We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

Nieuwsbrief

FSFE Nieuwsbrief - Februari 2016

op  

FSFE bestaat 15 jaar

2016 belooft voor Free Software Foundation Europe een opwindend jaar te worden. Dit jaar vieren we onze 15e verjaardag en dat geeft ons de kans om terug te kijken, om zo te laten zien hoe jullie steun ons hier heeft gebracht. We kijken echter ook vooruit, om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.

Sinds 2001 is er veel ten goede veranderd wat we niet konden voorzien toen een klein groepje vrijwilligers uit verschillende landen besloot om elkaar te ontmoeten in Villa Vogelsang in Essen, Duitsland, om de Free Software Foundation Europe op te richten. Daarna zijn deze activisten van het eerste uur vrienden geworden, ontving FSFE de Theodor Heuss Medaille voor ons werk voor vrijheid in de informatiesamenleving, werden we een invloedrijke stem op nationaal en Europees niveau, hebben we nu onze derde voorzitter op ons kantoor en werden we een Europa-brede organisatie met een permanent stafteam. Dit alles zou niet mogelijk zijn geweest zonder de hulp van jullie, onze Fellows. Jullie advies, jullie steun, jullie financiële bijdragen, jullie lokale activiteiten, jullie viral marketing, jullie campagneprojecten en alle tijd die jullie aan ons hebben gewijd zijn prijsloos en maken ons sterk. We zijn onder de indruk en blij dat de Free Software Foundation Europe en 2016 word gedragen door duizenden schouders. Daarom dragen we dit jaar op aan jullie, onze Fellows, onze gemeenschap.

We komen dit jaar met enkele activiteiten en verhalen voor jullie bij wijze van dank en ter herinnering van ons 15-jarig bestaan. Laten we dit jaar beginnen met het zo kleurrijk mogelijk vieren van de I love Free Software-dag op 14 februari. Doe met ons mee en verspreid liefde naar Vrije Software en hun ontwikkelaars. En vergeet niet de data 2 tot en met 4 september te markeren als kernevenement 2016. In dat weekend organiseren we onze eerste FSFE leidersbijeenkomst - voor jou en door jou. Meer informatie zal spoedig volgen.

Document Vrijheidsdag is overgedragen aan de Digital Freedom Foundation

Half zo oud als de FSFE is onze Document Vrijheidsdag-campagne, die voor het eerst in 2008 gevierd werd om het aannemen van Microsoft's OOXML standaard tegen te gaan. Daarna veranderde zij in een jaarlijkse dag voor het vieren van Open Standaarden. In de afgelopen jaren vonden er wereldwijd honderden evenementen plaats. We hebben indrukwekkende kunstwerken, inspirerende stripverhalen en video's gezien. Politieke partijen, bedrijven en opganisaties zonder winstoogmerk grepen Document Vrijheidsdag aan om de wereld in kennis te stellen van de macht en vrijheid van interoperabiliteit.

In 2016 overhandigt de FSFE de Document Vrijheidsdagcampagne echter aan de Digital Freedom Foundation, de organisatie die het meest bekend is van het organiseren van de Software Vrijheidsdag. De FSFE ziet op deze manier het potentieel om Document Vrijheidsdag te verbreden tot de dag van Open Standaarden en het concept van de campagne verder te decentraliseren. Document Vrijheidsdag is dit jaar op 30 maart.

Leden van het Europees Parlement stemmen voor meer Vrije Software in de publieke sector

Op 19 januari nam het Europees Parlement in haar gezamenlijke zitting een op eigen initiatief vervaardigd rapport aan: 'Naar een digitale interne markt'. Het rapport is voorbereid door co-rapporteurs Kaja Kallas (ALDE) van de 'Industrie, onderzoek en energie'-commissie (ITRE) en Evelyne Gebhardt (S&D) van de 'Interne markt en consumentenbescherming'-commissie (IMCO). Het beleidsteam van FSFE heeft de werkversie van het rapport aangepast en is blij dat de uiteindelijke door de algemene vergadering aangenomen versie verschillende positieve stellingen over Vrije Software bevat.

Het rapport dringt er in het bijzonder bij de Europese Commissie en de Raad van Europa op aan om het aandeel Vrije Software te vergroten evenals het hergebruik ervan binnen overheden ter vergroting van interoperabiliteit. Het rapport promoot ook de veiligheidsvoordelen van Vrije Software en roept de EU op zich te wijden aan het vergroten van het gebruik van Vrije Software binnen educatieve instellingen en overheden. We hopen dat de Europese Commissie het voorbeeld van het Parlement zal volgen en de aanbevelingen zal opvolgen ter vergroting van het gebruik van Vrije Software in de publieke sector.

Uit de gemeenschap

Wat hebben we verder gedaan?

Word actief

Goed Vrije Software-nieuws

Het Franse parlement heeft een wijziging overgenomen voor een aanstaande wet voor de Digitale Republiek die overheden verplicht om de broncode van hun op maat gemaakte software-oplossingen te publiceren. Intussen wijdt de Franse stad Grenoble zich aan Vrije Software waarvan gezegd word dat het helpt om burgerdeelname te vergroten, kosten bespaard en het delen van informatie mogelijk maakt. Over licenties gesproken, de familie van Vrije Software-licenties is uitgebreid met drie nieuwe licenties die zijn geschreven door de overheid van de Canadese provincie Quebec. Dit zou de overheden van de provincie moeten aanmoedigen om hun ICT-oplossingen te delen.

Met dank aan alle vrijwilligers , Fellows en zakelijke donoren die ons werk mogelijk maken,

jullie redacteuren Polina Malaja en Erik Albers FSFE