorgaan in zijn rol als penningmeester terwijl jouw eindredacteur de rol van voorzitter op zich zal nemen. Allessandro Rubini wordt vice-voorzitter. Hij is een elektrotechnisch ingenieur en werkt aan drivers voor apparaten en ingebedde systemen. Hij was een van de eerste leden van FSFE en werd onlangs opnieuw lid om ons werk te steunen. De voormalige voorzitter van FSFE, Karsten Gerloff, verwelkomde deze verandering en schreef over zijn volgende stappen.

Enkele weken voor de komst van FSFE was de stad Boekarest al opgewarmd voor Vrije Software omdat Roemeense overheden waren uitgenodigd door de Rogentos Linux-gebruikersgroep om twee GNU/Linux-distributies te testen. Dit is een eerste stap naar meer bewustzijn over softwarevrijheid binnen de overheid van dat land. Na de algemene vergadering bediscussieerden we dit nieuws en verdere samenwerking met bijdragers aan Vrije Software uit Roemenië; vooral met onze vrienden van Fundația Ceata, de Roemeense stichting voor Vrije Software en Vrije Cultuur. We ontdekten dat zij op zoek zijn naar vaardige ontwerpers om hun ideeën bij te dragen over een nieuw logo voor de stichting. Dus alle grafische artiesten die aan het werk willen voor een goed doel kunnen meer informatie vinden op hun pagina met de oproep voor inzendingen.

FSFE’s evaluatie van het auteursrechtrapport van het Europees Parlement

Het Europees Parlement nam in juli de aanbevelingen voor herziening van het auteursrecht over. De werkversie daarvan was oorspronkelijk opgesteld door Europees Parlementslid Julia Reda. De FSFE publiceerde haar assessment van het uiteindelijke rapport, dat na een aanzienlijke hoeveelheid wijzigingen was goedgekeurd door het Parlement. Hoewel er enige verbeteringen zijn in het uiteindelijke rapport ten opzichte van de huidige wetgeving, zijn er zoveel problemen dat het zou moeten worden herzien, vooral als het gaat om Vrije Software. Het rapport faalt met name bij het adequaat omgaan met digitaal beperkingenmanagement ("Digital Restrictions Management" of DRM), dat nog steeds hindernissen op kan werken voor het gebruik van werken die vallen onder de uitzonderingen op het auteursrecht. Daarbij biedt het rapport geen mogelijkheid voor software-ontwikkelaars om hun werken direct over te dragen aan het publieke domein.

De volgende stap is dat de Commissie haar voorstel over herziening van het auteursrecht voor het einde van 2015 zal publiceren. We vragen de Commissie om verder te gaan bij bij de herziening van het auteursrecht en zeker te stellen dat technologische beperkingen nooit een beperking zullen zijn voor uitzonderingen op het auteursrecht.

PDF-lezers schoonmaken

Terwijl we onze PDF-lezerscampagne beëindigen lichten we enkele succesverhalen uit. Onze Duitse coördinator, Max Mehl, blogde over het succes van de campagne bij de Duitse regering. De campagne was in feite zo succesvol dat de Duitse 'migratiegids' nu een tekstknipsel over ons bevat. Er staat (in het Duits, vertaler): "Als PDF-documenten worden geleverd zullen overheden Adobe Acrobat Reader niet langer aanbevelen voor het openen ervan, maar bijvoorbeeld de HTML-sjablonen voor het downloaden van alternatieve PDF-lezers die door FSFE worden aangeboden op hun websites". Bovendien beveelt de migratiegids autoriteiten aan om Vrije Software te zien als reëel alternatief.

The FSFE hielp ook voor de private sector het beste in Vrije Software PDF-lezers naar boven te brengen. Onze eigen Polina Malaja maakte een praatje met onze voormalige coördinator van de PDF-lezerscampagne, Hannes Hauswedell, over het gesprek dat hij in 2011 met Google had over het publiceren van Pdfium-software als Vrije Software. Aan het verzoek van Hannes werd in 2014 eindelijk voldaan. We zeggen nu niet dat onze campagne de Pdfium-publicatie veroorzaakte, maar we zouden graag denken dat een en ander er een rol in speelde.

Iets geheel anders

Word actief: Nomineer mensen en projecten voor de Vrije Software Award

Gebruikers realiseren zich vaak niet dat zij Vrije Software gebruiken. Soms moeten we dat feit expliciet benoemen. Bijvoorbeeld de nieuwe upgrade van WordPress die een tab bevat met een verwijzing naar de GNU GPL en de vier vrijheden van Vrije Software. Deze informeert de Wordpress-gemeenschap expliciet over het belang van vrijheid die ten grondslag ligt aan hun software.

Veel wonderbaarlijke Vrije Software-ontwikkelaars en -projecten krijgen erg vaak niet de erkenning die zij verdienen. Op dit moment accepteert FSFE nominaties voor de 18e jaarlijkse Vrije Software Awards voor mensen en projecten die door het gebruik van Vrije Software de wereld hebben verbeterd. Er zijn twee prijzen: een voor mensen die de beweging hebben verbeterd, en een voor een project dat met gebruik van Vrije Software aan een cruciale maatschappelijke behoefte heeft voldaan. Dien alsjeblieft je nominaties in voor 1 november.

Met dank aan alle vrijwilligers, Fellows en zakelijke donoren die ons werk mogelijk maken,
Matthias Kirschner - FSFE