Nieuwsbrief

FSFE Nieuwsbrief - december 2016

op  

Help ons nu om te groeien en een verschil te maken in 2017

Dit jaar vierde FSFE haar 15e verjaardag. 15 jaar hebben we gebruikers sterker gemaakt, gemeenschappen gesteund en aangedrongen op betere wetgeving. In deze 15 jaar hebben we gezien dat alle activiteiten, zelfs als ze op dat moment als klein werden beschouwd, groot kunnen worden als we samenwerken. In deze 15 jaar hebben we gezien dat alle activiteiten, zelfs als ze op dat moment als onmogeljk werden gezien, een succes kunnen worden als we samenwerken. Soms boekten we samen zelfs succes ten opzichte van de zwaarste lobby van grote belangengroepen. 15 jaar waarin we wisten dat dit alles niet mogelijk was zonder de voortdurende steun van onze gemeenschap, die duizenden uren van ons werk doneerden on ons financieel steunden. En als u deze nieuwsbrief regelmatig leest, ons werk u bevalt maar u nog geen lid bent van onze gemeenschap... overweeg dan nu om mee te doen met de FSFE!

Help ons nu om te groeien en een verschil te maken in 2017: https://fsfe.org/join

Russische wet stelt Vrije Software tot prioriteit

In het midden van oktober keurde de volksvertegenwoordiging van de Russische Federatie ("Doema") een wetsvoorstel goed dat Vrije Software op verschillende niveaus binnen de overheid van de Russische Federatie sterker zal maken. Het vereist dat de publieke sector de prioriteit geeft aan Vrije Software boven propriëtaire alternatieven, geeft bij openbare aanbestedingen voorrang aan lokale IT-bedrijven die Vrije Software leveren en erkent de noodzaak om samenwerkng aan te moedigen met het wereldwijde netwerk van Vrije Software-organisaties en -gemeenschappen.

De wetgevers hebben zich extra ingespannen om zeker te stellen dat de taal in het wetsvoorstel correct is. De wet spreekt van "Vrije Software", noemt expliciet de vier vrijheden en gebruikt zelfs "GNU/Linux" om te verwijzen naar het meest verspreide vrije besturingssysteem.

Zoals onze beleidsanalist Polina Malaja het verwoordt: "Deze wet is een voorbeeld van publieke software-inkoop op de goede manier."

Wat hebben we verder gedaan?


Help ons om te groeien en een verschil te maken in 2017: https://fsfe.org/join


Uit de gemeenschap

Kom in actie!

Help ons nu om te groeien en een verschil te maken in 2017.

Goed Vrije Software nieuws

Goed nieuws van overheden in Europa en de rest van de wereld: Hongarije heeft als doel om een standaard Vrije Software-gebaseerde pc desktopconfiguratie te creëren voor alle ministeries en diensten van de centrale overheid. Het parlement van het Spaanse Navarra heeft een motie aangenomen die de regering oproept met een werkversie te komen voor een migratieplan naar Vrije Software-oplossingen. Frankrijk voegt broncode toe aan de lijst staatsdocumenten die vallen onder de informatievrijheidswetten, maar introduceert een nieuwe uitzondering als openbaarmaking een bedreiging zou vormen voor de veiligheid van de overheid.

Goed nieuws op Europees niveau: Een Vrije Software FIWARE-platform, gefinancierd door de Europese Commissie, creeert nieuwe IoT-mogelijkheden voor bedrijven. Het gezamenlijke onderzoekscentrum JRC (Joint Research Centre) publiceerde, als deel van haar actieve Vrije Software verspreidingsbeleid, Vrije Software over bosbouw en internetrisicobewustzijn.

In het kader van het transatlantische open data-partnerschap tussen de EU en de VS heeft men een nieuwe R-bibliotheek voor economische data ontwikkeld en gepubliceerd op GitHub.

En tenslotte: in 2016 draaide GNU/Linux op 99,6%, ofwel 498 van de 500 snelste supercomputers ter wereld.

Help ons om onze nieuwsbrief te verbeteren

Denkt u dat we nieuws hebben gemist of zou u willen dat specifiek nieuws verschijnt in de volgende nieuwsbrief? Deel dit en andere feedback alstublieft door te schrijven naar newsletter@fsfe.org

Met dank aan alle vrijwilligers, Fellows en zakelijke donoren die ons werk mogelijk maken,

uw redacteuren Olga Gkotsopoulou en Erik Albers, FSFE

PS: Vanwege de feestdagen is er in januari geen nieuwsbrief.