Nieuwsbrief

Het recht om Vrije Software te installeren +++ 60 boeken naar bibliotheken +++ Berlijn werkgroep

op  

In onze Nieuwsbrief van maart delen wij het broodnodige goede nieuws: mensen hebben 60 kinderboeken over softwarevrijheid aan openbare bibliotheken geschonken. De FSFE roept op tot het recht om Vrije Software te installeren. De eerste Android Opwaarderen-werkgroep vindt plaats in Berlijn. De plaatselijke groep in Aarhus (Denemarken) komt na lange tijd weer bijeen.

Wij eisen het recht om op ieder apparaat welk besturingssysteem dan ook te installeren en te verwijderen

Software installeren en verwijderen zoals wij dat willen op welk apparaat dan ook heeft een extra voordeel: wij kunnen onze toestellen repareren en ze langer blijven gebruiken, en zo de milieu-impact van een nieuw toestel vermijden. Wat weerhoudt ons er dan van om bestaande apparaten te repareren door er Vrije Software op te installeren? Helaas worden gebruikers vaak opzettelijk wettelijke en technische belemmeringen opgelegd, zodat zij het besturingssysteem op hun apparaten niet kunnen veranderen. 2022 biedt een unieke kans om de situatie in Europa te verbeteren. De EU staat op het punt haar criteria voor ecologisch ontwerp van producten te herschrijven met het Initiatief voor Duurzame Producten, het Circulaire Elektronica-initiatief, het Recht op Reparatie, en andere richtlijnen.

Dit is onze kans om het recht op te eisen om welk besturingssysteem dan ook op ieder toestel te installeren. De FSFE is begonnen om de Europese Commissie zo vroeg mogelijk hierover te adviseren. Maar een positieve uitkomst is nog lang niet zeker; er wordt tegengelobbyd. Als de rol van softwarevrijheid niet als essentieel wordt beschouwd voor de levensduur en de herbruikbaarheid van onze apparaten, zal de wegwerpcultuur blijven bestaan. Wij zullen pleiten voor de nodige veranderingen in de komende wetgeving. Fabrikanten mogen geen kunstmatige beperkingen opleggen die gebruikers verhinderen besturingssystemen met Vrije Software te installeren.


Help ons te ijveren voor het universele recht om Vrije Software te installeren. Word een supporter.


60 boeken voor softwarevrijheid gedoneerd aan bibliotheken

Na het verschijnen van Ada & Zangemann hebben wij onze Duitstalige gemeenschap gevraagd exemplaren van het boek naar openbare bibliotheken te brengen voor kinderen die het niet kunnen betalen of er nog niet van gehoord hebben. De respons was overweldigend. Het boek kwam in de schappen van talrijke bibliotheken in Duitsland en Oostenrijk, waaronder de steden Keulen, Rosenheim, Maagdenburg, Mannheim, Stuttgart, Wenen en Lustenau. Hartelijk dank voor uw hulp om softwarevrijheid onder de aandacht te brengen!

Kinderboekillustratie met een afbeelding van onderling verbonden elektronische huishoudapparaten in zeven huizen.
Illustratie van een pagina uit Ada & Zangemann

'Ada & Zangemann' heeft een zeer goede beoordeling gekregen van de organisatie die nieuwe uitgaven voor openbare bibliotheken in Duitsland en Oostenrijk beoordeelt. Volgens de informatiedienst ekz "is het verhaal aantrekkelijk geïllustreerd door S. Brandstätter, [...] didactisch goed gestructureerd en zeer geschikt als basis voor discussie, b.v. op de basisschool." Leer meer over het boek in een speciale nieuwe podcast-aflevering. FSFE-voorzitter Matthias Kirschner is te gast in de serie Open source couch [DE]. Ook vond er een auteurslezing plaats op het jaarlijkse Wintercongres, een evenement georganiseerd door de Digital Society.

Wat hebben we gedaan

Vier mensen communiceren in een videogesprek
Een afbeelding van onze digitale kraam op FOSDEM in 2021.

De weg naar technologische duurzaamheid: een woord uit de Planet:

"De steeds hogere eisen van dingen zoals webbrowsers betekenen dat systemen verouderd raken en vervangen worden door nieuwere, snellere systemen om precies dezelfde dingen te doen, in welke kwalitatieve zin dan ook. Deze verspilling, die mensen opzadelt met nodeloze uitgaven en het milieu belast met nog meer consumptie, moet stoppen." Paul Boddie schreef een opinieartikel op FSFE Planet over de vereisten om technologische duurzaamheid te bereiken, waaronder hardware die gemakkelijk ondersteund kan worden door Vrije Software, publieke infrastructuur die we collectief controleren via onze vertegenwoordigers, en beter betaalde Vrije Software-ontwikkelaars.

"We hebben een combinatie nodig van echt Open Standaarden die Vrije Software mogelijk maken en toegankelijke publieke en particuliere diensten, met gebruikers die op open en duurzame hardware kunnen overstappen en behouden", concludeert Paul. U kunt de gedachten van de FSFE-gemeenschap volgen in de blogaggregator Planet.

Markeer de datum

Twee mensen flitsen telefoons
Kom naar de eerste Android Opwaarderen-werkgroep in Berlijn!

Draag bij aan onze nieuwsbrief

Als u gedachten, foto's of nieuws wilt delen, stuur ze dan naar ons. Zoals altijd is het adres newsletter@fsfe.org. Wij verheugen ons erop van u te horen! Als u ook ons en ons werk steunen, word dan lid van onze gemeenschap en steun ons met een donatie of een maandelijkse bijdrage. Dank aan onze gemeenschap en alle vrijwilligers, supporters en donateurs die ons werk mogelijk maken. En dank aan onze vertalers, die u in staat stellen deze nieuwsbrief in uw moedertalen te lezen.

Uw eindredacteur, Fani Partsafyllidou