We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

Nieuwsbrief

Opwaarderen van software +++ FSFE Vertalers +++ Routervrijheid in Letland in gevaar

op  

In onze novembernieuwsbrief leest u waarom apparaatneutraliteit en opwaarderen van software essentieel zijn om het (her)gebruik van onze hardware hulpbron-efficiënter te maken. Lees over de sleutelrol die vertalers in de FSFE spelen en over het verlies van Routervrijheid in Letland. Bekijk een nieuwe video over de kernwaarden van Vrije Software en volg onze gemeenschapsevenementen.

Vrije Software helpt bij het verlengen van de levensduur van hardware

In de Europese Unie zien we op dit moment een sterke wens om de digitalisering duurzamer te maken, waarbij de Europese Commissie ernaar streeft onze productlevenscycli qua hulpbronnen efficiënter te maken en circulaire-economiemethoden toe te passen. Technische apparaten zouden zo moeten worden ontworpen dat ze langer meegaan. Het Circular Electronics Initiative erkent dat een veel voorkomend probleem is dat fabrikanten stoppen met het bijwerken van de software van een apparaat en dat de gebruiker van het apparaat dan een nieuw apparaat moet kopen. Een oplossing die terrein wint in het Circular Electronics Initiative is dat fabrikanten van smartphones en tablets kosteloos vijf jaar lang beveiligingsupdates en drie jaar lang functionele updates zouden moeten verstrekken.

In een diepgaande studie legt de FSFE uit dat de publicatie van de broncode na het einde van de ondersteuningsperiode een effectievere manier is om de levensduur van apparaten te verlengen dan uitsluitend te vertrouwen op de verlengde ondersteuning van de fabrikanten. Als fabrikanten de onderliggende broncode van een apparaat aan het einde van de ondersteuningsperiode onder een Vrije Softwarelicentie publiceren dan kan de software van het apparaat worden gewijzigd. Op deze manier kan het apparaat nog steeds worden gebruikt en krijgt de hardware een tweede leven. Hergebruik van software kan helpen de Europese digitalisering te sturen van een markt van lineaire hardwareproductie naar circulaire elektronische apparaten. Wij vragen om het echt openstellen van het circulaire hergebruik van elektronica door een opwaardering van software mogelijk te maken. Voor een cruciale, langdurige en duurzame verandering in de verlenging van de levensduur van onze hardware moeten producten noodzakelijkerwijze vanaf het begin met apparaatneutraliteit in het achterhoofd worden ontworpen..

De sleutelrol van vertalers

Vertalers stellen mensen in staat om in verschillende talen te leren over Vrije Software. Sinds de oprichting van de organisatie in 2001 vormt het vertalersteam een integraal onderdeel van de FSFE. Vandaag bevat de e-maillijst voor vertalers meer dan 280 leden. Zij helpen ons in hun vrije tijd om voor softwarevrijheid te vertalen. Er zijn 40 talen vertegenwoordigd op onze webpagina en we hebben bijna 7000 vertalingen.

Hartvorm met tekst in verschillende talen

"Ik hou vooral van het vertalen van artikelen over Vrije Software omdat ik van Vrije Software hou en ik wil dat alle Italiaanse mensen gemakkelijk in hun eigen taal de voordelen van Vrije Software kunnen kennen. Als neveneffect, aangezien bij het vertaalproces meestal meer dan één persoon betrokken is, leer ik ook meer over het Engels en Italiaans!" zegt Luca Bonissi, vice-coördinator vertalers.

Regelgeving in Letland neemt Routervrijheid weg

Letland heeft een riskant precedent tegen de rechten van eindgebruikers geschapen door internet service providers (ISP's) toe te staan om het gebruik van persoonlijke routers en modems op basis van "technologische noodzaak" te beperken. Toen de Letse regelgevende instantie (SPRK) over deze verordening om publieke feedback vroeg deelde de FSFE haar bezorgdheid en nam ze contact op met de regelgever. In mei 2021 hebben we deelgenomen aan een raadpleging waarin we de SPRK uitleggen dat haar aanpak de Routervrijheid beperkt en niet zal voldoen aan de Europese wetgeving. Helaas heeft de regelgever besloten om bij zijn standpunt te blijven.

ISP's in Letland kunnen nu, met een beroep op technische problemen, mensen het recht ontzeggen om een eigen router of modem te gebruiken. Als zij dat doen moeten zij op hun websites verantwoorden waarom zij Routervrijheid beperken. Desondanks heeft SPRK nog steeds niet de mogelijkheid om deze beweringen van de ISPs te beoordelen en zij zouden een laatste woord hebben over de geclaimde noodzakelijkheden. Naast het belemmeren van consumentenrechten creëert de Letse situatie onnodige frictie voor een functioneel en geharmoniseerd raamwerk op de markt voor eindapparatuur markt. Dit heeft negatieve gevolgen voor Europese fabrikanten en verkopers van routers.

Geen enkel ander EU-land heeft tot nu toe dergelijke technologische behoeften geïdentificeerd. Wij moedigen daarom de Letse consumenten aan om de praktijken van de ISPs' in onze enquête te rapporteren, zodat we deze data kunnen krijgen en onder de aandacht kunnen brengen van BEREC en de Europese Commissie om de rechten van eindgebruikers te verdedigen.


Dit jaar viert de FSFE haar twintigste verjaardag. Steun ons werk voor de komende twintig jaren.


Nieuwe video over de waarden van Vrije Software

Voor onze 20-jarige verjaardag dit jaar hebben we nu onze nieuwe video uitgebracht over de waarden van softwarevrijheid. U kunt op onze nieuwe zelf gehoste peertube-instantie kijken naar de drie minuten durende video in het Engels en in het Duits. De video valt onder een Creative Commons BY Share-Alike-licentie, dus voel u vrij om het te delen met anderen of op te nemen in uw websites om Vrije Software uit te leggen aan een breder publiek.

U kunt zich ook abonneren op onze nieuwe peertube-instantie, zodat u onze komende video's niet hoeft te missen.

Publiek Geld? Publieke Code! Nu in het Japans

Code die betaald is door de mensen moet beschikbaar zijn voor de mensen! Deze eis wordt gesteld in vele talen en nu ook in het Japans. FSFE's PMPC-initiatief wordt steeds populairder. De website en de video zijn nu ook in het Japans vertaald. De video werd gemaakt door hetzelfde team dat de eerder genoemde nieuwe video over de kernwaarden van softwarevrijheid heeft geproduceerd.

Nu met de Japanse vertalingen is de "Publiek Geld? Publieke Code!"-video beschikbaar in tien talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Portugees, Russisch, Spaans, Zweeds en Japans.

Komende evenementen

Vorige evenementen

De FSFE organiseerde op 6 november de Legal Education Day. Onder de sprekers bevonden zich, van links naar rechts: Lina Ceballos, Gabriel Ku, Lucas Lasota en Niharika Singhal.

Word actief

Help ons de nieuwe video over de kernwaarden van Vrije Software in meer talen te vertalen, zoals we ook deden met de "Publiek Geld? Publieke Code!"-video. De kosten van een professionele vertaling zijn ongeveer 850 euro, inclusief het bewerken van het script, een externe professionele spreker en mogelijke studiokosten.

We willen onze nieuwe video in vele andere talen aanbieden om mensen te helpen begrijpen waarom het belangrijk is voor de samenleving dat software de vrijheid geeft om het te gebruiken, te bestuderen, te delen en te verbeteren. Deze eis gaat ons als technologiegebruikers allemaal aan, ongeacht de taal we spreken. U kunt onze vertaalinspanning en ons andere werk voor Vrije Software steunen door een supporter te worden.

Draag bij aan onze nieuwsbrief

Als u uw ideeën, foto's of nieuws wilt delen, stuur ze dan naar ons. Het adres is, zoals altijd, newsletter@fsfe.org. We kijken er naar uit om van u te horen! Als u ook ons en ons werk steunen, word dan lid van onze gemeenschap en steun ons met een donatie of een maandelijkse bijdrage. Met dank aan onze gemeenschap en alle vrijwilligers, supporters en donoren die ons werk mogelijk maken. En met dank aan onze vertalers, die u in staat stellen om deze nieuwsbrief in uw moedertaal te lezen.

Uw eindredacteur, Fani Partsafyllidou